Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2021

Затлъстяване в детската възраст. Нови причини и предизвикателства

виж като PDF
Текст A
д-р Пламен Масларски
Кардиологичен център, Аджъбадем Сити Клиник, София


Независимо от причината за наднорменото тегло, то винаги е резултат от позитивен енергиен баланс. Често причината се крие в генетична аномалия, хормонален дисбаланс, медикаментозно лечение или е неизвестна. Крайният резултат на тази аномалия е повишен енергиен приток, намален енергиен разход или и вете. Процентът на децата с наднормено тегло се увеличава с постоянна скорост в последните три десетилетия, като отбелязва рязък скок в слабо развитите държави и се превръща в световен проблем.

Според СЗО 30 000 000 деца под 5 години са със затлъстяване. В САЩ повече от 30% от децата в момента са с наднормено тегло или затлъстяване. При тях се наблюдават по-често заболявания като диабет тип 2, повишено кръвно налягане, повишени нива на LDL холестерол и инсулинова резистентност. Наднорменото тегло в детската възраст, често преминава в затлъстяване в по-голяма възраст, със съответните последици за здравето. Въпреки че заболяването е многофакторно, големите порции с храна, изборът на нездравословни продукти и воденето на застоял живот и липсата на физическа активност имат водеща роля. Хормонални и генетични причини, "енодогенно наднормено тегло" се наблюдават, но екзогенното затлъстяване е по-често.

Патогенеза на енодгенното затлъстяване
Няколко проучвания на двойки близнаци показват, че 55-84% от вариациите на BMI се обясняват от генетични фактори. Шведско проучване, обхващащо 362 двойки близнаци, повдига въпроса за наследствените фактори при повишен BMI. Друго проучване, базирано на датския регистър по осиновяване, показва по-ниска корелация на наднорменото тегло на децата и техните осиновители спрямо наднорменото тегло при други деца и техните биологични родители.
Въпреки че има ясно установена наследственост при появата на наднормено тегло, моногенетичните причини са редки. Основните мутации са наблюдавани в гените POMC, PCI, MC4R, leptin и leptin-receptor гени.

Невроните POMC са важни регулатори на енергийния баланс в организма. Също така дефекти в гена MC4R, меланокортин-4 рецептор се смята, че водят до неконтролируемо хранене и понижено чувство за засищане в първата година от живота. Прохормон конвертаза-1 (PCI) се смята, че води до екстремно детско затлъстяване, абнормална глюкозна то­лерантност, простпрандиална хи­­по­гликемия, хипогонадотропен хипогонадизъм, хипокортицизъм и понижени нива на плазма проинсулин и много ниски нива на самия инсулин.

Пациенти с дефект на лептиновия ген са също с наднормено тегло, повишен апетит и нямат чувство за засищане. Много от тях развиват чести инфекции в ранна датска възраст заради абнормни промени в Т- лимфоцитите.

Синдромно затлъстяване – генетичните синдроми, при които затлъстяването е основна черта често са свързани с ментално ретардиране. Preder-Willi синдром е най-често срещаният. Той се характеризира с хипотония, хопогенитализъм, забавено развитие през първите месеци от живота. Намален мускулен тонус може да персистира и през целия живот. Други белези с растежа на детето са хиперфагия и обсесивно поведение.
Други известни синдроми, но по-рядко срещани са Bardet-Biedl, Albright Hereditary, Borgeson-Forssman-lehman, Cohen, Alstrom, Carpenter.

Екзогенно затлъстяване
Пренатални и постнатални фактори – последните няколко години има сериозен интерес към възможния ефект на феталното недохранване, за последващо затлъстяване. Причините за това са недохранване при майката, тютюнопушене и дисфункция на плацентата. Маркери на феталното недохранване, са намален растеж на плода и малко тегло за гестационната възраст, са също свързани с повишен риск за затлъстяване. Причината за това е метаболитна адаптация, която в постнаталната среда, води до дисбаланс, където източникът на хранене е в изобилие. Това е потвърдено при проучвания върху животни. Феталното прехранване и високото за гестационна възраст тегло също е предиктор за затлъстяване в по-късната възраст. Основни рискови фактори за това са наднормено тегло на майката, гестационен диабет. Феталната хипергликемия, създава високи нива на фетален инсулин, което води до постоянни промени в метаболизма на плода. Смята се, че кърмените деца са с по-малък риск за развитие на наднормено тегло, тъй като децата хранени с формула приемат по-голямо количество протеин, което може да доведе до промяна в метаболизма. От голямо значение е кога и с какви храни ще бъде захранено детето в началото, защото това може да повлияе на хранителните предпочитания в по-късна възраст. Много бързо покачване на теглото в първите няколко месеца, води до известен риск за последващо трайно наднормено тегло.

Семейството, физическата и социалната среда могат да повлияят риска от затлъстяване по два начина:

  • Директен ефект върху храненето на детето и физическата му активност.
  • Индиректно чрез стрес и нарушаване на психическото здраве.

В период на пандемия и социална изолация тези фактори са особено актуални и активни.

Усложнения на детското затлъстяване са заболявания като инсулинова резистентност и метаболитен синдром. Метаболитният синдром обхваща различни фактори, които повишават кардиоваскуларния риск в по-късна възраст. Подрастващи, с наднормено тегло, могат да проявят артериална хипертония, повишени нива на триглицериди, понижено ниво на HDL холестерол. В последните години нарастват случаите на диабет тип 2 при деца с наднормено тегло. Гастроенетерологичните проблеми включват холелетиаза, неалкохолна черно­дробна стеатоза и ГЕРБ. От неврологичните усложнения, може да се развие така наречения псевдо тумор церебри, фази с главоболие поради повишено интракраниално налягане.

Смята се, че в късна детска възраст над 90% от случаите на псевдо тумор церебри са при деца с наднормено тегло. Белодробните усложнения на наднорменото тегло са бронхиална астма, развитие на обструктивна сънна апнея. Опорно-двигателните нарушения са остеоартрит, плоско стъпало, епифизиолиза на главата на феморалната кост, по-често при момчета. Психологичните проблеми при детското затлъстяване са депресии, десоциализация, агресивно поведение.

Заключение
За разбирането на детското за­тлъстяване и неговата мултифакторна рамка, трябва да се вземат предвид факторите във всеки един етап от развитието на детето. Повлияването на риска за развитие на наднормено тегло се случва на много различни нива, като семейство и общество и започва от първите месеци на детския живот.