Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 6 2019

Нови възможности за интервенционално лечение на хроничната болка

виж като PDF
Текст A
доц. д-р Тодор Шамов, дм
Болница Вита, гр. София


Хроничната болка е състояние, при което сериозно се засяга качеството на живот на пациентите. Лечението на пациентите с хронична болка е мултидисциплинарен проблем и в повечето случаи представлява тежко бреме за здравно осигурителните системи дори и в развитите страни.

Интегративният подход към пациентите с подобни проблеми с участието на различни медицински специалисти, е от особено значение за поставянето на точната диагноза и за по-нататъшното лечение.

Напоследък в клиничната практика навлизат различни високотехнологични методики за интервенционално лечение на болката, които се отличават с голяма прецизност по отношение на неврофизиологичното и образното идентифициране на генератора на болка и максимално пощадяване на интегритета на нервните структури, които са обект на интервенцията. Всички тези методики са насочени към локално третиране на проблемните структури, което спомага за значителна редукция на дозировката или напълно спиране на лекарства със системни ефекти, като антидепресанти, антиконвулсивни медикаменти, ненаркотични и наркотични аналгетици. Ефектът от приложението на тези методики е моментален и продължава от няколко месеца до няколко години, като в отделни случаи може да се стигне до трайно и/или пълно изчезване на болката.

Следвайки съвременните тенденции в тази област от медицината и прилагайки правилата за добра медицинска практика, в Болница Вита от началото на тази година отвори врати Център за интервенционално лечение на болката. В Центъра работят професионалисти от различни медицински специалности (анестезиология, неврохирургия, неврология, ортопедия и травматология, физикална терапия и рехабилитация), които са в тясна колаборация при решаването на индивидуалните проблеми на пациентите.

В Центъра за лечение на болката се прилагат съвременни методи за неврофизиологична идентификация на нервните структури, провеждащи болковата аферентация. Това се извършва посредством сензорна и моторна стимулация. Образно ръководените интервенции се извършват с висок клас апарат за ултразвукова визуализация BK Medical, с високочувствителни трансдюсери, работещи в честотния спектър от 6 до 18 мегахерца или под рентгенов контрол с 3D рентгеново С-рамо. Всички гореописани техники подобряват в значителна степен прецизността на интервенциите. На разположение е и последно поколение радиочестотен генератор Cosman G4, посредством който могат да се извършват невромодулационни интервенции, които напълно съхраняват морфологичния и функционален интегритет на нервните структури, обект на интервенцията.

Действието на пулсовото радиочестотно поле, което създава генераторът, е единствено върху най-тънките немиелинизирани нервни влакна 1C и A-δ, които са ключови проводници в болковите аферентационни системи.

На разположение е и иновативна система за криоаналгезия Cryo-S Electric ІІ, използваща като охлаждащ агент втечнен медицински СО2, с която под ултразвуков контрол могат да се извършват интервенции върху сетивни нерви. Приложението на този вид денервации е с най-добър ефект при „entrapment“ невропатии и при болезнени полиневропатии, при болки в рамото, гръдния кош, ръката, както и при болки в коленните стави и ходилото, които не се поддават на консервативно лечение и физиотерапия. Характерно за криоинтервенциите е, че се запазва морфологичният интегритет на нервите, като се съхранява перинеприумът и ендоневриумът и се предизвиква единствено „аксонтмезис“ и „валерова дегенерация“ на сетивните проводни влакна. По този начин се избягва образуването на постинтервенционални невроми и дезаферентационни болки.

Този тип интервенции намират приложение, когато възможностите за консервативно лечение и физиотерапия са изчерпани и когато индикациите за отворена оперативна интервенция не са пълни. Гореописаните методи са минимално инвазивни за разлика от интрузивния ефект на отворените оперативни интервенции.

Подходящи за такъв тип интервенции са пациентите с хронични невропатични болки, пациенти с различни видове невралгии, пациенти с регионални комплексни болкови синдроми и такива, претърпели поредица неуспешни гръбначни оперативни интервенции.

Без да се абсолютизира приложението на подобни техники, след внимателна клинична преценка голяма част от пациентите с хронични болки биха се повлияли благоприятно от приложението на съвременните интервенционални методи, прилагани в Центъра за лечение на болката в Болница Вита 2.

Д-р Тодор Шамов завършва медицина в МУ-Плевен през 1996 г. Специализира неврохирургия в клиниките по неврохирургия към МУ-Плевен и МУ-София.

През 2003 г. придобива специалност по неврохирургия, а през 2011 г. защитава докторат по неврохирургия. Завършил е пълният цикъл на обучение към Eurospine и през 2016 г. му е присъдена Европейска диплома по гръбнак. За периода 2003-2012 г. работи като неврохирург в Клиниката по неврохирургия към ВМА-София. От 2012 до 2016 г. работи като консултант по неврохирургия в болницата Джабер ал Ахмед – Кувейт сити. От месец юни 2017 г. е избран за доцент към Клиниката по неврохирургия към ВМА-София. От май е външен консултант в Центъра за лечение на болката в Болница ВИТА.

Професионалните интереси на д-р Шамов са насочени в следните области: интервенционално лечение на болката и минимално инвазивни гръбначни интервенции, микрохирургия на орбитата, микрохирургия на гръбначно-мозъчните тумори, невроонкология, образно ръководена хирургия и съдова неврохирургия.

Д-р Шамов има проведени квалификационни курсове и кратки специализации в Австрия, Норвегия, Франция, Гърция, Турция, Дубай и Кувейт. Има публикации и е рецензент на научни публикации в списания, издавани в САЩ, Европа, Турция и Саудитска Арабия. Член е на Българското дружество по неврохирургия. Членувал е в Кувейтския клон на неврохирургичното дружество Уолтър Денди, Европейското дружество по неврохирургия и член на Малтийската медицинска асоциация.