Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Акумулация на алуминий в патогенезата на болестта на Алцхаймер

Текст A

Ново проучване от 2021 г., основаващо се на 2 по-ранни такива от 2020 г., доказва наличието на алуминий в непосредствена близост до фосфорилирани тау-протеини. Тези две структури се вплитат в самите неврони и се асоциират с ранното развитие на фамилна форма на болестта на Алцхаймер. Функцията на тау протеинът е да стабилизира микротубулите. Фосфорилирането на тау-протеина регулира неговата активност да се свързва с микротубулите и може да повлияе на аксоналния транспорт. Според водещите на това проучване, наличието на алуминий би могло да е причината за формирането на тези вплетения. По-ранните изследвания подчертават широкото разпространение на алуминий заедно с бета-амилоид в мозъчната тъкан сред пациенти, страдащи от фамилна форма на болестта на Алцхаймер. Сега учените са приложили върху същата група пациенти по-високоспецифичен метод за изследване, комбиниран с алуминий-специфична флуоресцентна микроскопия. Идентифициран е фосфорилиран тау-протеин вплетен с алуминий в мозъчната тъкан. Доказване на връзка между тау-протеина и алуминият не е толкова лесно като тази с бета-амилоида, споделят учените. Налични са много повече връзки между метала и амилоида, спрямо тези с тау-протеини. В допълнение последните са предимно вътреклетъчни. Не е новост акумулацията на алуминий в патогенезата на болестта на Алцхаймер, за нея се знае от повече от половин век. Целта на учените сега е да дефинират връзката на алуминия и други многовалентни метали с дадени части от нервната тъкан. Тези открития биха могли да обяснят етиологията на болестта на Алцхаймер.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.