Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Свързани ли са апендиксът и болестта на Паркинсон?

Текст A

Болестта на Паркинсон е невродегенеративно заболяване, характеризиращо се с богата клинична картина - тремор, дискинезия, брадикинезия, дистония, сексуална и уринарна дисфункция, обилно слюнкоотделяне, типична позиция на тялото, психични симптоми като психози, деменция и депресия и др. Апендиксът е сляпо завършващ орган, започващ от задно-медиалната част на цекума, който се смята за рудиментарен орган. През 2018 г. е публикувано проучване, което проследява връзката между апендектомията и забавеното развитие на болестта на Паркинсон. За целта са сравнени 1 698 000 епикризи на лица с отстранен апендикс и такива непретърпяли апендектомия. Резултатите показват, че апендектомията редуцира развитието на невродегенеративното заболяване с 19.3%. Пациентите, страдащи от Паркинсонова болест, претърпели апендектомия, значително по-бавно разгръщат типичната за болестта клинична картина. Взетите биопсии от апендикса на здрави индивиди сочат за наличие на къси фрагменти от алфа-синуклеин, образуващ телцата на Луис при Паркинсонова болест. Поради този факт е напълно възможно апендектомията значително да забавя или дори предотвратява развитието на болестта. Други, по-ранни проучвания не са открили толкова категорична взаимовръзка. Дори през 2019 г. се оспорва подобна теория. Въпреки огромния интерес по темата, включващ и други параметри като възраст, пол и години, етиологията и превенцията на болестта на Паркинсон остават ненапълно изяснени. Едно е сигурно, връзка между ГИТ и Болестта на Паркинсон съществува. Понататъшни проучвания тепърва предстоят, защото едно подобно откритие би било революционно както за медицината, така и за човешката икономика.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.