Прескочи към главното съдържание на страницата
 
фокус на броя: Кардиология, Ендокринология, Неврология

В този брой разглеждаме статии от областта на Кардиология, Ендокринология, Неврология.

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Концентрични кръгове в лявото предсърдие

    51-годишна пациентка с анамнеза за ревматична болест на сърцето от 10 години е приета с намалена степен на съзнание и новопоявила се десностранна слабост.

    Фиг. 1

    ВЪПРОС:

    Коя е най-вероятната диагноза според образните изследвания показани по-долу?

    • А. Миксома
    • Б. Ехинококоза
    • В. Тромб в предсърдието
    • Г. Кръвна киста

    Виж още

    Практически тестове

    8-годишна жена се оплаква от внезапна загуба на зрението на дясното око. Съобщава за множество прекарани ангини като дете. Коя е най-вероятната причина?