Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Въвеждат софтуера Florio HAEMO® за по-добро проследяване състоянието на хората с хемофилия

Текст A

Ново мобилно приложение Florio HAEMO вече е достъпно за хората с хемофилия и техните близки в България. Хората с хемофилия на профилактично лечение могат да използват приложението, за да проследят инжекциите, кървенето, болката, дейностите и информация за ориентировъчното ниво на плазмения фактор в реално време. Информационният панел на Florio HAEMO предоставя на медицинските екипи достъп в реално време до данните на хората, живеещи с хемофилия и допълнителна информация за напредъка. Това им позволява да прогнозират, планират и живеят пълноценно живота си. Медицинското изделие Florio HAEMO е разработено от Florio GmbH, Мюнхен, Германия, и се разпространява от водещата фармацевтична компания, шведската Orphan Biovitrum  (Sobi).

Приложението е достъпно за хората, живеещи с хемофилия, в България от 17 април, Световния ден на хемофилията, и е в унисон с визията на SOBI „Освободете живота“ за трансформиране живота на хората с редки заболявания, начин на подкрепа и осъзнаване, че могат да водят свободен живот благодарение на съвременните методи на лечение.

„Напредъкът на медицината през последните години дава възможност на родените с хемофилия да израснат и да живеят като всички други здрави хора без увреждания и ограничения. Приложението на новите рекомбинантни препарати с удължен полуживот, индивидуализираната профилактика и нефакторната терапия позволяват хората, живеещи  с хемофилия, да спортуват, да живеят нормално, да се реализират професионално“, сподели проф. д-р Тошко Лисичков, ръководител на направлението по хемостазеология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в София. „И ако с всички тези възможности като препарати и терапевтични подходи просто коригираме проявите на хемофилиите, то с генната терапия било чрез генно добавяне или генна корекция (gene editing) има възможност те да бъдат излекувани. Тази възможност за лечение все още се проучва в клинични изпитвания“, допълни проф. Лисичков.

Световният ден на хемофилията бе отбелязан и със специална, нова секция на уебсайта на "Освободете живота", посветена на ключовите моменти от историята на заболяването, прогреса в лечението и разширяване възможностите пред хората, живеещи с хемофилия, да водят пълноценен живот без ограничения. Кампанията цели да информира, насърчава и вдъхновява хората с това рядко заболяване да очакват повече от живота и да достигнат до многото възможности, които съвременната медицина осигурява.

Повече информация за кампанията можете да намерите на уебсайта или официалната  Facebook страница.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.