Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2009

Какво трябва да знаем за рисковите фактори при рака на гърдата?

виж като PDF
Текст A
Д-р Илия ПолихроновКои жени имат по-висок риск от възникване на рак на гърдата?  
Проучвания са показали, че факторите, свързани с по-висок риск от възникване на рак на гърдата, са следните:  
Възраст: Шансът да заболеят от рак на гърдата става по-голям с напредването на възрастта на жената. Жените, по-възрастни от 60 години, са с най-висок риск.  
 
Заболяване от рак на гърдата: Жена, която е боледувала от рак на едната гърда има по-висок риск от възникване на рак на другата гърда.  
 
Фамилна обремененост: Жени, чиито майка, сестра или дъщеря са боледували от рак на гърдата имат по-висок риск да заболеят, особено когато техните близки са заболели в ранна възраст – преди 40 г. Когато жените имат други роднини, боледували от рак на гърдата, по майчина или по бащина линия, също са с повишен риск на заболяемост от рак на гърдата.  
 
Някои промени в гърдите: Когато в гърдата бъдат открити абнормни клетки, атипична хиперплазия или лобуларен карцином in situ, се повишава рискът при жената от възникване на рак на гърдата.  
 
Промени в някои гени: Промени в някои гени (BRCA1, BRCA2 или други гени) също повишават риска от заболяване. Изследването на гените на жени, в чиито семейства има много жени, боледували от рак на гърдата, може да покаже наличието на промени в тези гени. В такива случаи лекарите могат да подскажат пътищата за намаляване на риска или да дадат съвет за подходящо наблюдение на жените, при които са намерени промени в гените.  
 
Репродуктивна история:  
- Колкото по-възрастна е жената, когато роди първото си дете, толкова по-висок е шансът да заболее от рак на гърдата;  
- Жени, при които първата менструация идва в ранна възраст – преди 12 г., жени, при които менопаузата настъпва късно – след 55 г. или жени, които изобщо нямат деца имат по-висок риск;  
- Жени, които след настъпване на менопауза вземат хормонални препарати (естроген или естроген и прогестин) в продължение на 5 и повече години имат по-голям риск от възникване на заболяване;  
- Проучвания са показали, че няма връзка между аборт или спонтанен аборт и възникването на рак на гърдата.  
 
Раса: В Америка е доказано, че белите жени боледуват по-често от рак на гърдата, отколкото американките с азиатско, латино-американско или африканско потекло.  
 
Лъчетерапия за гръдния кош: Жени, които са получили лъчетерапия за гръдния кош (включително за гърдите), преди 30 г. възраст, имат по-висок риск. Това се отнася и за жените, получили лъчетерапия за лимфом на Hodgkin. Проучвания са показали, че колкото по-млада е била жената по време на лъчетерапията, толкова по-голям е рискът от възникване на рак на гърдата по-късно в живота.  
 
Плътност на гърдите: Възрастните жени, при които гърдите остават плътни при мамографското изследване (чиито гърди имат повече жлезна тъкан, отколкото мастна тъкан) имат по-висок риск.  
 
Пълнота след менопауза: След настъпване на менопауза, жените, които са затлъстели имат по-висок риск. Затлъстелите жени имат много по-голяма по обем мастна тъкан. Поради това, че тялото произвежда една част от естрогена в мастната тъкан, пълните жени са с по-голяма вероятност от слабите да имат по-високи нива на естроген. По-високите нива на естроген при пълните жени могат да бъдат причина при тях по-често да възниква рак на гърдата. Има проучвания, които показват, че при жените, които са напълнели след настъпване на менопауза има по-висок риск от възникване на рак на гърдата.  
 
Физическа актиност: Жените, които през живота си не са физически активни имат по-висок риск. Ако те станат физически активни, това намалява риска, като намаляват шансовете за напълняване и затлъстяване.  
 
Консумация на алкохол: Има проучвания, които показват, че колкото повече алкохол консумира жената, толкова по-висок е рискът от възникване на рак на гърдата.  
 
Много рискови фактори могат да бъдат променени, но някои от тях като например фамилната обремененост, не могат да бъдат променени.  
Хубаво е да знаем за рисковите фактори. Но също така е хубаво да знаем, че повечето жени, при които има рискови фактори, няма да се разболеят от рак на гърдата.  
Много жени, които заболяват от рак на гърдата не са фамилно обременени. Фактически, освен напредването на възрастта, повечето жени нямат други рискови фактори.  
Всички жени, които считат, че имат риск да заболеят от рак на гърдата трябва да говорят с общопрактикуващия си лекар за това. Общопрактикуващият лекар може да даде съвет за намаляване на риска или да направи план за подходящи профилактични прегледи.  
 
Какво трябва да знаем за откриването и диагностиката на рака на гърдата?  
Жената трябва да говори с общопрактикуващия си лекар за нейния риск да заболее от рак на гърдата. Тя трябва да попита кога да започне да се наблюдава и колко често да си прави изследвания за това заболяване.  
 
