Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 5 2007

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Тодор ПоповС ?облагородяването? на планетата всъщност ние навиваме пружината на алергичната нагласа. Това е системна алергия и системна готовност, която вече се проявява по различен начин при различния организъм.  
 
Проф. д-р Анна-Мария Борисова завършва медицина в Медицинска академия - гр. София през 1974 година. Започва работа като интернист, Окръжна болница ? гр. Ловеч. През 1980 година придобива специалност по вътрешни болести. През 1982 година придобива специалност по ендокринология. През 1987 година става Доктор по медицина, Тема: ?Инсулинова чувствителност и бета-клетъчна функция при различни форми на диабет?. От 2005 година е Доктор на медицинските науки, Тема: ?Влияние на различните антиостеопорозни средства върху постменопаузалните метаболитни промени у жената?. От 2006 година ? Професор, Началник на Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, гр. София. Има участия в над 10 клинични проучвания (в 7 от тях като Главен изследовател).  
Председател на Българско дружество по ендокринология и Българска лига за профилактика на остеопорозата  
 
 
С кои заболявания от областта на алергологията се сблъсквате най-често и каква е тяхната най-обща история?  
Алергологията се занимава със способността на целия организъм да реагира по един необичаен начин към елементите от околната среда, а понякога и към елементите в самия него. С това искам да кажа, че много заболявания, които се считат за обект на различни органни специалности, както например астмата е била обект на пулмолозите в началото, тези органни заболявания са всъщност израз на една системна обща нагласа на организма, която всъщност именно алергологът трябва да възприеме и координира.  
 
Има ли рискови групи пациенти що се отнася до алергологията?  
Алергичните болести си имат своя особена история в онтогенетичен смисъл. Детето се ражда и първите алергични прояви обикновено са свързани с кожата ? това са различни видове дерматити. След това могат да се появят различни хранителни алергии ? алергии към млечните храни, към някои съставки, с които го захранват. Тези индивиди, които имат склонност към алергични прояви, могат да изненадат с всякакви други прояви ? към лекарства, към ожилвания от насекоми, към храни, към професионални алергени. Така че с напредването на възрастта гамата се разширява. Проявите също се разширяват. Може да имаме такива прояви от различни органи и системи, които са обект на други специалисти. Може да се появят алергии на гастроинтестиналния тракт, на хранопровода, на стамаха, на червата.  
 
Нараства ли процентът на алергичните заболявания пред последните години?  
Разбирането за алергия трябва да е като за системна болест на организма. От тази гледна точка ние говорим за алергията като глобален проблем на човечеството. Това е така, защото тенденцията все повече и повече хора да стават алергични е налице. Това е доказано в различни изследвания. Те опровергават представата, че в рамките на деситилетия, процентът се покачва значимо. Алергията до преди два века и била нещо съвсем екзотично. Тогава се е считало, че тя засяга хората от висшите класи, а в наши дни всяко четвърто дете има някакъв вид алергия. Като казваме ?някакъв вид алергия? имаме предвид тази многоорганност на алергичните прояви. Алергията може да започне от един орган, да се прехвърли на друг и затова проблемът е много сериозен.  
 
Има ли нещо, което отключва появата на дадена алергия?  
Разбира се, че има нещо, което отключва. Явно е, че има някакви генетични нагласи, които обаче сами по себе си не могат да обяснят стръмното нарастване на алергиите. Съществува ?тиха? наследственост, която съвременната обстановка, в която жевеем, все с по-мощни средства и с по-голяма сила успява да разкрие и изяви. В това според мен е драмата на човечеството ? с напредване на технологиите и подобряване на жизнения стандарт, всъщност алергиите зачестяват. Калкото по-драматични са мерките са чиста околна среда, за храни, които не са плод на някакви съвременни технологии, толкова по-стръмно нарастват алергиите. Поне досега изследванията показаха една такава тенденция. Това дори роди т.нар. Хигиенна хипотеза, според която именно отдалечеността от природата, това че човек се е отделил от почвата, ако щете, предизвиква в по-голяма степен алергични заболявания. Съществува дори понятие ?асвалтов индекс? ? колкото той е по-висок, толкова повече нарастват проявите на алергии.  
 
