Прескочи към главното съдържание на страницата
фокус на броя Оториноларингология, офталмология, инфекции

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Подкожни нодули в гръдната област, кашлица и загуба

    Бронхиалният карцином е един от най-честите карциноми и при двата пола, който се среща във всички възрастови групи. Белодробните карциноми дават метастази както по съседство, така и хемато- и лимфогенно. Най-чести са метастазите в надбъбреците (35-40%), ЦНС, черен дроб, слезка. Кожните метастази са рядкост – при 1-12% от диагностицираните с болестта. Въпреки това кожните лезии могат да са единствената симптоматика при 7-24% от заболелите.

    Най-честата локализация на този вид метастази е предната гръдна и коремна област. Те се презентират като множество твърди, овални, подвижни или фиксирани нодули. Варират по цвят, големина, чувствителност. Възможни са улцерации.

    Задължително се взема тънкоиглена аспираци­онна биопсия за цитология. С цел поставяне на точна диагноза се осъществят подробна анамнеза, обстоятелен клиничен преглед, хематологични и биохимични изследвания, КТ на гръден кош, коремни органи и малък таз, мамография при жени, изследвания на PSA при мъже.

    Кожните метастази са белег за напреднал стадий на заболяването, поради което прогнозата за пациентката е лоша, 5-7 месеца преживяемост. Прилага се лъчехимио­лечение като палиативно лечение, целящо антидолорен и хемостатичен ефект.

    Дерматофибромите са чести бенигнени тумори, които се развиват при млади индивиди. Появяват се по-често по долните крайници. Биват солитарни находки или множество такива.

    Вариабилни по цвят, с гладки ръбове и повърхност.

    Кератоакантомите са бързо растящи, окръглени, симетрични лезии. Възможно е да достигнат до няколко сантиметра за няколко дни или седмици. Появяват се при продължителна експозиция на слънчеви лъчи. Не е установена дозата за възникване на това състояние (actinic skin), но то често преминава в преканцероза.

    Липомата е често бенигнено заболяване, което може да се появи навсякъде по тялото. Обикновено са меки, с кожен цвят, бавнорастящи и безболезнени лезии. Липомите много рядко могат да малигнизират в саркоми.

    Неврофиброматозите са добре ограничени, плоски, кафеникави петна по кожата, с цвят „кафе с мляко“. Те са тумори с бавен растеж, които се развиват от обвивката на периферните нерви. Имат генетичен произход. 

    ВЪПРОС:

    Базирайки се на анамнезата и статуса на пациента, коя е най-възможната диагноза?

    • А. Кожни метастази на белодробен карцином
    • Б. Дерматофибром
    • В. Кератоакантом
    • Г. Липом
    • Д. Неврофиброматоза

    Виж още

    Практически тестове

    Непролиферативната диабетна ретинопатия се характеризира със следните прояви БЕЗ