Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


Защо смъртността от карцином на простатата е по-висока при афроамериканците?

Текст A

Най-мащабното проучване до сега, свързано с епидемиологията на рака на простатата, установи защо ракът на простата е с най-висока смъртност сред негроидната раса. Причината за това не е генетична, а социално-икономична. В онкологичното проучване (JAMA) от 2019г.,целящо по-детайлно изучаване на развитието на процеса и причините, довели до туморната патология, екип от учени анализират повече от 300 000 случаи на пациенти диагностицирани с карцином на простатата. Това, което прави впечатление е, че при всички чернокожи мъже винаги има и съпътстващи заболявания най-често от сърдечносъдовата система или обезитет, което допълнително понижава до голяма степен преживяемостта. Проучването доказва, че тези пациенти нямат генетична предизпозиция към развитие на патологията. Проблемът при тях е,че те се подлагат много по-рядко на скринингови процедури и биват диагностицирани в напреднал етап на болестта. Възможно е това да се дължи на по-ограничения достъп до квалифицирана медицинска помощ. Екипът припомня нуждата от обединяване на медицинските сили за работа в насока адекватни и посъвместни медицински услуги. Авторите на проучването обобщават, че расата не е рисков фактор за по-високата смъртност от простатен карцином.


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.