Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


доц. д-р Антония Атанасова: „При ранно започване на терапия постигаме много добри успехи в лечението на възпалителните чревни заболявания!”

Текст A

 На 19 май отбелязахме Световния ден за борба с възпалителните чревни заболявания. По този повод се свързахме с доц. Антония Атанасова от УМБАЛ „Св. Марина“, Варна, за да сподели полезна информация за тези заболявания и възможностите за лечение.

 

Доц. Атанасова, какво представляват възпалителните чревни заболявания?

Хроничните възпалителни заболявания на червата зачестяват в световен мащаб. Срещат се два основни вида: болест на Крон и улцерозен колит. Въпреки напредъка на медицината в тази област, все още не са изяснени причините за поява им. Специалистите смятат, че множество фактори допринасят за развитието на тези заболявания: диета, характерна за индустриалните страни, прием на антибиотици, нестероидни противовъзпалителни средства, противозачатъчни медикаменти, стрес, апендектомия, насложена чревна инфекция, генетична предразположеност, промяна в съотношението на полезните бактерии в червата и други, които водят до нарушаване на бариерата на червата (лигавицата). От там навлизат микроорганизми, които дразнят имунната система, а нейният отговор не води до защита на организма, а до задълбочаване на промените и развитието на хронична възпалителна болест на червата.

Какви са симптомите? Как се диагностицират възпалителните чревни заболявания?

Най-често при поява на разстройство, продължаващо над 4 седмици (със или без примеси от кръв), коремна болка, загуба на тегло, температура, може да се мисли за хронично възпалително чревно заболяване. Тъй като не при всички пациенти тези оплаквания се появяват едновременно, често се поставят други диагнози или се провежда лечение във връзка с основното оплакване, без да се търси причината. Това може да доведе до сравнително късно начало на лечение и влошаване на прогнозата. За да се постави със сигурност диагнозата хронично възпалително заболяване на червата, би следвало да се направи консултация с гастроентеролог, да се изключат редица заболявания, които могат да протекат с подобна картина и да се направи ендоскопско изследване на дебелото черво след предварителна подготовка. Това изследване се извършва в специализирани болнични звена, често под въздействието на кратка венозна анестезия, за да се намалят възможните неприятни усещания.

Какво е лечението?

При доказана хронична възпалителна болест на червата се започва противовъзпалително лечение с медикаменти. Ако в рамките на няколко седмици пациентът е със същите оплаквания, към тези медикаменти може да се добавят и други, които потискат контролирано променения имунен отговор, така че оплакванията да намалеят и да изчезнат. Ако в рамките на няколко седмици не се постигне това или пък се наблюдава влошаване, пациентът се приема в болница.

При отсъствие на подобрение на пациента може да му бъде назначено лечение с биологичен медикамент. При постигнат отговор (изчезване на оплакванията и подобряване на състоянието), пациентът се наблюдава чрез консултации с гастроентеролог, периодични изследвания на кръв и/или фекалии, ехография на корем и други. Основната целе не просто да намалеят и изчезнат оплакванията, но и промените, установени при ендоскопия и биопсия от лигавицата на дебелото и/или тънко черво. При навреме установено хронично възпалително заболяване на червата, правилно проведено лечение и проследяване пациентът може да води обичайния начин на живот с минимални ограничения и да приема поддържащо лечение. Периодично могат да се изследват показатели за възпаление и ако е необходимо, да се коригира лечението.

Смятате ли, че улцерозният колит се подценява като прогресиращо и инвалидизиращо заболяване?

Дълго време се е смятало, че улцерозният колит е „по-леката“ болест в сравнение с болестта на Крон. Тази болест е подценявана като прогресиращо хронично заболяване, чийто ход трудно се прогнозира и при половината от пациентите, независимо от лечението, във всеки един момент е в активност. Това означава, че половината от случаите крият риск от прогресия, усложнения, оперативно лечение и лошо качество на живот.

Всеки ли гастроентеролог може да лекува възпалителните чревни заболявания?

Всеки гастроентеролог, който познава болестта, може да я лекува. Той трябва да е наясно с прогностичните фактори, които влияят върху еволюцията на заболяването, и да има опит с всички видове терапии. Така лекарят може да предложи на пациента навременно лечение, съобразено с индивидуалните му особености и съвременните критерии.

Какви са целите в лечението на възпалителните чревни заболявания?

Днес гастроентеролозите, които се занимават с хронични възпалителни заболявания на червата, искат да постигнат клинична ремисия, т.е. да изчезнат оплакванията на пациента, да няма ендоскопски промени и да липсва възпаление на лигавицата. Специалистите искат пациентите да имат такова качество на живот, което да се доближи до това преди появата на болестта: децата да са с добро физическо развитие, ако заболяването е започнало в детска възраст, а при жените, които са в детеродна възраст, да се постигне ремисия на болестта и тогава да бъдат насърчени за семейно планиране. Във всеки един момент от живота на пациента, той трябва да получи подкрепа и лечение, които да отразяват неговите индивидуални потребности.
  

Как може да помогне фекалният калпротектин в проследяването на активността на болестта и ефекта от лечението?

Фекалният калпротектин е белтък, който се отделя от белите кръвни клетки, след като загинат и се разрушат при борбата им срещу „неприятели“ от всякакъв вид. Може да се открие в изпражненията на пациенти с възпалителни болести на червата, когато болестта е активна или при налична допълнителна инфекция. Фекалният калпротектин може да се измери количествено в изпражненията (изследването е лесно изпълнимо) и в хода на заболяването да предскаже с голяма вероятност дали пациентът е в ремисия и дали лечението, което получава, е оптимално или се очаква предстоящо влошаване на болестта. Чрез измерването му може да се определи колко бързо е необходимо пациентът да попадне в лечебно заведение за извършването на ендоскопия и промяна в лечението. Биологичното лечение отдавна е част от стратегията за лекуване. Много пациенти се възползват от възможностите за такова лечение по НЗОК.

Биологичната терапия осигурява постигане и поддържане на ремисия при пациенти, които са били продължително време на кортикостероиди и/или не са отговорили на предшестващо имуносупресивно лечение и развиват усложнения или прогресия на заболяването. Като се има предвид, че ранното започване на това лечение може да доведе до по-добри резултати и да промени еволюцията на болестта, днес всички гастроентеролози насочват усилията си за навременно поставяне на диагноза хронично възпалително заболяване на червата.
  

Какво може да се постигне с лечение при един новодиагностициран пациент с възпалително чревно заболяване в сравнение с пациент на 5 години след диагнозата?

Данните от големи клинични проучвания, както и ежедневната практика, показват, че ранното включване на биологична терапия - до втората година от поставянето на диагнозата хронично възпалително заболяване на червата, води до отговор при над половината от пациентите. Ако лечението започне след петата година от поставяне на диагнозата, успехът от биологичната терапия спада на и под 35%. Това определя и желанието на специалистите да поставят навреме диагнозата и да започнат лечение, което да бъде съобразено както с желанието на пациента и неговите индивидуални потребности, така и в зависимост от прогностичните фактори за еволюцията на болестта.

 


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.