Скринингът за рак на гърдата е важно нещо. Той може да помогне ракът на гърдата да бъде лекуван в ранен стадий. Когато ракът на гърдата бъде открит рано, лечението е много по-верятно да бъде ефективно.  
За съжаление у нас скрининг за рак на гърдата все още не се прави и вероятно скоро няма да бъде въведен.  
За ранното откриване на рака на гърдата, преди да има симптоми на заболяването, помагат:  
-   Мамографията;  
-   Клиничното изследване;  
-   Самоизследването.  
 
Мамография: Препоръчва се жените да започнат да си правят мамографии от 40-годишна възраст нататък и да се изследват през година.  
Мамографията често показва наличието на уплътнения в гърдите, преди те да могат да бъдат открити по друг начин. Тя често показва и наличие на микрокалцификати. Наличието на уплътнение и микрокалцификати могат да бъдат свързани с рак на гърдата.  
 
Наличието на някаква промяна на мамографията може да нaлoжи да бъдат направени допълнително още снимки. Когато наличието на промяна бъде установено със сигурност, се налага да бъде направена биопсия. Това е единственият начин да разберем дали става дума за рак.  
 
Мамографията е най-доброто изследване за ранното откриване на рака на гърдата. Независимо от това трябва да знаем, че мамографията може да пропусне някои тумори (фалшиво-негативни резултати), може да покаже резултати, които в действителност не са рак (фалшиво-положителни резултати). Освен това някои бързо развиващи се тумори може вече да са се разпространили извън гърдата преди мамографията да ги покаже.  
 
Клинично изследване на гърдите: Жените, при които има по-висок риск от възникване на рак на гърдата трябва да започнат да си правят профилактични прегледи по-рано и да се следят по-често. Препоръчваната възраст е 10 г. по-малко от възрастта, на която тяхна роднина е заболяла от рак на гърдата.  
 
Клиничното изследване обикновено се прави, когато жената е в право и в легнало положение. Промяната на положението на тялото променя и гърдите. Изследване в двете положения дава максимално пълна информация.  
 
Гърдите трябва внимателно да бъдат огледани за разлика в контура и големината. Кожата на гърдите трябва да бъде огледана за оточност и придръпвания. Зърната - за разранявания и секрет.  
Внимателно трябва да се изследват целите гърди, аксилите и надключичните ямки. Първо от едната, след това от другата страна. Уплътнението трябва да бъде над 5 мм, за да може да бъде открито при лекарски преглед.  
 
Самоизследване: Хубаво е жената да бъде посъветвана сама да се запознае с гърдите си. Това може да й помогне да открие настъпила промяна. Трябва да й бъде обяснено, че промените в гърдите настъпват с напредване на възрастта, във връзка с менструалния цикъл, бременност, менопауза, а също и когато се вземат хормони. Естествено трябва да се посъветва жената, ако открие някаква промяна в гърдите си, да се обърне към лекар.  
 
Симптоми  
Ракът на гърдата причинява възникване на промени в гърдите:  
-   „Бучка” или уплътнение в гърдите или подмишницата (аксилата);  
-   Уплътнение на зърното или разраняване;  
-   Промяна в големината или контура на гърдата;  
-   Придръпване на зърното навътре в гърдата;  
-   Кожата на част от гърдата може да се зачерви или подуе, може да има вид на портокалова кора;  
-   Може да има секреция от зърното.  
 
Най-добре е жената при всякакво оплакване от страна на гърдите да потърси лекарска помощ. В повечето случаи не става дума за рак, но е по-добре лекар да прецени оплакванията на жената.  
 
Диагноза  
Диагнозата се поставя с три основни метода – физикално изследване, мамография и ТАБ (тънкоиглена аспирационна биопсия). Когато с ТАБ не се докаже рак, но остава съмнение, се прави хирургическа биопсия на суспектната лезия.  
 
Клиничното изследване: Дава основната насока за това дали става дума за бенигнена лезия или рак.  
 
Мамография: Дава ясна и подробна картина на лезията в гърдата и до голяма степен решава диагностичния проблем. Ако не е възможно с конвенционалните срезове да се направи заключение, се правят допълнителни срезове.  
С ултразвуковото изследване на гърдите може ясно да се разграничи киста от тумор.  
В някои случаи е добре да се направи заедно с мамографията.  
MRI (magnetic resonance imaging) може да се направи заедно с мамографията, особено когато данните от мамографията са оскъдни, а има сериозни съмнения за рак на гърдата (лимфни възли в аксилата например).  
 
Биопсията може да бъде:  
-   Тънкоиглена (за цитологично изследване);  
-   С дебела игла - взема се повече тъкан и е възможно хистологично изследване;  
-   Хирургическа биопсия – когато по друг начин не може да се докаже наличието или отсъствието на рак се прави ексцизионна биопсия на суспектната зона. Най-добре е това да се направи с готовност за оперативно лечение за рак на гърдата.  
 
В случаите, когато лезията е много малка и не може да бъде опипана е наложително преди биопсията да се направи маркиране на съмнителната зона. Така хирургът, независимо от факта, че не опипва лезията, ще бъде сигурен, че е отстранил точно суспектната зона. Ако има клинични данни за рак на гърдата, следващият етап е определяне на стадия на заболяването. След определяне на стадия на заболяването от онкологичен комитет се взема решение за схемата на лечението.