Прескочи към главното съдържание на страницата
Неврология, психиатрия, гастроентерология

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛОТО СПИСАНИЕ

    Предстоящ конгрес

    Календар

    Клиничен случай

    Припадък и мозъчна лезия

    Анамнеза
    42-годишен мъж постъпва в болница след припадък, който е продължил 4-5 минути. Пациентът съобщава за необичайно усещане преди появата на припадъка и последващо главоболие. Не е пътувал наскоро, афебрилен, без гадене и повръщане, ориентиран за време, място и собствена личност, без травми в областта на главата, със запазена подвижност на шията, нормално изпразване на пикочния мехур и червата. Не приема медикаменти. Споделя за при­падък от преди 17 години, поради което е приемал медикамент, чи­ето име не си спомня. Преди 20 години е живял за известен период от време в Централна Америка.

    Физикален статус
    Виталните му показатели са нормални. Цялостният неврологичен преглед не показва патология. Лабораторните изследвания сочат за повишени нива на лактоза и лека хипербилирубинемия. Налице е увеличение на еозинофилните левкоцити в цереброспиналната течност и кръвта. КТ на глава дава сведения за обемна лезия. Резул­татите от МРТ на главен мозък са абнормни.

    ВЪПРОС:

    Според анамнезата и проведените изследвания коя е най-вероятната диагноза?

    А. Мозъчни метастази
    Б. Туберкулоза
    В. Токсоплазмоза
    Г. Цистицеркоза
    Д. Кокцидиоидомикоза


    Виж още

    Практически тестове

    55-годишен мъж е приет в болница с пневмония. Той е дългогодишен пушач, кахектичен, блед. Съобщава за главоболие, отпадналост, липса на апетит. С наличие на периферен оток. През следващите дни пациентът става все по-дезориентиран, с нистагъм и загуба на памет. Стабилизиран е и е настанен в дом за възрастни хора. Дефицитът на кой витамин е най-вероятен?