Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


Значима гинекомастия при дете


Момче на 13-годишна възраст съобщава за уголемяване на гърдите и потъмняване на ареолата. Тези оплаквания са започнали преди 2 години.

Съобщава за интермитентна болезненост в гърдите, но без секреция от зърната. Има придружаваща астма, алергичен ринит, затлъстяване и дислипидемия, лекувана с правастатин. Не приема други медикаменти или забранени субстанции.

Физикалният преглед установява степен 3 гинекомастия, като зърната са разположени под инфрамамната гънка (Фиг. 1 иФиг. 2).
Гърдите са изградени от мастна и жлезна тъкан с уголемени и по-тъмни от околната тъкан ареоли.


ВЪПРОС:

Въз основа на анамнеза и преглед, кое от следните е най-вероятната диагноза?

.    Свързано с употреба на медикаменти
или забранени субстанции.
B.     Физиологична гинекомастия.
C.     Първичен хипогонадизъм.
D.     Псевдогинекомастия.
E.     Тестикуларно новообразувание

Отговор:

Обсъждане

Верен отговор:
B: физиологична гинекомастия

Физиологичната гинекомастия е най-честата форма на гинекомастия и се среща основно при три групи: новородени, юноши и мъже над 50-годишна възраст. Неонаталната физиологична гинекомастия се дължи на трансплацентарния майчин естроген. Между 60-90% от новородените момчета имат гинекомастия в някаква степен. При юношите гинекомастията се дължи на увеличение на циркулиращия естрадиол и увеличената чувствителност на гърдите към нормалните нива на естрогена (обичайно на 13-14 годишна възраст). Около 50-60% от юношите имат гинекомастия. При по-възрастните мъже физиологичната гинекомастия се дължи на намалените нива на тестостерон и се среща при 35-65%.

Физиологичната гинекомастия се характеризира с пролиферация на млечната жлеза. При клиничния преглед се установява твърда жлезна тъкан, разположена концентрично около мамилата. Най-често се наблюдава двустранно, но е възможна и унилатералност. Допълнителни изследвания са необходими при установяване на гинекомастия извън типичните възрастови групи. Тези изследвания включват чернодробни ензими, показатели на бъбречната функция, изследване на TSH, човешки хорион-гонадотропин, фоликулостимулиращ хормон, естрадиол, тестостерон и пролактин. Физиологичната гинекомастия обичайно преминава спонтанно; въпреки това по естетични причини може да се обмисли лечение със селективни модулатори на естрогена или хирургични интервенции за намаляване размера на гърдите.

Медикаментозната употреба е известна причина за развитие на гинекомастия (между 10% и 25% от случаите). Задължително е да се изясни медикаментозният прием при установяване на гинекомастия. Налице са дискретни, овални или кръгли подвижни възелчета под ареолата, обичайно двустранно. Най-често се наблюдават вследствие употреба на спиронолактон, анаболни стероиди, антипсихотици (например халоперидол), както и след употреба на забранени субстанции като марихуана, хероин и амфетамини.

Първичният хипогонадизъм е отговорен за около 8% от случаите на гинекомастия. При лабораторни изследвания се открива увеличение на лутеинизиращия хормон и ниски нива на тестостерон. Някои от причините за първичен хипогонадизъм включват синдром на Клайнфелтер, недостатъчност на 5α-редуктазата, както и тестикуларна травма.

Псевдогинекомастията представлява увеличение на мастната тъкан в гърдите и следва да се търси при обезни пациенти от мъжки пол.

Различава се от гинекомастията по наличието на мековата мастна тъкан вместо жлезна тъкан.

Тестикуларните тумори от Лайдиговите и Сертолиевите клетки могат да произвеждат естроген, което да доведе до гинекомастия. Възможно е да се палпира тестикуларна маса, както и увеличение на човешкия хорион гонадотропин.

Състояние

Характеристики

Свързано с употреба на медикаменти или забранени субстанции

Дискретни, овални или кръгли подвижни възелчета под ареолата, обичайно двустранно; вследствие употреба на спиронолактон, анаболни стероиди, антипсихотици (например халоперидол), както и след употреба на забранени субстанции като марихуана, хероин и амфетамини.

Физиологична гинекомастия

Пролиферация на жлезна тъкан на гърдата; палпируема твърда или твърдо-еластична маса около зърното или ареолата; обичайно е двустранно, но може да е и едностранно; най-честата форма на гинекомастия; настъпва при новородени, юноши и мъже над 50-годишна възраст.

Първичен хипогонадизъм

Увеличена жлезна тъкан около мамилата; обикновено двустранно; увеличени нива на лутеинизиращ хормон и намалени на тестостерон.

Псевдогинекомастия

Увеличена мастна, а не жлезна тъкан в гърдите; при пациенти със затлъстяване.

Тестикуларно новообразувание

Туморите с произход от Лайдиговите и Сертолиевите клетки могат да произвеждат естроген, което да доведе до гинекомастия; възможно е да се палпира тестикуларна маса; възможно увеличение на човешкия хорион гонадотропин.