Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


19-годишен пациент със замаяност и нощни страхове


19-годишен младеж е хоспитализиран по повод замаяност и нощни страхове от 6 дни. Анамнезата включва болки в гърлото, по стави и мускули, суха кашлица и главоболие. Съобщава за петнист обрив по торса и ръцете преди няколко дни, който е преминал. Преди 12 дни се прибрал от пътуване до Виетнам, за което не бил направил необходимите имунизации. По време на втората седмица от пътуването в продължение на два дни имал диарийни изхождания. В момента няма диария, но болките в корема и анорексията персистират.

При прегледа пациентът е летаргичен. Температурата му е 39.9°C , АН – 98/58 mmHg, пулсът 68/мин, а ДЧ – 16/мин. Няма зачервяване по кожата или жълтеница. Коремът е раздут, с отслабена перисталтика, без дефанс. Неврологичният преглед е без особености.


ВЪПРОС:

Коя е най-вероятната диагноза?


Отговор:

Обсъждане

Верен отговор:
D: Коремен тиф

Най-вероятната диагноза е коремен тиф, чийто причинител може да бъде Salmonella typhi или Salmonella paratyphi. Инфекцията се предава чрез консумация на контаминирани с фецес вода или храна. В развиващите се страни патогенните микроорганизми се разпространят чрез храната или по-често – чрез водата. В развитите страни трансмисията е основно чрез храна, контаминирана по време на приготвянето от здрави носители. Симптомите на коремния тиф като цяло са неспецифични. Най-честата манифестация е температурата, покачваща се за 2-3 дни и персистираща няколко дни. Често има дисоциация между пулса и температурата (релативна брадикардия). Кратък период на диария, последван от констипация, абдоминален дискомфорт, непродуктивна кашлица, леко объркване, в някои случаи до халюцинации, и характерен транзиторен петнист обрив (розеоли) са другите клинични белези. Предпочитаната емпирична антибиотична терапия е с Ceftriaxone, Ciprofloxacin и Azithromycin.

Бруцелоза при човека може да се развие след експозиция на един от четирите вида Brucella, патогенни за човека, чрез контаминация с микроорганизми от секретите или екскретите на инфектирани животни, консумация на месо и млечни продукти с недостатъчна топлинна обработка, или още по-рядко – чрез инхалация. Пациентите изпитват редица неспецифични симптоми, като, например, ундулираща температура, но обрив, гастроинтестинални симптоми  и релативна брадикардия не са типични.

Човек се заразява с лептоспироза чрез контакт с инфектирана урина на животни- преносители. Класически, болестта е бифазна, започвайки със септична фаза, последвана от имунна фаза, която корелира с появяването на антитела в серума. Клинично видимата лептоспироза се презентира с внезапна поява на температура, тръпки, миалгии и главоболие. При наличие на конюнктивални кръвоизливи при пациент с неспецифичен фебрилитет трябва да се подозира лептоспироза. При по-тежката форма, позната като синдром на Вейл (иктерична лептоспироза), има наличие на: жълтеница, азотемия и анемия. Гастроинтестиналните симптоми не са чести.

Грам-отрицателният бактерий Burkholderia pseudomallei, открит в почвата и водата в ендемични райони като Югоизточна Азия, е причинителят на мелиоидозата. Заразяването става чрез директен контакт, при консумация на храна или по инхалаторен път. Характерни са няколко форми на протичане: белодробна, септична или локализирана супуративна инфекция. Симптомите на пациента не съвпадат с клиниката на мелиоидозата.


Ключ към диагнозата

Температурата е най-честата манифестация при коремния тиф и често се асоциира с релативна брадикардия. Допълнителните симптоми може да включват: краткотрайна диария, последвана от констипация, абдоминален дискомфорт, непродуктивна кашлица, леко объркване и транзиторен дребен петнист обрив.