Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2019

Проблеми с ерекцията. „Защо вече не ми става?”

виж като PDF
Текст A
д-р Васил Василев
Урологичен център „Д-р Василев”, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, гр. София


Ерекцията е физиологично състояние при мъжа, при което кавернозните (пещеристи) тела на пениса се изпълват с кръв, половият член увеличава размера и твърдостта си, което осигурява нормалното протичане на половия акт. В някои определени случаи обаче е налице трайна невъзможност за получаване или поддържане на ерекцията – състояние, известно като еректилна дисфункция.

Често мъжете прикриват този „неудобен” или „срамен” проблем, което крие риск от неговото задълбочаване. Поддържането на пълноценен полов живот е от значение както за мъжкото здраве, така и за нормалните отношения между партньорите. От друга страна, възможно е възникналите симптоми да бъдат първа проява на по-сериозна съдова или неврологична патология. В общия случай проблемите с ерекцията са решими и съществуват различни видове лечение, поради което е важно навременното провеждане на консултация с лекуващия уролог.


Видове еректилни дисфункции

Най-общо различаваме два вида проблеми с ерекцията – органични и психологични.

Психогенна еректилна дисфункция

Този тип проблеми с ерекцията е много характерен при младите и неопитни мъже, които много често от само един неуспешен опит погрешно решават, че имат сериозен проблем. Почти всички се обръщат за помощ към Google, започва се едно постоянно търсене и четене на какви ли не публикации и писания, което няма да е лошо, ако не беше човешката склонност винаги да се мисли за най-страшното. Това, само по себе си, допълнително задълбочава проблема и в последствие всеки полов акт се превръща в изпитание за това дали „Ще ми стане или не?”. И вместо нагласата да е за едно приятно изживяване, мъжете започват да гледат на сексуалния акт като „на изпит“, което допълнително задълбочава проблема и обрича всичко на провал (Фиг. 1).

Фигура 1:

Тук е важна ролята на уролога, който на първо място да не подцени проблема, а по-скоро да се опита да възвърне увереността и самочувствието на мъжа. Не бива да забравяме, че на мъжа му коства огромни усилия да се „престраши“ да дойде на преглед и това означава, че проблемът за него е изключително сериозен, бил той и на психогенна основа. В крайна сметка „на него не му става“, което го измъчва и нарушава качеството на живот, а пренебрежителното отношение води до прекъсване на доверието към лекаря и подтикване към самолечение и риск от излишно приемане на медикаменти (Фиг. 2).

Фигура 2:

Органични еректилни дисфункции

Тук вече говорим за реален проблем, който води до трайна невъзможност за получаване и/или задържане на ерекцията. Това са т.нар. истински проблеми с ерекцията, които засягат мъжете между 40-70 години[1,2] и могат да се дължат на множество причини не само в пениса, но и в цялото тяло (Фиг. 3):

Фигура 3:

  • Депресивни състояния, проблеми в отношенията с партньора.
  • Съдови аномалии и заболявания.
  • Травма на половия член с увреждане на инервацията и кръвоснабдяването.
  • Заболявания на нервната система.
  • Хормонални и ендокринни нарушения.
  • Диабетна невропатия
  • Възпаление на простатната жлеза (простатит).
  • Болест на Peyronie.
  • Хронична употреба на някои медикаменти.
  • Хронична злоупотреба с алкохол, тютюнопушене.

Прегледът/консултацията с уролог преминава под формата на разговор между пациент и лекар. За получаването на обективна представа относно тежестта на оплакванията се използват редица улеснени и достъпни въпросници, най-разпространен сред които е международният въпросник IIEF-5. Пациентът отговаря на пет въпроса, използвайки скала от 0 до 5. След попълване, полученият общ резултат дава информация относно качеството на ерекцията, способността за осъществяване на ползотворен полов акт и степента на цялостното сексуално удовлетворение[3]. Тежестта на еректилна дисфункция се класифицира в пет категории – тежка, умерено изразена, лека до умерено изразена, лека и липсваща. За дефиниране на проблема и откриване на точните причини за възникването им е нужна кооперативност от страна на пациента и снемане на щателна медицинска история от страна на лекаря.

Обект на дискусия биват всички преживяни хирургични манипулации в миналото – простатна хирургия, тазови операции, радиотерапия, съдови инциденти, инфаркт на миокарда, периферна съдова болест, хронични заболявания – диабет, хиперлипидемия, хипертиреоидизъм, високо артериално налягане, прием на медикаменти – за лечение на високо кръвно налягане, аритмии, антидепресанти, анксиолитици, антиандрогенни препарати и др. От основно значение са психосоциалните фактори, които дават пряко отражение върху либидото и нормалната еректилна и еякулаторна функция – стрес, ежедневна психоемоционална натовареност, депресия, проблеми в партньорството[4].

