Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Mоже ли окото да се окаже нещо повече от прозорец към душата?

Текст A

Учени показват при експериментални модели, че островни клетки, трансплантирани в окото, могат да функционират дългосрочно, без продължителна имуносупресия. В допълнение, първоначалната трансплантация в окото може да доведе до дългосрочна периферна имунотолерантност към островни клетки, трансплантирани на други места в тялото. Казват, че очите са прозорец към душата, но те могат да отворят и вратата към откриването на нови начини за постигане на имунна толерантност към трансплантирани островни клетки при диабет тип 1. Откритието е публикувано в сп. Диабетология.

Използвайки вече установен подход, учените трансплантират островни клетки в предна очна камера в експериментални условия при една група плъхове и в бъбрек – при друга. И двете групи са краткосрочно третирани с анти-CD154/CD40L блокиращи антитела. Антителата предпазват от взаимодействие между определени молекули (CD40-CD40L) по повърхността на клетките на имунната система, които играят ключова роля при отхвърлянето на присадката.

След първоначалната трансплантация и терапията с антитела, екипът преминал към следваща трансплантация на нови островни клетки в бъбрека на първата група за проследяване на потенциалния ефект от имунна толерантност на друго място в тялото. И при двете групи реципиенти резултатите показват имуносупресия – толерантност към трансплантата за повече от 300 дни. При групата, получила първи трансплантат в окото, повече от 70% показват толерантност към втория трансплантат в бъбрека за повече от 400 дни без продължителна имуносупресия, сравнено с 30% при групата, получила първоначален трансплантат в бъбрека. Допълнителни проучвания в експерименталния модел показват намалена донор-специфична имунна реактивност в кръвта, в съгласие с повишената периферна имунна толерантност.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.