Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 5 2011

Със самочувствие към Европа без граници. Как като лекари да влезем с достойнство в Германия

виж като PDF
Текст A
Димка МеридоновОт известно време се наблюдава процес на ориентиране на български лекари към работния пазар в Германия и в другите европейски държави. В този процес е много важно да се уточнят няколко въпроса.

Правата на кандидата по време на интервюто
Първият въпрос, който трябва да си зададе кандидатстващият за работа в Германия е "Какви са правата на кандидата при самото интервю?"

Повечето български лекари, консултирали се с мен, не знаят, че имат право да изискват предложение за позиция, за щатно място, което съответства на квалификацията им. Някои от лекарите, с които съм се срещала (трима специалисти в различни области) бяха приели позицията на асистиращи лекари - това е позиция много по-ниска от тяхната квалификация. В резултат на това заплатата на тези лекари ще бъде с няколко хиляди евро по-ниска от полагащото им се. Това води след себе си и проблеми в по-нататъшната реализация и изграждане на кариерата. Двама от споменатите лекари бяха висококвалифицирани хирурзи със специалности обща хирургия и съдова хирургия, което ме накара да мисля, че те нямат достатъчно информация и не знаят правата си, втурвайки се презглава към европейския пазар. И дори не си задават въпроса за правата си.

Заплащане
Кандидатстващият за работа има права още по време на интервюто. Още едно право, което ми се струва, че не е осъзнато от кандидатстващите за работа: непременно да се пита какъв ще бъде законовият ред на заплащането му. Дали заплащането ще съответства на валидните за Германия тарифи. Защото някои от фирмите предлагат заплащане по изключително ниска тарифа. Това е недопустимо, тъй като лекарската професия в Германия е призната за дейност в обществена полза.
В Германия има тарифа и тя трябва да се спазва, публикувана е в интернет и всеки може да се информира (например чрез търсачката Google, като напише "Позиция лекар асистент - Assistenzarzt" или пък "Позиция лекар специалист - Facharzt"). Различията между отделните провинции са незначителни.

Това е второто особено важно нещо: дали заплатата ще съответства на официалните тарифи. Непростимо е да се приема тарифа, която е неблагоприятна за кандидата. Това би означавало, че той не е бил осведомен за това какво ще струва отиването му на работа в чужбина и автоматично го декласира. Означава, че неговата подготовка и неговото кандидатстване за работа не е сериозно и отговорно, дори пред самите германци, не само пред българите от комисията.

За жалост не съществува този морал, с който сме свикнали, а именно, че отсрещната страна е задължена да ни казва истината. Ние сме тези, които имаме задължението да бъдем информирани.

Отвореният европейски пазар е един изключителен шанс за българските медицински работници. Той обаче също така е и отговорност и предизвикателство. Всеки, който е решил да се реализира на международния пазар, трябва да носи със себе си отговорността за това какъв е имиджът, който сам създава за българските лекари. Общоизвестно е, че българските лекари са добри. Това трябва непременно да се затвърди. Но не бива да се допуска впечатлението, че българските лекари не са в състояние да се ориентират в една международна обстановка, в европейския пазар.

Бих посъветвала кандидатите предварително да се информират от своите колеги-сънародници, които вече работят в Германия. Естествено наложителна е и предварителната консултация на проекто-договора с юрист от Германия или компетентен специалист по немско право, тъй като договорът се сключва съобразно немското законодателство. Ако последната консултация се окаже финансово непосилна - на разположение е нашата организация.

Форумът на регионите се ангажира да осъществи безплатни консултации на лекарите, заминаващи за чужбина, на студентите и абсолвентите, заминаващи на допълнителна квалификация. Имаме на разположение немски юрист, който би могъл да консултира безплатно договорите на българите, които желаят да работят в чужбина.

Това, което ми направи впечатление при прочитане на материалите в интернет и обявите от посредническите фирми е, че се предлагат позиции, които са сравнително неизгодни по отношение на възнаграждението. Само в една от обявите се съобщава възнаграждение, което приблизително отговаря на тарифата. Това е изключително обезпокояващо. В окръг Клеве има невероятен случай - български професор е назначен като лекар асистент.

Езикови познания
Съществува и едно обстоятелство, което българските лекари може би не съзнават. Фактът, че те не знаят толкова добре немски език или имат дефицит на езикови познания, не означава, че имат дефицит на квалификация. Ангажирането за работно място се извършва по критерии именно спрямо професионалната квалификация, а не езиковата такава. Кандидатът бива ангажиран като специалист или като обучаващ се въз основа на професионалната му диплома и квалификация - това е единствената причина, поради която той ще бъде назначен на една или друга длъжност.