Въз основа на изяснените причини за смущенията в ерекцията лекарят дава насоки и препоръки, свързани на първо място със здравословния начин на живот, касаещи правилното хранене, борба с вредни навици, повишаване на общата физическа активност. Спазвайки индивидуалния подход при всеки пациент, по преценка на лекуващия уролог могат да бъдат извършени допълнителни диагностични изследвания – кръвни тестове, Доплер ехография, ректално изследване на простатната жлеза, оглед на гениталиите, ядрено-магнитен резонанс, кавернозография.
Важна част от лечението е провеждане на т.нар. психосоциална терапия, чиято цел е разбирането на психологичната част на проблема, предоставянето на информация относно правилния сексуален живот с цел подобряване на този тип отношения между партньорите. Счита се, че прякото участие на партньора в такъв тип консултации води до по-ефективно планиране на терапията и по-добри резултати в последствие.


Лечение на еректилните дисфункции

Първа линия медикаментозна терапия включва използването на лекарства от групата на инхибиторите на фосфодиестеразата (PDE-5) – Viagra, Tadalafil (Cialis), Vardenalafil (Levitra). Те са предпочитани поради няколко предимства – достъпност, лесни са за дозиране и използване, а според статистиката водят до подобрение на симптомите при близо 80% от пациентите[5]. За да действат лекарствата от този тип, е необходимо да има наличие на сексуален стимул, т.е. сами по себе си те не могат да предизвикват ерекцията, а само я потенцират и задържат. Различават се един от друг по периода на начало на действие – между 30 и 120 минути след прием, както и по продължителността на ефекта, вариращ от 4 до около 36 часа. Особено внимание трябва да се обръща при мъже, които имат хронични сърдечно-съдови заболявания, както и при пациенти след прекаран инфаркт на миокарда или инсулт. В тези случаи е уместно провеждане на консултация със специалист кардиолог преди приложение на PDE-5 (Фиг. 4).

Фигура 4:

Обещаващ неивазивен метод с много добри резултати при лечение на еректилна дисфункция е т.нар. Shockwave (ударно-вълнова) терапията.

Тя се базира на действието на нискочестотни звукови вълни, които преминават през еректилната тъкан и възстановяват нормалната еректилна функция. Механизмът се обяснява чрез влиянието на импулсите, които спомагат изграждането на нови кръвоносни съдове в пещеристите тела на пениса. За разлика от „сините хапчета“ при Shockwave терапията се цели трайно подобряване на ерекцията, а не само нейното моментно засилване (Фиг. 5).

Фигура 5:

Методът е достъпен, безболезнен, краткотраен и без странични ефекти. Все повече контролирани проучвания доказват ефективността на ударно-вълновата терапия, като отлична алтернатива при пациенти, които са противопоказани за лечение с PDE-5 или които отказват да ги приемат.

Друг тип лечение е интрауретралното – приложението на синтетичен простагландин Е1 в уретрата посредством специален апликатор.

Използва се при незадоволителен ефект от прием на фосфодиестеразни инхибитори. През лигавицата на пикочния канал веществото попада директно в кавернозите тела и води до релаксация на гладката мускулатура. Често пациентите съобщават за странични ефекти – болка в областта на члена, приапизъм (поддържане на ерекция след отминаване на даден сексуален стимул). Възможно е и прилагането на простагландин Е1 (Алпростадил) инжекционно, директно в пещеристите тела. Този тип приложение изисква специална техника и се провежда от лекар специалист.

При неуспех от изброените методи друга опция е използването на вакуум помпи. Специална тръба се вкарва в пениса и се създава вакуум посредством помпа, която повишава кръвоснабдяването на еректилната тъкан. След това в основата на члена се поставя гумен ринг, който поддържа ерекцията за време, достатъчно за провеждане на задоволителен полов акт. Контраиндикация за използването на този метод е приемът на разреждащи медикаменти (т.нар. антикоагуланти).

Алтернатива за лечение на ЕД са пенис-имплантите. Представляват надуваеми протези, които хирургично се поставят в пещеристите тела и осигуряват твърдост, имитираща пълноценна ерекция при раздуването им чрез специална помпа.

Еректилната дисфункция е често срещан феномен в обществото, белег на нарушено здраве и самочувствие на мъжа. Ранното диагностициране и откриване на проблема създава реална възможност за пациента да възстанови пълноценния си полов живот чрез използване на множеството съвременни модерни методи в урологичната практика.
  

  

     

книгопис:
1.    Capogrosso, P., et al. One patient out of four with newly diagnosed erectile dysfunction is a young man-worrisome picture from the everyday clinical practice. J Sex Med, 2013. 10: 1833.
2.    Glina, S., et al. Modifying risk factors to prevent and treat erectile dysfunction. J Sex Med, 2013. 10: 115.
3.    Mulhall, J.P., et al. Validation of the erection hardness score. J Sex Med, 2007. 4: 1626.
4.    Ghanem, H.M., et al. SOP: physical examination and laboratory testing for men with erectile dysfunction. J Sex Med, 2013. 10: 108.
5.    Yuan, J., et al. Comparative effectiveness and safety of oral phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction: a systematic review and network meta-analysis. Eur Urol, 2013. 63: 902.
6.    Lu, Z., et al. Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment Improves Erectile Function: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur Urol, 2016.
7.    Vassilev V, Yotovski V, Stoilov D, Advantages of ShockWave therapy in treatment of erectile dysfunctions, Urology.bg J, 2018.