Прескочи към главното съдържание на страницата
фокус на броя: Урология, Пулмология, Алергология

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Диспнея и рентгенови промени

    53-годишен мъж постъпва в спешно отделение със задух и непродуктивна кашлица. Два месеца преди това е претърпял офталмологична операция. Шест седмици след интервенцията развива непродуктивна кашлица с болка в гърдите, локализирана в предната дясна част на гръдния кош. Проведена е рентгенография на гръдния кош (Фиг. 1) и пациентът е лекуван със седемдневен курс на левофлоксацин, азитромицин и НСПВС. След първоначалното умерено подобрение симптомите му се влошават.

    При преглед е с телесна температура 38°C, сърдечна честота 103 удара в минута, дихателна честота 20 вдишвания в минута и кислородна сатурация 92%. При аускултация е с отслабено дишане. Намален фремитус, скъсен перкуторен тон в дясно базално. Кръвно-газовият анализ показва рН 7.46, парциално налягане на въглероден диоксид 35.7 и парциално налягане на кислород 63.2.

    ВЪПРОС:

    Въз основа на анамнеза, статус и проведени изследвания, кое от следните е най-вероятната диагноза?

    • А. Аденокарцином
    • B.     Пневмония
    • C.     Белодробен абсцес
    • D.     Белодробен емболизъм
    • E.     Грануломатоза на Wegener

    Виж още

    Практически тестове

    Мъж на 72 години изпитва повишени дихателни усилия след няколко дни ИБВ за дихателна недостатъчност. Рентгенографията на бял дроб и сърце показва двустранни базални инфилтрати, а PaO2 :FiO е 190. Кое от следните е най-вероятната причина за развитие на ARDS?