Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 10 2019

Терапевтична ефективност на ТОНЗИЛОТРЕН при хронично-рецидивиращия тонзилит

виж като PDF
Текст A
доц. д-р Цоло Цолов
Началник Детско отделение, Клиника УНГ, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, гр. София


Проблемът „хроничен тонзилит“ е стар колкото човечеството. Още Cornelio Celsius е описал това заболяване и оперативното му лечение, което често не е завършвало добре.

Интересно е да припомним, че американският президент Джордж Вашингтон е починал през 1779 г. от „тежко възпаление на гърлото”, т.е. перитонзиларен абсцес, поради неефективност на оперативното лечение лекарите се отказали от операция.

Не може да не отбележим, че в днешни дни при тонзилектомията постоперативните усложнения стигат до 10%, като леталитетът е винаги възможен – от 1 на 16 000 до 1 на 36 000 медицински среди дали тонзилектомията въобще да се забрани като осакатяваща операция!

През 2017 г. на международен УНГ конгрес в България бе подписан консенсус от водещи оториноларинголози и педиатри за терапевтичната ефективност на Тонзилотрен при хронично-рецедивиращ тонзилит.

В това отношение следва да отбележим добрата терапевтична ефективност на препарата Тонзилотрен. При проведените наблюдения в периода 2017-2019 г. при 53 пациенти от двата пола на възраст от 4-61 г. възраст (средна възраст 18 г.), всички с установени общоприети симптоми на хроничен тонзилит констатирахме най-силно засягане на групата 6-18 г. (51%), следвана от групата на 18-61 г. (34%) и групата на 0-6 г. (15%).

Таблица 1: Възрастово разпределение на пациентите

Възрастови групи

Общо

%

0-6 г.

%

6-18 г.

%

18-61 г.

%

Общо

8

15

27

51

18

34

53

100

От които: 27 мъже – 51% и 26 жени – 49%

Децата под 12 г. възраст приемаха 3 х 1 табл. днeвно, а пациентите над 12 г. възраст – 3 х 2 табл. дневно. Лечебният период обхващаше 8 седмици. Препоръчителни са три периода от по 8 седмици в годината.

Таблица 2: Тонзилотрен - 3 лечебни цикъла от по 8 седмици

Периоди на лечение

Тонзилотрен дозировка

Лечебен период I: от 0 до 8 седмица

Възраст 6 г. <12 г.:

3 x 1 табл./ден

Лечебен период II: от 16 до 24 седмица

Възраст ≥12 г:

3 x 2 табл./ден

Лечебен период III: от 32 до 40 седмица

 

  

Пациентите бяха проследени по 6 показателя: брой остри инфекции на гърлото за изминалия период преди и след лечението с Тонзилотрен, оплаквания от специфичните симптоми на хроничния тонзилит, употребата на антибиотици, общия резултат от лечението, качеството на живот на пациента, поносимост и наличие на нежелани реакции по време на клиничното наблюдение.

  

Резултати:

1. Острите инфекции на гърлото за наблюдавания период от 1 год. преди и след лечението с Тонзилотрен намаляват значително с близо 54%.

Таблица 3:

53 пациента

Брой ОИГ за 1 година преди лечение с Тонзилотрен

Брой ОИГ за наблюдаваната година

Намаление на ОИГ след курс с Тонзилотрен за 1 г., %

 

Общ брой ОИГ

345

158

-54 %

 
2. Значително намаление забелязваме при оплакванията от болка в гърлото и затруднено преглъщане
- 51% , най-висок процент на подобрение - 77% наблюдаваме при възпалителните заболявания на гърлото – оточност и хиперемия на тонзилите, фибринозни налепи. Аденопатията се повлиява по-слабо, но това не е неочаквано, защото аденопатията е резултат на остро възпаление на тонзилите. При около 2% от пациентите не се отбелязва положителна промяна.

Таблица 4:

Симптоми

Брой пациенти с този симптом

Пациенти с възстановяване

Пациенти с подобрение

Пациенти без промяна

 

 

Брой

Процент

Брой

Процент

Брой

Процент

1

Болка, затруднено преглъщане

49

25

51%

23

47%

1

2%

2

Халитоза

22

6

27%

15

68%

1

5%

3

Лигавица – хиперемия, секрети, гнойни тапи

52

40

77%

11

21%

1

2%

4

Структура

33

8

24%

19

58%

6

18%

5

Аденопатия

36

5

14%

21

58%

10

28%

6

Друго

5

  
3.Употреба
на антибиотична терапия за период от 1 година преди и по време на лечението с Тонзилотрен

Отбелязва се значително намаление на предписваната антибиотична терапия след проведеното лечение с тонзилотрен – в 70% от случаите се избягва употребата на антибиотици, т.е. от 3.7 на 1.1 за дадения период.Таблица 5:

53 пациенти

Брой АБ за 1 година преди лечение с Тонзилотрен

Брой АБ за наблюдаваната година

Намаление на АБ след курс с Тонзилотрен за 1 г., %

Общ брой АБ

195

58

-70%

   
4.Общ резултат от лечението според лекаря и според пациента (IMOS скала)

В резултат може да изтъкнем, че значително подобрение до пълно възстановяване според лекарите има при 81% от случаите, а според самите пациенти – до 83%.  

