Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2019

Нов метод за лечение на захарен диабет тип 2 при пациенти с ИТМ 25-31 kg/m2

виж като PDF
Текст A
Диана Милева, Ивайло Цветков, Мая Христозова
Отделение по хирургия, Ендокринологичен сектор от МБАЛ „Вита”, гр. София


През последните две десетилетия бариатричната хирургия се доказа като ефективен метод за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) при пациенти c болестно затлъстяване. Но каква е алтернативата при пациентите със ЗДТ2 и с по-нисък индекс на телесната маса (ИТМ)?

През пролетта на 2019 г. в Лион, Франция, се проведе симпозиум на IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders), където бяха оповестени резултатите на две проучвания за нов хирургичен метод за лечение на ЗДТ2 при пациенти с ИТМ между 25 и 31 kg/m2. Заключенията са повече от обещаващи: „След операцията се наблюдава или пълна ремисия на заболяването, или значителна редук­ция на антидиабетната терапия. При пациентите с по-висок ИТМ се наблюдава и намаляване на телесната маса. Установена е и следната зависимост: колкото по-рано след диагностицирането на захарния диабет пациентът се оперира, толкова по-голяма е вероятността за ремисия”.

Болница „Вита” е първата в България, която има възможността да предложи този нов лапароскопски метод за лечение на ЗДТ2.

  
Подходящи за такъв тип интервенция са пациентите със ЗДТ2[4]:

 • ИТМ между 25 и 31 kg/m2.
 • На възраст между 18-65 години.
 • ЗДТ2 от 1 до 9 години след диагностицирането му.
 • Липса на противопоказания за об­ща анестезия.

Противопоказания за интервенцията:

 • ЗДТ1.
 • Предходни коремни операции с голям и много голям обем (чревни резекции).
 • Хронични чернодробни и бъбречни заболявания.
 • Болест на Крон или възпалителни заболявания на тънките черва.
 • Ендогенна депресия.
 • Хранителни разстройства.
 • Етилизъм.
 • Бременност или ако такава се планира в рамките до една година след операцията.


Метод

Операцията се извършва под обща анестезия. Работи се през четири порта на коремната стена: два (12 mm) и два (5 mm). Лапароскопски се създава латеро-латерална анастомоза между йеюнума (на 100 cm от lig. Treitzi) и илеума (на 250 cm от илео-цекалната клапа) с линеарен съшивател. Задължително се зашива мезошлицът за предотвратяване на възникването на вътрешна херния. Пациентът се изписва на втория следоперативен ден и се назначават 4 контролни прегледи в рамките на една година след операцията.


Обяснение на механизма

Втората среща на върха на диабетната хирургия (DSS-II)[1] стигна до извода, че има достатъчно клинични доказателства в подкрепа на включването на метаболитната хирургия като метод за лечение на ЗДТ2 и болестно затлъстяване[2]. Въпреки това не всички пациенти се съгласяват на хирургично лечение и дори повече от една трета от диабетиците в световен мащаб не приемат операциите за редуциране на затлъстяването. Важно е да се знае също, че при повече от половината от тях не се постига адекватен гликемичен контрол с настоящите медикаменти[3]. Kлинични изследвания показват, че въвеждането на латералната йеюноилеална анастомоза води до подобряване на изпразването на стомаха в тънките черва и по-добър гликемичен контрол, с по-малко загуба на тегло от сегашните бариатрични метаболитни операции. Чрез използването на подобен вид анастомоза, могат да се избегнат усложнения като тежка диария, наблюдавана при изключващите дуоденума операции. Една част от приетата храна постъпва непокътната през анастомозата в илеума, а другата следва нормалния път на чревния тракт. По този начин умишлено се елиминира слепият край, свързан с дуоденума, но се запазва механизмът на активиране на чревните хормони, които (както се доказа в изследвания от последните пет години) играят важна роля в хомеостазата на инсулина.


Заключение

В заключение, резултатите от тези проучвания доказват, че тази операция, освен че е анатомичнo съхраняваща, с нисък оперативен риск и е хирургично обратима, се явява добра алтернатива за лечение на лошо контролиран ЗДТ2. Една операция, която не налага значителна промяна в начина на живот на пациента и може да намали нуждата от лечение c много медикаменти. Допълнителни проучвания за потвърждаване на ефикасността, безопасността и надеждността от приложението на тази операция за хирургично лечение на ЗДТ2 е наложителна, но в духа на представените до момента литературни данни е клинично оправдана.
 
 
 

 
книгопис:
1.    Rubino F, Nathan DM, Eckel RH, et al. Delegates of the 2nd Diabetes Surgery Summit. Metabolic surgery in the treatment algorithm for Type 2 diabetes: A joint statement by International Diabetes Organizations. Diabetes Care 2016;39:861–77.
2.    Singh D, Laya AS, Clarkston WK, et al. Jejunoileal bypass: a surgery of the past and a review of its complications. World J Gastroenterol 2009;15:2277–9.
3.    Aminian A, Brethauer SA, Kirwan JP, et al. How safe is metabolic/ diabetes surgery? Diabetes Obes Metab 2015;17:198–201.
4.    Fried M, Dolezalova K, Chambers AP, et al. A novel approach to glycemic control in type 2 diabetes mellitus, partial jejunal diversion: preclinical to clinical pathway. BMJ Open Diab Res Care 2017;5:e000431. doi:10.1136.