Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2018

Токсичен хепатит при пациент на лечение с метформин

виж като PDF
Текст A
Д. Томова1, Ш. Вели2
1Клиника по гастроентерология, ВМА, гр. София; 2Клиника по токсикология, ВМА, гр. София


Захарният диабет е социално-значимо заболяване, което се превръща в пандемия. В света понастоящем има 366 млн. души със захарен диабет, като се очаква до 2030 г. броят да достигне до 522 млн. Около 90% от пациентите са със захарен диабет тип 2, което обуславя широкото приложение на неинсулинови перорални антидиабетни препарати.

Метформинът, използван при лечение на пациенти със захарен диабет тип 2, е представител от групата на бигвандините, изолиран първоначално от френски люляк (Galega officinalis). Използва се за лечение от 1957 г.

Метформинът не се метаболизира в човешкия организъм и се екскретира през бъбреците чрез гломерулна филтрация и тубулна секреция.

Медикаментът може да доведе до развитие на лактатна ацидоза и/или токсичен хепатит не само при предозиране на препарата, но и при терапевтична доза на медикамента.

Противопоказания за лечение с метформин са сърдечна недостатъчност, чернодробна, бъбречна недо­статъчност, хроничен алкохолизъм, интравенозно приложение на йод-съдър­жащи вещества, тежки инфекции, шок, диабетна кетоацидоза и много други.

Странични ефекти при приложението на метформин в терапевтична доза са:

 • От страна на ГИТ-метален вкус в устата, диария, коремни болки, гадене, повръщане, намален апетит.
 • Астеноадинамия.
 • Продължителната употреба води до витамин В12 дефицитна анемия, намалява TSH при хипотиреоидизъм, повишава нивото на хомоцистеина.
 • Лактатацидозата е най-тежкият страничен ефект от приложението на метформин.
 • Честотата на лактацидозата варира от 2-15 сл. на 1 000 000 пациента/год. Леталитет 50% от пациентите. Протича с картина на остра дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност. Лечението включва спешни реанимационни мероприятия, хемодиализа.
 • Токсичен хепатит – характеризира се с остро настъпила цитолиза при отрицателни хепатитни маркери.


Клиничен случай

Ще разгледаме клиничен случай на пациент с токсичен хепатит на ба­за употреба на метформин.
Н.И.Д, 78 г. ЛИЗ №31670/2018 г.

Анамнезата е снета по данни на пациент. С оплакване от около една седмица на персистираща астено­адинамия, гадене, придружено с по­връщане, 3-4 кр./дн. кашави изхождания, без патологични примеси – кръв, слуз, безапетитие.

 • ПЗ-АХ, медикаментозно контролирана – Конкор 2.5 mg/дн., Тритико.
 • ХИБС. Ритъмно-проводна форма – Кордарон 200 mg/дн.
 • МСБ, Кавинтон форте.
 • Захарен диабет тип 2 – Сиофор 2x1000 mg/дн.
 • Тревожно-депресивно разстройст­во – Ремитра 30 mg/дн.

От статус:

 • Увредено общо състояние.
 • Кожа и видими лигавици – бледи.
 • Бял дроб – чисто везикуларно дишане, без прибавени хрипове.
 • АH 110/70 mm/Hg EКГ-ЛББ
 • Корем – на ниво на гръден кош, палпаторно болезнен в епигастриум.
 • ОДА – с изразени отоци на глезенни стави.

От лабораторни изследвания:

 • Анемичен синдром.
 • Силно изразена цитолиза (АСАТ – 228 u/l, ALAT – 927 u/l).
 • Леко увеличени холестазни ензими.
 • Хипопротеинемия.
 • Хипергликемия.
 • ХБН – 2 степен.
 • Лактат – 5.43.

От ТХА:

 • Урина – масспектрално се открива метформин, пирацетам.
 • Кръв – метформин – 4.5 mg/ml.
 • Терапевтична област – 0.1-1.0 mg/ml.
 • Токсична област – 5-10 mg/ml.


Лечение

Спиране на метформин, включване на инсулин по схема, хепатопротектори, гастропротектори, диуретици, форсиране на диурезата, субституция на албумин и много други. Пациентът бе изписан в добро общо състояние. В лечебно-диагностичния процес участва мултидисциплинарен екип – гастроентеролог, кардиолог, токсиколог, ендокринолог и др.