Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2020

Какво е нужно, за да се превърнете в страхотен доктор?

виж като PDF
Текст A
Едно качество свързва всички велики личности в света и то е постоянство в избраната сфера.

Как един лекар се превръща в специалист? Какви са нужните действия, за да се увеличи шансът му за успех и удовлетворение на работното място? Тайната е в прецизирането на фундаменталните стъпки при поставяне на диагноза. В следващото кратко изложение ще се опитаме да ви припомним пътя към поставянето на точна диагноза.

Първата, най-важна от всички стъпки, е внимателното снемане на цялостна анамнеза на пациента. Разпитът на болния е осъзнат и анализиран от лекаря относно неговото физическо или психическо здраве. Анамнезата е изкуство, което изисква много умения, знания и търпение. Основните принципи са: спокойно изслушване на пациента и задаване на разясняващи въпроси; наблюдение на болния с оценка на психическото състояние, интелигентността му и емоционалните му реакции и интеграция на получените сведения. Това е активен процес от страна на лекаря да отдели болестните симптоми. Важно е уточняването на основното оплакване, минали заболявания, сведения за живота на пациента, фамилна анамнеза и вредни навици. Единственият начин за усъвършенстване при снемането на анамнеза е постоянната практика.

Правилно снетата анамнеза дава отговори на много въпроси и при познаване на важни диференциални диагнози вече половината от работата може да се смята за свършена.

Следваща част от основните стъпки към съвършено поставената диагноза е физикалният преглед. Правилно снетата анамнеза, в комбинация с оглед, палпация, перкусия и аускултация на болния, насочва специалиста към определена диагностична хипотеза. Въпреки големия напредък на медицинската техника, тези методи остават незаменими при изследване на болния. Тяхната последователност е точно определена.

Инспекцията е метод за събиране на сведения посредством наблюдение на пациента. Овладяването му изисква търпение, наблюдателност и практика поради големия брой симптоми, които трябва да бъдат изучени.

Палпацията се основава на тактилното чувство при допир със структурите на човешкото тяло. Върховете на пръстите са най-чувствителни при определянето на плътности.

Перкусията цели да се сравнят перкуторните тонове на две симетрични анатомични области, да се определи границата между два органа или две структури с различна плътност. Интензивността, височината и продължителността на звука са от значение.

С извършването на физикалния преглед специалистите винаги следят и за сегашното състояние на болния: телесно тегло, кожа, лимфни възли, отоци и др.

Третата част от пътят към диагнозата са параклиничните изследвания. Изследванията могат да бъдат инструментални (рентгенови, ултразвукови, електрокардиографски, ендоскопски), лабораторни (клиникохимични, имунологични, вирусологични, бактериологични), морфологични (биопсични) и др. Интерпретирането на кръвните изследвания е много важно умение, нужно за преценка на подхода при лечение на пациентите. Подценяването или недоглеждането им крие риск от неправилно или недостатъчно ефективно лечение. Кръвната картина, урината, кръвната захар, креатининът са важни за диференциално-диагностичния план на доктора. Насоченото изследване на болния е една от специфичните черти на добрия лекар с висок професионализъм.

Развитието на уменията и знанията на работното място е процес, който никога не приключва. Новости в медицината се появяват ежедневно и информираността на всеки медицински специалист е изключително важна и полезна както за него, така и за пациентите му.