Прескочи към главното съдържание на страницата

За нас


Сп. МЕДИНФО е специализирано списание за лекари, което вече 20-та поредна година радва своите читатели.

В изданието се публикуват авторски статии от различни области на медицината, които обогатяват познанията на лекарите по съответния проблем, информация за предстоящи научни събития, конгреси и симпозиуми както в България, така и в чужбина и др.

Списание МЕДИНФО е с безспорен научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. Всеки постъпил материал се рецензира от някой от членовете на редакционната колегия. Доказателство за достойнствата на изданието е желанието на колеги от всички медицински университети у нас да публикуват в него.

Списанието е включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания.
Реферира се в базата данни "Българска медицинска литература".


МЕДИНФО® е запазена марка на МЕДИНФО ЕООД