Прескочи към главното съдържание на страницата
Кардиология, ендокринология, неврология и онкология

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Припадъци

    Възпалителните заболявания на главния мозък представляват група нозологични единици с разнообразна етиология, обединени с наименованието енцефалити. Класифицирането на енцефалитите се основава на различни принципи като етиологичният е най-важният. В етиологично отношение инфекциозните причинители могат да бъдат: вируси, бактерии, гъбички, паразити. Най-чести са вирусните енцефалити. Енцефалитният синдром включва следните подсиндрома: фокален неврологичен дефицит (централни парези или парализи, сетивни нарушения от моно-, хеми- или квадритип, епилептични пристъпи, хиперкинези, Паркинсонов синдром и др.); хипертензионен синдром (главоболие, повръщане, брадикардия, количествено нарушение на съзнанието); психичен синдром (психомоторна възбуда, делирна симптоматика); менингорадикуларен синдром и ликворен синдром. Фокалният неврологичен дефицит и психичната симптоматика се срещат при почти всички болни.

    Мозъчният тумор се среща във всички възрасти. Възможно е онкологичното заболяване месеци наред да остане без клинична проява. Първите симптоми най-често са главоболие, епилептични припадъци и изменение в психиката. Главоболието е максимално силно при ставане и постепенно намалява през деня. Епилептичните припадъци рядко са генерализирани. От психичните симптоми най-чести са отслабване на концентрацията и паметта, липса на самокритичност и др. При някои мозъчни тумори единственият симптом е прогресираща деменция. Метастатичните мозъчни тумори от своя страна често имат системни прояви като кахексия.

    Хипертензивната енцефалопатия представлява остро и преходно разстройство на мозъчните функции при внезапно силно покачване на кръвното налягане с развитие на псевдотуморен синдром. Повишеното вътречерепно налягане лежи в основата на повечето клинични прояви. Основните симптоми включват главоболие, помрачение на съзнанието, генерализирани тонично-клонични гърчове, папиледем и повишено ликворно налягане.

    Кокаиновата интоксикация е спешно състояние, което изисква интензивни грижи. Характеризира се с адренергична хиперактивация – хипертония, тахикардия, тонично-клонични гърчове, диспнея, камерни аритмии. При остро отравяне смъртта може да настъпи от камерна аритмия, status epilepticus, интракраниален кръвоизлив или хипертермия. n

    ВЪПРОС:

    Базирайки се на анамнезата и статуса на пациента, коя е най-възможната диагноза?

    • А. Енцефалит
    • Б. Системен лупус еритематозус
    • В. Мозъчен тумор
    • Г. Хипертензивна енцефалопатия
    • Д. Интоксикация с кокаин

    Виж още

    Практически тестове

    Коя е най-честата причина за свръхпродукция на хормона на растежа при акромегалия?