Прескочи към главното съдържание на страницата
 
фокус на броя: Неврология, Психиатрия, Гастроентерология

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Увреждане на нерв след мекотъканна травма на предмишницата

    24-годишен мъж е претърпял злополука с увреждане, проникващо в меките тъкани, леко дистално от средната част на дясната ръка. Операцията е извършена незабавно, за да се стабилизират раните и по-късно да се прикрепят отново сухожилията на ръката му.

    Пациентът има отпадане на чувствителността в засегнатата ръка, но отрича да изпитва болка. Моторното изследване показва, че той може да движи предмишницата си в пронация и супинация; флексия и екстензия на китката; и успява да покаже успешно знак „ОК“ с палец и показалец, притиснати заедно. При опит на пациента активно да отвори ръката си и да разшири метакарпофалангеалната, проксималната интерфалангеална и дисталните междуфалангеални стави на неговата доминантна дясна ръка, четвърти и пети пръст остават в лека флексия. Ръцете на пациента в покой са осезаемо различни – четвърти и пети пръст на дясната ръка са постоянно в лека флексия на фона на отпуснати пръсти на другите пръсти на дясната и всички пръсти на лявата ръка. (Фиг. 1 и Фиг. 2)

    ВЪПРОС:

    Въз основа на анамнезата на пациента и физикалния преглед, кой от следните нерви е бил ранен най-вероятно?

    • А. Nervus interosseus anterior.
    • Б. Nervus medianus.
    • В. Nervus interosseus posterior.
    • Г. Nervus radialis.
    • Д. Nervus ulnaris.

    Виж още

    Практически тестове

    56-годишен бял мъж се диагностицира със субарахноидален кръвоизлив след разкъсване на церебрална аневризма в предния отдел на церебралната циркулация. Хеморагията се потвърждава с КТ на главата, но се взема решение пациентът да бъде подложен на ендоваскуларна интервенция, а не на хирургично изрязване. Приблизително една седмица след първоначалното кървене пациентът страда от остър спад в психическото си състояние, с потвърден нов инфаркт при ЯМР. Въз основа на историята и времевия курс, каква е вероятната етиология на новия инфаркт?