Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2020

HIV-инфекцията, правилното хранене и изграждането на съпротива срещу вирусите. Нови възможности

виж като PDF
Текст A
проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн
Вирусолог към клинична Лаборатория в Аджибадем Сити Клиник, Болница и ДКЦ Токуда, Председател на Българското дружество по вирусология (БДВ) към Съюза на българските медицински специалисти (СБМС)


С тази статия Витабиотикс България отбелязва 1 декември – Световният ден за борба с HIV/СПИН и подкрепя усилията на всички специалисти в превенцията и лечението на заболяването.

Да се храниш правилно означава да консумираш точния вид храни в точното количество, което ще ти осигури всички важни хранителни съставки. Ако ти си носител на HIV, посещаваш редовно лекуващия си лекар, получаваш най-съвременните медикаменти, ти вероятно смяташ, че си извършил всичко за здравето си. А замислил ли си се как да се храниш? В случая ти знаеш само, че имунната ти система функционира по-слабо, отколкото у незаразените с HIV хора и че лекарствата трябва да й помогнат, за да заработи отново правилно и да те пази от нови инфекции. Като живеещ с HIV, имунната ти система трябва да работи много усърдно, а това означава енергия, за да пребориш HIV-инфекцията, а и много други вирусни, бактериални, гъбични, паразитни и други врагове, които, усетили слабостта ти, искат да те нападнат. Може би за някои хора това означава да се хранят повече или да спазват специална диета? Отговорът на този въпрос е: не е нужна специална диета, но добре е да се знае, че съществуват храни, а и вещества, които могат директно да подсилят работата на твоята имунна система и да я поддържат в постоянно добра форма.

В настоящата статия предста­вяме многогодишните уси­лия на научния колектив от ан­глийската фирма Vitabiotics, със­тавител и производител на специална витаминна добавка ИМУНЕЙС, ефективна в забавянето на прогресията на HIV-инфекцията към смърт сред лицата, живеещи с HIV.

ИМУНЕЙС на Витабиотикс е патентована комбинация от микронутриенти, разработена специално, за да поддържа устойчивост на инфекции и оптимална дългосрочна имунна защита на клетъчно ниво.

Качествата на ИМУНЕЙС като комплексна микронутриентна добавка са доказани чрез рандомизирано плацебо-контролирано клинично изпитание върху 481 носители на HIV в Банкок в продължение на 48 седмици[1]. Пациентите са били рандомизирани за получаване на хранителната добавка или плацебо. Броят на CD4+ клетките преди началото на изследването са варирали между 50х106-550х106/l, участниците в изпитанието са били разделени на 6 групи според изходния им брой (50-99, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499 и >500) и този брой е бил проследяван на 24-та и 48-та седмица. При всяко посещение е бил провеждан медицински преглед с измерване броя на CD4+ клетките, вирусния товар и плазмените нива на витамин Е и селена. В периодите между посещенията в болницата здравословното състояние на участ­ниците, вкл. СПИН дефиниращите състояния и смъртните случаи, е било следено по телефона от специално обучен персонал. Приемането на хранителната добавка/плацебо е било интегрирано в лечението на пациентите.

Резултатите от изпитанието показват, че смъртността е била по-ниска с 63% и 74% съответно при пациентите от групите с <200 х 106/l и <100 n 106/l CD4+ клетки, приемали ИМУНЕЙС в сравнение с тези от същите групи, приемали плацебо. При същите групи броят на CD4+ клетките и вирусният товар не са се повлияли от хранителната добавка. Данните ясно показват, че клиничният показател „редуциране на смъртността“ е резултат на използването на хранителната добавка. При това намаляването на смъртността става именно в двете групи пациенти с критично нисък брой на CD4+ клетките – <200 х 106/l и <100 х 106/l. На фона на липсата на изменение в броя на CD4+ клетките, този интересен феномен говори за протектиращ механизъм, действащ независимо от тези параметри, с други думи, налице е протектиране на функцията на съществуващите CD4+ клетки. Възможните обяснения включват подобряване на Т-клетъчната функция заедно с функциите на един или повече компоненти на вродения имунитет.

Патентованата формула на ИМУНЕЙС съдържа витамини A, D, E, C, K и В комплекс заедно с естествени каротеноиди, аминокиселини и минерали, включващи мед, желязо, манган и селен. Както се вижда от състава на формулировката, основните  преимущества конкретно се заключават в:

  • Повишаване броя и възстановяване функционалната способност на Т-клетките, за които е известно, че са основните увредени при инфекция с HIV. Отчасти този ефект се осъществява чрез възпрепятстване на унищожаването им от вируса благодарение на бързия регенератор L-карнитин и витамините D3, B6, B12, B9, но и чрез намаляване токсичността на някои анти-HIV медикаменти, (напр. AZT) върху редица високо­специализирани клетки, напр. тези на костния мозък[2].
  • Осигуряване на защита срещу свободните радикали, което се осъществява от пълния комплект от антиоксиданти (витамините А, С, Е и минералите селен и цинк). L-цистеинът е особено полезен при производството на глутатион, тъй като е доказано, че при лицата, живеещи с HIV, нивото на глутатиона и цистеина са трайно понижени, което се асоциира с ускорена прогресия към СПИН и последващ фатален изход[3].
  • Регулиране на някои елементи на имунния отговор – например от ретиноидите[4], докато витамин Е подобрява функционално клетъчносвързания имунитет, без да повишава броят на CD4+ клетките. Същият витамин заедно с анти­оксидантите намалява възпалителните реакции чрез намаляване на цитокиновата продукция и тъканните увреждания.

Това е първото рандомизирано изследване, показващо клинична полза – редуциране на смъртността, в резултат на прием на мултинутриентна витаминна добавка и показва, че леснодостъпни хранителни вещества могат да изиграят важна роля в глобалната борба срещу HIV/СПИН.

Изводите от цитираната статия са изключително важни, особено за страни, където HIV/СПИН е много разпространен, а достъпът до съвременната терапия е ограничен. В такива страни хранителната добавка ИМУНЕЙС вече действа като лекарствено средство. И не случайно, ИМУНЕЙС е официално одобрен като незаменима част от антиретровирусната терапия и реимбурсиран в редица африкански страни.

Нещо повече, вече е известно, че ИМУНЕЙС участва активно в изграждането на пълна имунна защита на организма не само при HIV инфекция, но и е полезен срещу всички вирусни инфекции – при това не само в процеса на лечение, но и в профилактиката им.

В следващи публикации ще разширим съществуващите днес знания за по-широкото приложение на ИМУНЕЙС и при други болестни състояния и усложнения.

У нас препаратът може да се закупи в аптечната мрежа.
 
  
 

 
книгопис:
1.    Jiamton, S., J.Pepin, R. Suttent ,et al., A randomized trial of the impact of multiple micronutrient supplementation on mortality among HIV-infected individuals living in Bangkok. AIDS, 2003, 17:2461-2469.
2.    Tang,A., N.Graham, A.Saah. Effects of micronutrient intake on survival in human immunodeficiency virus type 1 infection. Am.J.Epidemiol., 1996, 143:1244-1256.
3.    Friis, H., Coma E., Michaelson. Micronutrient interventions and the HIV pandemic. In: Micronutrients and HIV infection. Edited by Friis, H.,London; CRC Press; 2002: 219-246.
4.    Semba,R. The role of vitamin A and related retinoids in immune functions. Nutr. Rev., 1998, 56: S38-48.