Това ли е основната причина за лавинообразното покачване на алергиите?  
Времето ще покаже дали само това е причината обаче за нарастването на алергиите. Според мен ние трябва да гледаме още по-широко на нещата. Трябва да включим в околната среда и тези нови дразнители и стимули, които влияят върху генетичния ни апарат, без ние да съзнаваме това. Тук дори включвам електромагнитните вълни ? това е океан от кодирани вълнови съобщения, които си разменяме чрез мобилни телефони, радио и телевизионни сигнали, подложени сме на магнитни въздействия от всякакъв вид.  
Може да ви прозвучи любопитно, че един японски учен правил редица изследвания за това как различни видове музика и различни видове електронни игри влияят върху производството на един от алергичните протеини. Електронните игри и по-точно по-жестоките покачват нивото на този протеин (IgE). Телефонните разговори също покачват нивото на този протеин. А моцартовата музика намалява негото ниво. Интерестното е това, че такива фини сфери на човешката дейност като любовно-сексуалните отношения например също влияят върху алергичната нагласа на организма. Съществува едно люпопитно проучване, в което 20 японски двойки ? мъже и жени трябва да се целуват със своя партньор в продължение на 30 минути, като през това време им се измерва нивото на IgE-антителата преди и след ескперимента. Проучването показало, че положителните емоции влияят по някакъв начин върху алергичната нагласа на организма. С една дума искам да ви кажа, че има много повече от наивистичната ни представа, че се срещаме с поленовото зрънце и ставаме алергични.  
Самите класически алергени, каквито са полените и домашния прах, действат по нов начин в новата обстановка. Оказва се, че най-алергични към полени стават хората, които живеят близо до оживени магистрали, поради обстоятелството, че именно около тези магистрали има най-голямо натрупване на т.нар. частици, отделяни при работата на дизелови двигатели. Когато тези частици, а те са съвсем миниатюрни, полепнат по повърхността на поленовите зрънца, им придават особена алергенна сила. С ?облагородяването? на планетата всъщност ние навиваме пружината на една алергична нагласа. Това е системна алергия и системна готовност, която вече се проявява по различен начин при различния организъм.  
 
Как оценявате сътрудничеството между вас ? алерголозите и останалите ваши колеги?  
Арелгологията е обединяващо звено на много различни дисциплини. Призванието на алерголога е да бъде Шерлок Холмс и да помага на Докторуотсъновците в отделните специалности да намерят обяснение за новите клинични картини или по-точно новият начин, по който се появяват стари болести. На практика ние си сътрудничим с всички органни специалисти, например с хирурзите, защото за да бъде опериран даден пациент, ние трябва предварително да дадем нашата оценка като алерголози за евентуален риск.  
 
Ще развенчаете ли мита за възрастовата граница при децата за правенето на тестове за алергии?  
Да, разбира се. Няма такава възрастова граница. Друг е въпросът, че именно алергологът може да прецени има ли изобщо смисъм да се направи определено тестуване към даден фактор от външната среда. Това не се влияе от годините, но от значение е дали изобщо има смисъл от това изследване. Ние можем да правим всякакви изследвания, но ако те са обречени да бъдат отрицателни, или пък ни подведат с фалшиво-положителни резултати, можем само да навредим на пациента.  
 
Какво ново предстои пред Българското дружество по алергология?  
Една от четирите годишни срещи на Дружеството по Алергология приключи. Тя се състоя във Велико Търново. Ние сме много активни като членове на Световната алергологична асоциация. Участваме в редица международни прояви. В определен смисъл се явяваме като ?гара разпределителна? за Балканския полуостров. На практика съществува една балканска мрежа, която ние координираме от тук.