Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Нова специалност „Медицинска журналистика“ В МУ-София

Текст A

Обучение по магистърска програма „Медицинска журналистика“ започва от следващата учебна 2022/2023 г. в МУ-София. Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към университета обявява прием по специалността, с участието на преподаватели от Факултет по журналистика и масови комуникации към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучението е задочно, с продължителност 2 семестъра и е насочено към кандидати, които вече имат образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“. Приемният изпит е устно събеседване, а завършването е с дипломна работа.

Концепцията е в магистратурата да се обучават студенти, които биха искали да работят като професионални журналисти в сферата на здравната и медицинската журналистика. Затова и в преподавателския екип са включени, освен университетски преподаватели, и практикуващи журналисти с ресор здравеопазване.

Това е иновативна образователна програма, която дава възможност за получаване на специфични познания както в областта на журналистиката, така и в сферата на медицината и организацията на здравеопазването. Обучението е с интердисциплинарен характер и комбинира теоретични и практически дисциплини:

· Журналистически текст и редактиране

· Комуникационни техники и умения

· Журналистическа етика

· Медицинска терминология и въведение в общественото здраве

· Биоетика и обществено здраве

· Здравно законодателство

· Промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания

· Организация на дейността на информационните агенции и др.

Записването на желаещи да се обучават в програмата тече онлайн и на място, във ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г. Приемният изпит е на 22 юли 2022 г.


Повече за приема по специалността търсете ТУК


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.