5. Качество на живот – при всяка визита пациентът оценява качеството си на живот, свързано с хроничния тонзилит, като: много добро, добро, удовлетворително, лошо или много лошо

Качеството на живот се подобрява при 90% от пациентите след проведените 3 курса на лечение с Тонзилотрен.

Таблица 6:

Качество на живот

Преди лечението

След лечението

Преди лечението, %

След лечението, %

много лошо

9

 

17

0

лошо

29

 

55

0

удовлетворително

15

4

28

8

добро

0

9

0

17

много добро

0

40

0

75

6. Поносимост и нежелани реакции, проявени по време на клиничното наблюдение

Медикаментът Тонзилотрен притежава много добри показатели за безвредност и поносимост. По време на наблюдението не бяха отчетени никакви нежелани реакции.

 
Заключения:
 
Лекарственото средство Тонзилотрен притежава много добра терапевтична ефективност и е с добра поносимост

  • Двукратно се намаляват епизодите на остри инфекции на гърлото за наблюдавания период от 1 година.
  • Отчетливо намаление на субективните оплаквания от характерните симптоми на хроничния тонзилит.
  • Трикратно почти се намалява употребата на антибиотици при наблюдавания контингент пациенти.
  • Отбелязва се значително подобрение до пълно възстановяване при над 80% от пациентите, както според лекарите, така и според пациентите.
  • Качеството на живот се подобрява при 90% от пациентите след проведените 3 курса на лечение с Тонзилотрен.

 

 

Книгопис:

1. C. Colov, M. Mitkova, S. Valcheva, S. Stoyanov, N. Ivanova, L. Milinich, V. Kosturkova, G. Antonov, N. Karafesieva, D. Milcheva, D. Radoslavova, E. Popova, D. Devlova, M. Dimitrova, G. Gerontiev, B. Nikolov, Post-marketing multicenter clinical monitoring of therapeutic efficacy of the drug Tonsilotren in patients with chronic recurrent tonsillitis, 2017-2019, Bulgaria
2. Effectiveness of an add-on treatment with the homeopathic medication SilAtro-5-90 in recurrent tonsillitis: An international, pragmatic, randomized, controlled clinical trial;Complementary Therapies in Clinical Practice 28 (2017) 181e191
3. H. Lorenz, Beitrag zur Tonsiotren-Behandlung der chronischen Tonsillitis undTonsillar Hyperplasie [Contribution to Tonsiotren-treatment of chronictonsillitis and of tonsillar hypertrophy], Hippokrates 22 (9) (1951) 247e249.
4. Baranow, P. Moschitsch, K. Friese, M. Heger, Alternative Behandlung der Angina tonsillaris [Alternative treatment for acute tonsillitis], Der Kassenarzt11 (2000) 40e49.
5. S. Becker, K. Kunstmann, Angina tonsillaris eerfolgreiche Behandlung miteinem homoopathischen Kombinations arzneimittel [Acute tonsillitis esuccessful treatment with a homeopathic combination medicine], Arztezeitschrift für Naturheilverfahren 36 (5) (1995) 372e377.
5. K. Friese, G. Timen, D. Zabalotnyi, Homoopathie bei Kindern mitStreptokokken-freier [Homeopathy in children with non-streptococcaltonsillitis], Der Kassenarzt 6 (2006) 40e42.
6. S. Niederle, Akute streptokokken-negative Tonsillitis bei Kindern. Eine dop-pelblinde placebokontrollierte Studie belegt die Wirksamkeit und Vertra -glichkeit der homoopathischen Therapie [Acute non-streptococcal tonsillitisin children. A double blind, placebo-controlled study verifies efficacy andtolerability of homeopathic therapy], Der Kassenarzt 21 (2001) 33e34.

7. T. Kryuchko, T. Shpekht, Results of clinical studies on the use of Tonsilotren inchildren with chronic tonsillitis, Paediatrician 5 (7) (2010) 1e5.

53 пациенти

Брой АБ за 1 година преди лечение с Тонзилотрен

Брой АБ за наблюдаваната година

Намаление на АБ след курс с Тонзилотрен за 1 г., %

Общ брой АБ

195

58

-70%

Качество на живот

Преди лечението

След лечението

Преди лечението, %

След лечението, %

много лошо

9

 

17

0

лошо

29

 

55

0

удовлетворително

15

4

28

8

добро

0

9

0

17

много добро

0

40

0

75