Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 2 2009

Пневмококови заболявания - значение, превенция

виж като PDF
Текст A
Д-р Пламен Масларски, педиатърВторичните бактериални инфекции са водеща причина за заболеваемост и смъртност при грипна епидемия.  
 
Streptococcus pneumoniaе се идентифицира като основен патоген, причинявайки повече от половината от пневмониите при грипна пандемия. Вирусната инфекция разрушава дихателния епител, като по този начин увеличава риска от вторични бактериални инфекции. Streptococcus pneumoniaе обитава назофаринкса при над 85% от децата и при над 45% от възрастните и се явява най-честият причинител на вторични бактериални инфекции.  
 
Streptococcus pneumoniaе е Грам положителен диплокок, притежаващ полизахаридна капсула, която защитава клетката от фагоцитоза и определя вирулентността и резистентността към антибиотици. Видът на полизахаридната капсула варира и определя повече от 90 известни серотипа Streptococcus pneumoniaе. Малка част от тях обаче причиняват болшинството от пневмококовите инфекции.  
 
Според Световната Здравна Организация пневмококовите инфекции са водеща причина за заболеваемост и смъртност в света при деца и възрастни. Пневмококовите инфекции са първостепенна причина за смъртност при деца под 5-годишна възраст, която може да се предотврати с ваксинация.  
 
Prevenar е първата пневмококова захаридна конюгатна ваксина, предназначена за употреба при бебета и малки деца, на възраст от 2 месеца до 5 години (притежава имуногенност в детска възраст). Ваксината може да се прилага и при по-големи деца, но основно е насочена към ранната детска възраст, където поради незрелост на имунната система, полизахаридните неконюгатни ваксини не са ефективни.  
 
Поради голямата социална значимост на пневмококовите инфекции и високата ефикасност на ваксинацията, СЗО препоръчва приоритетно включване на пневмококовата захаридна конюгатна ваксина в националните имунизационни програми на всички страни.  
 
Prevenar е показан за активна имунизация срещу инфекции, причинени от Streptococcus pneumoniaе, включващи:  
•   Пневмония;  
•   Сепсис;  
•   Менингит;  
•   Остро възпаление на средното ухо.  
Ваксината включва 7 серотипа, които са причинители на болшинството от пневмококовите инфекции в детската възраст: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F1.  
 
Prevenar е съвместима и може да се прилага едновременно с другите, прилагани в детската възраст ваксини, в съответствие с използваните схеми за имунизация. Prevenar се прилага едновременно и с използваните в много страни пет- или шествалентни ваксини (срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус инфлуенце тип b, хепатит В).  
 
Понастоящем Prevenar е включен в националните имунизационни календари на 28 страни, ваксината е регистрирана в над 90 страни в света.  
 
Безопасността и ефикасността на Prevenar е оценявана в многобройни контролирани, включително двойно слепи проучвания, както и в множество пост-маркетингови наблюдения. Във всички изпитвания Prevenar е прилагана едновременно със задължителните педиатрични ваксини.  
 
Ефикасността срещу инвазивни пневмококови заболявания е оценена в широко мащабното рандомизирано, двойно-сляпо изпитване в многоетническата популация в Северна Калифорния (изпитването Northen California Kaiser Permanente NCKP). Над 37 816 кърмачета са имунизирани или с Prevenar или с контролна ваксина (конюгатна ваксина срещу менингококи група С), на възраст 2, 4, 6 и 12-15 месеца. Изчислената специфична ефективност срещу серотиповете, включени в състава на ваксината е 94%, a при intent-to-treat групата е 97%.  
 
Ваксината се понася добре, като най-честите нежелани лекарствени реакции са подуване и зачервяване на мястото на инжектиране и фебрилитет. Авторите заключават, че Prevenar е високоефективна ваксина в профилактиката на инвазивните пневмококови заболявания в детската възраст и има значителен ефект върху възпалението на средното ухо.  
 
