Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2015

Истински решения за истинските предизвикателства във фармацевтичната индустрия. Уилсън Лърнинг България на 10 години!

виж като PDF
Текст A
Венцислав Петров

Партньор и старши консултант в Wilson Learning Bulgariq  „С Wilson Learning ни свързва дългосрочно и успешно партньорство. Вече 9-та година използваме тяхната богата експертиза, опит и умения за развитие на компетенциите, свързани с търговската ефективност, която превръща нашите хора в конкурентно предимство и генерира устойчиви резултати за компанията.
Решенията на Wilson Learning предоставят надеждност, професионална експертиза на високо ниво, адаптивност и удовлетворение за нас и ни помагат да бъдем по-подготвени и по-успешни в това, което правим
.
д-р Петър Личев, Национален търговски мениджър, Mylan

                        

„През последните три години Уилсън Лърнинг изготви специална програма и схема с обучителни модули за екипа на Вьорваг Фарма България. Практическата насоченост на тази програма допринесе за усвояване на умения, които ни диференцират от останалите участници на фармацевтичния пазар и дългосрочно ни води към все по-добри бизнес резултати.“
д-р Атанас Сарандев, Управител, Вьорваг Фарма

                                 

 

Уилсън Лърнинг България
на 10 години!

Wilson Learning Bulgaria е вече 10 години на българския пазар. Каква е равносметката, която си правите за изминалия период?

Wilson Learning е основана в САЩ през 1965 г. от Лари Уилсън – изключително успешен застрахователен търговец и талантлив мотиватор. Лари Уилсън създава „консултативния подход” към продажбите и стартира мисията, която остава непроменена за всеки представител на Wilson Learning и до днес – „Да помогнем на хората и организациите да постигат Представяне с Удовлетворение”, или с други думи - да постигат своите цели, като същевременно се чувстват максимално удовлетворени от начина, по който го правят.

Ние в Wilson Learning България изградихме заедно с нашите клиенти един устойчив и надежден бизнес, с водеща позиция, добра репутация и визия за бъдещето. Основната ни цел е да поддържаме висок стандарт на култура, поведение и ноу-хау за успеха и благополучието на нашите клиенти.

                 

Вашата дейност е съсредоточена в редица сектори. Какви са най-често срещаните нужди при бизнеса и какви решения търсят мениджърите?

Да, ние работим във всички сектори на индустрията, но конкретно за нуждите на фармацевтичния бранш (и индустрията на здравето като цяло) притежаваме специализирано know-how, насочено към развитието на социални и поведенчески умения на специалисти, фармацевти, медицински представители и техните ръководители. Уилсън Лърнинг има специфичната експертиза и познание, необходими на фармацевтичната индустрия, за да помогне на организациите да постигнат устойчиво предимство в непрекъснато променящата се среда.

За десетте години на българския пазар имаме десетки успешни проекти, реализирани във фармацевтичната сфера. Нашите решения за лидерска, социална, търговска и екипна ефективност са базирани на изследвания и предоставят валидно съдържание и ноу-хау, отговарящи на високите изисквания както на фармацевтичните компании, така и на здравните специалисти по отношение на развитието на социалните умения, насочени към изграждане на консултативно поведение в процеса на работа с пациентите. Различните компоненти на решенията ни са лесно достъпни, модулни и удобни за адаптиране и внедряване в работните процеси.

              

Какво е необходимо на една компания да бъде успешна и да се превърне в лидер в своя сегмент

Накратко казано - да развие на всяко организационно ниво Лидери с предприемачески дух, гъвкаво мислене и адаптивна комуникация, които от своя страна да развият ангажирани служители.

Никога преди лидерите не са били предизвиквани толкова много от пазарната среда. Bottom of FormСлед толкова много промени и несигурност много служители започнаха да изпитват чувство на неангажираност. Имат ли лидерите уменията, инструментите, познанието и визията да създават ангажирани служители, които са двигатели на стратегията, постигат резултати и допринасят стойност за клиенти

те си?

Това, което ние в Уилсън Лърнинг имаме като опит, показва, че индивидуалната ефективност и успехът на един човек е повече от просто сбора от неговите технически и професионални способности.

Организациите обичайно се фокусират, обяснимо, върху развитието на техническите познания и умения на един служител, т.нар. „Работни таланти”. Само по себе си това е правилно, но не е достатъчно. Високоефективните и ангажирани служители, освен че са професионално подготвени, трябва да могат да демонстрират и умения за успешно междуличностно взаимодействие и „Комуникация с цел“ – способността да се адаптираш и споделяш идеи, да постигаш резултати, без да рискуваш личностните отношения. Те трябва да демонстрират „Вдъхновено мислене” – способността да виждаш една ситуация от различни перспективи и да генерираш нови идеи. И в допълнение, те трябва да притежават съответните личностни ценности и принципи и да се чувстват удовлетворени от работата си - „Осъществено Аз”.

Тези четири компонента – Работен талант, Комуникация с цел, Вдъхновено мислене и Осъществено Аз са критични за развитието на високоефективния служител. Събрани заедно те увеличават увереността, куража, толерантността и адаптивността в работната среда и предлагат потенциал за по-високо представяне и по-висока удовлетвореност на ефективните служители.

                 

Кои са обученията на Wilson Learning Bulgaria, които са най-търсени от бизнеса?

Ние специализираме в изграждане на лидерска и мениджърска, търговска ефективност, екипна съвместимост, социални умения за работа с пациенти, личностно развитие. Нашият подход към всяка една организация е индивидуален и обученията и решенията за развитие отразяват нейните нужди в зависимост от нейния етап на развитие. Решенията за търговска и мениджърска ефективност, по обясними причини, са постоянно търсени от нашите клиенти. През последните години динамичната среда доведе до още по-голям фокус върху решенията, свързани с ангажираността на служителите, предприемаческото поведение, управление на промяната, изграждане на екипна съвместимост и синергия, управление на ключови клиенти, коучинг, управление на проекти и различните решения за повишаване на индивидуалната ефективност.