Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2020

ГелоМиртол форте Миртол - ефективна терапия при инфекции на дихателната система

виж като PDF
Текст A
Острите инфекции на горните дихателни пътища представляват най-честата причина за посещение при лекар с различни симптоми, вариращи от хрема до затруднено дишане. В световен мащаб тези инфекции са най-срещаното заболяване, водещо до отсъствие на деца от училище или възрастни от работа.

Въпреки че могат да се появят по всяко време, те се срещат най-често през есента и зимата. Това е свързано с по-дългия престой на хората в затворени и непроветриви помещения, което е благоприятен фактор за развитието на инфекция. Освен това ниската влажност през студените месеци от годината също влияе върху разпространението на тези заболявания.

Острите инфекции на горните дихателни пътища представляват значимо социално-икономическо предизвикателство за здравната система. Възрастните развиват респираторни инфекциозни заболявания от 2 до 4 пъти годишно, а децата – от 6 до 8 пъти.

Високата им честота се базира на начините, по които става разпро­странението:

  • Въздушно-капков – чрез аерозоли, основно отделяни при кашляне и кихане. Те попадат в околната среда за кратко и навлизат в респираторния тракт при близък контакт.
  • Контактно-битов – при този път на заразяване механизмът се основава главно на пряк контакт между заразно болен и здрав индивид.

Най-честата причина за това е нечестото миене на ръце.

Симптомите на острия вирусен риносинуит са: назална секреция, съчетана с назална обструкция (запушване на носа), лицева болка и главоболие, кашлица, която най-често е продуктивна. Те продължават не по-малко от 10 дни. Един от основните симптоми (кашлицата), при липса на лечение може да персистира от седмици до месец.

Като причинители на остри респираторни инфекции се посочват различни представители на вируси, бактерии и гъби. В по-голямата си част заболяванията имат вирусен произход, като за основен причинител се считат риновирусите. Поради тази причина антибиотиците са рядко предписвани при настинка и не би трябвало да се изписват на пациенти в началния стадий на остър бронхит или синузит. В тези случаи терапията е симптоматично насочена към ефективно и бързо овладяване на основните симптоми. Използват се антипиретици, антиинфламаторни, антибактериални и муколитични медикаменти.

Един подходящ избор, доказал се през годините със своята ефикасност, е лекарственият продукт от растителен произход ГелоМиртол форте, а в детската си форма Миртол. ELOM-080 е активната субстанция на двете лекарства. Представлява специален дестилат, смес от пречистени етерични масла на евкалипт, сладък портокал, мирта и лимон (66:32:1:1). Благодарение на състава си медикаментът покрива широк спектър от характерните за възпалителните процеси на горните дихателни пътища симптоми. Фармакодинамичният профил на ELOM-080 включва: секретолитичен, муколитичен, секретомоторен, антиинфламаторен, антиоксидантен, антимикробен и бронхоспазмолитичен ефект. Неговите свойства действат синергично и адитивно с антибиотиците и намират приложение в лечението на различни респираторни заболявания като бронхит и синузит[1,5].

Фигура 1:

 

Фигура 2:

 
Фигура 3:

   
ELOM-080 притежава специфичен двоен ефект чрез втечняването на жлезистия секрет и повишаване подвижността на цилиите по хода на дихателните пътища, с което се подобрява мукоцилиарният клиърънс.

Евкалиптовото масло и по-специално евкалиптолът в състава му, проявява муколитично и спазмолитично действие върху дихателните пътища, като има и доказана клинична ефикасност. Противовъзпалителните и антиоксидантни свойства на евкалип­тола определят терапевтичните му ползи при възпалителни заболявания на дихателните пътища, като астма и ХОББ[2]. Скорошни клинични изпитвания доказват токсичния му ефект срещу редица бактерии[3]. Етеричното масло от сладък портокал (Citrus sinensis L.) има основно антиканцерогенни, мио­релаксантни, анксиолитични, аналгетични, антиоксидантни и антибактериални свойства. Етеричното масло от лимон (Citrus limon Osbeck) има цитотоксични, химиопротективни, антиоксидантни, неврозащитни, аналгетични и антибактериални свойства и също така мощно антибактериално и противогъбично действие. Етеричните масла от мирта (myrtol) увеличават мукоцилиарния клирънс, имат мукосекретолитични ефекти и се използват за лечение на остър и хроничен бронхит и синузит[1,5].

Ефективността и толерантността на дестилата при лечението на основните симптоми на респираторните заболявания, са доказани в редица рандомизирани плацебо-контролирани, мултицентрови проучвания.

Проведено е рандомизирано, двойно-­сляпо, плацебо-контролирано, мул­ти­центрово проучване сред 413 пациенти с обострен бронхит.

На пациентите е прилагано 4x300 mg ELOM-080 дневно или плацебо за период от две седмици, като се проследява характерната симптоматична кашлица. В края на проучването се наблюдава бързо и значимо намаляване на симптома кашлица в сравнение с плацебо групата. Възстановяването и облекчаването на симптома започва още на 2-ри ден и се увеличава до 5-и ден през първата седмица от лечението. Терапията с ELOM-080 значително подобрява способността за отделяне на жилавия секрет в сравнение с плацебо[4].

В друго рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, мултицентрово проучване се проследява ефективността и толерантността при лечението на остър вирусен риносинуит. Проведено е сред 444 пациенти между 15 и 65 години, от УНГ специалисти. Пациентите са разделени в съотношение 2:1, с дневна терапия 4x300 mg ELOM-080 или плацебо, за период от 14 дни. В проучването се проследява и последваща терапия с антибиотик. На 5-ти ден от терапията при 50% от пациентите се докладват намаляване на главоболието, назалната болка и назалната обструкция. Също така се наблюдава и намаляване на необходимостта от използване на последващ антибиотик при пациентите на терапия с ELOM-080[4].

Етерично-маслен комплекс в състава на ГелоМиртол Форте го прави изключително подходящ избор в борбата с неприятната влажна кашлица, запушените синуси и главоболието. Лекарството намира своето място в посочената от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" препоръчителна терапевтична схема за профилактика при COVID-19. Препоръчва се лечението да започне веднага след предполагаемия контакт със заразен субект и да се провежда продължително време, при спазване на съответния дозов режим и схема на приложение[6].

Освен за възрастни, ГелоМиртол форте има и вариант за деца – Миртол, с което дава една ефективна терапия за цялото семейство.

  
 
 

 
книгопис:
1.    Winska K., Mączka W., Lyczko J. et al. Essential oils as antimicrobial agents – myth or real alternative? Molecules 2019, 24(11), 2130 www.mdpi.com/1420-3049/24/11/2130/htm.
2.    Juergens U. Anti-inflammatory properties of the monoterpene 1.8-cineole: current evidence for co-medication in inflammatory airway diseases. Drug Res (Stuttg). 2014 Dec;64(12):638-46 www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0034-1372609.
3.    Schürmann M., Oppel F., Gottschalk M. et al. The therapeutic effect of 1,8-cineol on pathogenic bacteria species present in chronic rhinosinusitis. Front Microbiol. 2019 Oct 22;10:2325 doi: 10.3389/fmicb.2019.02325. https://pdfs.semanticscholar.org/e23c/7e6b200167eea463091266c2bbd16429a094.pdf
4.    Sollner, B., Effective herbal therapy for the treatment of RTI, JOURNAL PHARMAKOL. U. THER. 1/2018.
5.    КХП: 50173/13.04.2020; 50172/13.04.2020.
6.    https://pirogov.eu/bg/preporchitelni-personalni-merki_p1920.html