Езиковото познание не е критерий за понижаване на позицията му в съответната клиника. Желателно е всеки лекар да отиде с необходимите езикови познания, но това не е критерий за намаляване на неговото заплащане. Това обстоятелство подвежда мнозина от лекарите-кандидати - те не са осведомени достатъчно добре или пък са прекалено самокритични към своите езикови познания. И така те решават да приемат ниската позиция. Това всъщност не е погрешно - но само в случай, че е за няколко месеца!

В никакъв случай не трябва да се приема за по-дълготраен договор намаляването на тарифата за заплащане поради ниска езикова квалификация! Това е приемливо при една форма, наречена хоспирантура, която може да бъде 3-6 месеца, в зависимост от възможностите на кандидата. В нея няма нищо лошо. Това е общоприета форма за квалификация на висшите кадри и начин за доказване. След тази хоспирантура се очаква, че кандидатът ще заеме желана позиция. По-добре е да се започне с такава форма, за да може кандидатът да добие сигурност в своите познания. Не бива обаче да се приема дългосрочен договор, в който се указва по-ниска квалификационна степен.

Всяка болница или клиника, която е заинтересувана да ангажира медика му предлага съответно жилище, помощ, или съдействие за настаняване на неговото семейство, или се ангажира с допълнителни езикови курсове.

В много от провинциите има специални програми. Например в източните провинции в Саксония правителството заплаща 300 евро на тези, които желаят да подобрят своите езикови познания.

Помощ при откриване на самостоятелна практика
За лекарите, които желаят да започнат самостоятелна дейност съществуват много добри възможности. От 2007 г. българите имат равни права (със съвсем малки изключения в някои държави) за създаване на самостоятелна дейност почти навсякъде в Европа. Специално в Германия няма ограничения. Правителството в Саксония предлага 100 000 евро за лекарите-специалисти, желаещи да открият собствена практика.

Начините за откриване на практика могат да бъдат няколко. Най-лесният вариант е да се купи съществуваща вече практика и се приемат пациентите й. В провинция Саксония в този случай се дават до 100 000 евро. Една практика за вътрешни болести може да струва 30 000 евро, може и 25 000 - това са цени, които се договарят свободно. А споменатите 100 000 евро не са кредит. Те се превеждат като допълнително финансиране, дават се като подарък. В Саксония Анхалт се дават 60 000, което е изключително интересно. Този, който купи лекарска практика, получава помощ от държавата, която покрива разхода за закупуването на практиката и дори остават пари за ново обзавеждане. Освен това в провинция Саксония се прави финансиране на лекари, които искат да направят практиката си в структурно слабите региони или селските региони, където до 200 000 евро се дават също във формата на подарък за обзавеждане, за закупуване на сграда.

Струва ми се, че българските лекари имат комплекс за малоценност - че не са равностойни на своите колеги в Германия, което не отговаря на истината. Те са абсолютно равнопоставени. Германия е държава, в която няма дискриминация по отношение на заплащането на отделните професионални групи. Дори и да си чужденец в Германия, ти имаш равните права с немския си колега и това е едно голямо постижение на немската държава - тя не е допуснала дискриминиране на заплащането. Както например в някои други европейски държави, където има разлика: ако си чуждестранен работник, получаваш заплата, която е различна от тази на гражданина на страната.

В Германия условията са изключително благоприятни. Първо там сравнително коректно се предлагат позициите, абсолютно коректно е и заплащането. Това което може да бъде подвеждащо за българските лекари е някои от фирмите да измислят свои правила, печеливши за тях, но подвеждащи за кандидатите. Държавата обаче гледа на всички като на съвършено равнопоставени, независимо от националността или езика им.

Какво представлява Форумът на регионите?
Форумът на регионите е представител на местните власти, стациониран в Бюрксел и се ангажира с проблемите в посока България. Координираме българските институции, партньори и всичко, което засяга лобирането в полза на България и на българските институции, общини, организации.

Ние се ангажираме с безплатна помощ на тези лекари и медицински кадри, които желаят да работят в Европа и по-конкретно в Германия, като им предоставяме безплатна юридическа помощ, осигуряваме им консултации. Много е важно да имаш добро самочувствие, информираност и компетентност, тръгвайки към Европа без граници.