През 2000 г. в САЩ е въведена масова ваксинация с Prevenar със серия от 4 дози (3+1) при кърмачета и програма за догонваща имунизация при деца до 5-годишна възраст. За периода след това се установява намаление с 94% на ИПЗ (инвазивни пневмококови заболявания) от серотиповете, включени във ваксината при деца под 5-годишна възраст. Успоредно с това се наблюдава и косвен ефект – 62% намаление на ИПЗ, причинени от серотиповете, включени във ваксината при лица над 5-годишна възраст. Този косвен ефект или ефект на колективния имунитет (herd immunity) се дължи на намаляване на предаването на серотиповете от вече имунизираните деца към останалата част на популацията и съвпада с намаление на назофарингеалното носителство на серотиповете, включени във ваксината.  
 
През 2004 г. са публикувани по-нататъшни резултати от авторите на Northen California Kaiser Permanente, които потвърждават ефективността на Prevenar за намаляване честотата на пневмококовите инфекции в детската възраст, както и наличието на индиректен ефект от ваксинацията, а именно намаляване на честотата на пневмококовите инфекции в общата популация. За първи път се публикуват данни за намаляване на антибиотичната резистентност – високата резистентност на пневмококите към пеницилин намалява от 15% (2000 г.) на 5% (2003 г.).  
 
Острото възпаление на средното ухо е често срещано детско заболяване – пневмококите причиняват средно 30-40% от всички бактериални инфекции на средното ухо. Prevenar води до значимо намаляване на случаите на възпаление на средното ухо. В рандомизирано двойно сляпо проучване, обхващащо 1662 деца, се наблюдават следните резултати в групата на деца, ваксинирани с Prevenar - намаление на всички епизоди на остро възпаление на средното ухо с 6%; намаление на микробиологично потвърдените епизоди с 34% и 57% намаление на епизодите, дължащи се на серотиповете, включени в Prevenar.  
 
Анализ на очакваните здравни ползи от въвеждането на Prevenar в рутинна имунизационна програма в Канада сочи, че ваксинацията на 340 000 новородени ежегодно ще доведе до предотвратяване на 12 смъртни случая, 74 случая на пневмококов менингит; 609 случая на пневмококова бактериемия, 8187 случая на пневмония и 80 400 случая на остро възпаление на средното ухо.  
 
Рутинното използване на Prevenar при деца води до намалена употреба на антибиотици. Намаляване честотата на острите инфекции и намалената употреба на антибиотици е свързана с директно спестяване на разходи и ясни икономически ползи.  
 
Заключение:  
 
•   Употребата на Prevenar води до драматично намаление на инвазивните пневмококови заболявания, причинени от серотиповете включени във ваксината.  
•   Prevenar има и индиректен ефект, свързан с намаляване на пневмококовите заболявания в общата популация чрез намаляване на предаването на бактериите от вече ваксинираните деца и общо намаляване на назофарингеалното носителство.  
•   Безопасността на ваксината е много добре документирана и доказана в многобройни проучвания.  
•   Prevenar е добре поносим и съвместим с другите стандартно прилагани в детската възраст ваксини.  
•   По данни на СЗО пневмококовите инфекции са първостепенна причина за смъртност при деца под 5 год. възраст, което може да се предотврати с ваксинация. Поради голямата социална значимост на пневмококовите инфекции и високата ефикасност на ваксинацията, СЗО препоръчва приоритетно включване на ваксината в националните имунизационни програми  
•   Понастоящем Prevenar е регистриран в над 90 страни в света.  
•   Prevenar е включен в националните имунизационни програми на 28 държави, като броят им непрекъснато расте.  
•   Ваксината се прилага на всички новородени в Турция, Словакия и Унгария като част от рутинните ваксинации.  
 
У нас родителите могат да закупят ваксината. Препоръчва се ваксиниране на всички деца от 2-месечна до 5-годишна възраст, особено важно е това за деца, които посещават или предстои да посещават детски заведения, както и за деца със съпътстващи здравословни проблеми.