Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2019

Седемте гряха на модерната медицина

виж като PDF
Текст A
Тази статия, озаглавена „Седемте гряха на модерната медицина“, е създадена въз основа на лекция на Ричард Ашър от 1948 г. В статията той твърди, че при наличието на множество медицински грехове седем са от първостепенно значение: неизвестност, жестокост, лоши маниери, прекомерна специализация, любов към необичайното, глупост и леност.

Но как тези грехове могат да се прилагат в днешната реалност? Ето седем от тях, с които личните лекари се борят всеки ден.

Липса на комуникация с ръководството

Повечето лекари работят на места, където мениджмънтът стои на по-високо йерархично ниво, но в много организации двете страни не се разбират помежду си. Често лидерите казват, че подкрепят (или се противопоставят) на нов процес или проект, но нямат представа какво подкрепят (или на какво се противопоставят). Може би, би било от полза, ако общуваме повече с ръководството, както общуваме с пациентите си: избягвайте жаргон, поддържайте изказа ясен и разбираем. Използвайте метода „преподай обратно“, за да се гарантира с по-голяма вероятност разбирането от отсрещната страна.


Пациентите не са поставени в центъра на здравните грижи

Ашър описва как ентусиазмът ни да намерим отговор или да решим даден проблем, може да ни поведе по път, по който нашите пациенти не желаят да отидат. По-добрият подход е да се обсъди открито защо са необходими дадени изследвания или лечения, да се информират пациентите за рисковете и ползите и да се насочат към вземането на решения.


Липса на добри взаимоотношения с екипа ни

Повечето лекари знаят колко е важно да се държат добре при работа с пациентите, но колко често забравяме подходящото поведение, докато работим с медицински сестри, колеги или друг персонал? За да имаме ефективен екип, трябва да изграждаме добри работни взаимоотношения и да се отнасяме с взаимно уважение едни към други.


Неприлагане на медицина, базирана на доказателствата

Като семейни лекари често се очаква да бъдем „пенкилер”, но също така можем да бъдем обвинени в престъпване в сферата на компетенцията на нашите колеги специалисти. За да намерим правилния баланс на това кога да лекуваме пациента и кога да го насочваме към следващо ниво, трябва да приемем подход, основан на медицина на доказателствата и да практикуваме в тези граници. Резултатът трябва да бъде отлична грижа за нашите пациенти.


Липса на усилия за координиране на медицинските грижи

Въпреки че невросаркоидозата може да бъде интересна за диагностициране и лечение, по-често ние като лекари от първичната медицинска помощ се занимаваме с хипертония, диабет, коронарна болест, затлъстяване и т.н. Спанофилията (любовта към редките заболявания) не трябва да бъде наша цел. Трябва да се придържаме към основите.


Не се използва достатъчно често критично мислене

Често в САЩ има истории за застрахователни компании, които изпращат предупреждение за лечение на пациент, който е починал, или напомняне за профилактичен диабетичен преглед за пациент, който е претърпял двустранна ампутация под коляното. За да се избегнат тези грешки в практиката, трябва да мислим преди да действаме. Не назначавайте изследване, само за да изпълните изискване. Трябва както винаги досега критично да се разсъждава каква е ползата от получения резултат, ще се промени ли грижата, която се предоставя. Когато обмисляте да въведете ново правило или такса в практиката, трябва да се помисли „Ако приложим това, ще се подобри ли грижата или ще се повиши ефективността?” Ако не се подходи по този начин, негодуванието неизменно ще последва.


Не се позволява на другите да ни помагат

В среда, в която скоростта е от съществено значение, ние лесно можем да се разочароваме, когато пациентът не разбира нашите обяснения и посещението привидно отнема твърде много време. Ние забравяме, че е възможно да се подобри достъпът до грижи и да се даде на пациентите времето, което им е необходимо. Ключът е да използвате екипа си. Може да нямате време да обучите някого по отношение на диетата и съветите за физически упражнения, но диетолог или медицинска сестра могат да ви помогнат.

Въпреки че нашите грехове може да са се развили през годините, заключението на Ашър е вечно: „Моля, подходете по този начин с всичко, което казах, и осъзнайте, че голяма част от това може да са безсмислици”.