Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2016

Сиафен суспензия 100 mg/5 ml, 120 ml (Ибупрофен). Лекарствен продукт на избор за лечение на температурата, болката и възпалението в детска възраст

виж като PDF
Текст A
проф. д-р Иван Смилов, дмн
Началник на ІV КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София


Най-чести причини за висока температура (пирексия) при деца

Пирексията е комплекс, представляващ координирана автономна, невроендокринна и поведенческа реакция[1]. При децата температурата се покачва значително по-бързо и обикновено е по-висока, отколкото при възрастните. Новороденото, кърмачето и малкото дете имат несъвършена терморегулация в резултат на общата незрялост на организма и на регулаторните му системи. Температурата, измерена със стандартен термометър, нормално се колебае между 36.0°С и 37.0°С, при кърмачета – до 37.3°С.

Повишена температура при кърмачета и деца в ранна възраст най-често се наблюдава при остри инфекциозни заболявания (морбили, варицела, рубеола, скарлатина и др.), остри инфекции на дихателната система, възпаление на ушите и на пикочните пътища, заболявания на централната нервна система и др.

Температурата може да се повиши и от прегряване, претопляне на кърмачето от обличане с много дрехи и недостатъчен прием на течности. Пирексията се явява основен фактор за заболеваемостта и смъртността в детската възраст[3,4].


Честота на пирексията в детската възраст в България

 • До 5-годишна възраст 70% от децата боледуват 3 пъти годишно от заболяване, протичащо с пирексия, а посещаващите детските заведения – 6-8 пъти.
 • Често боледуващи деца се считат:

- до 1 година – 4 и повече пъти;

- от 1 до 3 години – 6 и повече пъти;

- от 3 до 5 години – 5 и повече пъти;

- над 5 години – 4 и повече пъти.

 • В училищна възраст заболяванията са 2 пъти годишно[2].


Симптоми на пирексия в детската възраст.

При кърмачета:

 • Прекомерен плач – често писклив и стенене.
 • Учестено или затруднено дишане.
 • Повръщане и отказ от прием на храна.
 • Раздразнителност – особено при вземане на ръце.
 • Сънливост – детето трудно се събужда.
 • Бомбирана фонтанела – дори когато детето не плаче.
 • Гърчове.

Симптоми на пирексия при по-големите деца със септицемия и менингит:

 • Вратна ригидност.
 • Главоболие – прогресивно.
 • Ускорено дишане.
 • Светобоязъм.
 • Замаяност, объркване и странно поведение.
 • Повтарящо се повръщане, коремна болка или диария.


Болката в детската възраст

Болката е съпътстващ симптом при над 20% от пациентите в детската възраст и се явява основен проблем за общественото здраве:

 • Понижава качество на живот на детето, ограничава неговата активност и функционален капацитет.
 • Явява се финансова тежест, повишава използването на здравни услуги и лекарства и е причина за отсъствия по болест на родителите и риск за нормалното развитие на детето.

Повечето случаи на болка са придружени с възпаление – основна реакция на тялото при заболяването[5,6,7].


Лечение на пирексията, болката и възпалението

НСПВС са най-широко разпространените и използвани лекарства, поради тяхната ефикасност в управлението на болката, пирексията и възпалението, поради своя доказан аналгетичен, противовъзпалителен и антипиретичен ефект. Групата на нестероидните противовъзпалителни лекарства действа като чрез потискането на ензима циклооксигеназа той отстранява и намалява ефектите на простагландините, които играят съществена роля в процесите на възпаление, болка и пирексия.

Инактивира лизозомните ензими, потиска активността на катепсин В1, инхибира активността на неутралната протеаза[8,9,10] (Фиг. 1).

Фигура 1:

    

Циклоксигеназа 1 (СОХ-1) е конститутивен и регулира стомашно-чревния контрактилитет и мукозна защита, като има предвид, Циклоксигеназа 2 (СОХ-2) се индуцира и присъства във възпалените тъкани[11].

Ибупрофен (Сиафен суспензия 100 mg/5 ml) е с най-малък риск от стомашно-чревни усложнения от най-използваните нестероидни противовъзпалителни средства и това го прави много удачен продукт на избор за лекуване на деца при пирексия, болка и възпаление. Това е една от причините Ибупрофен (Сиафен суспензия 100 mg/5 ml) да е включен в есенциалната лекарствена листа на СЗО[12] (Фиг. 2).

Фигура 2:

    

История на лечението на пирексията, болката и възпалението в детската възраст с Ибупрофен

Ибупрофен е въведен в клиничната практика през 1960 г.,

1984 г. е разрешена продажба без лекарска прескрипция,

1989 г. е разрешен за употреба в педиатричната практика,

2004 г. е разрешен за продажбата Ибупрофен без рецепта и при лечението на деца над 3-месечна възраст без лекарско предписание.

2009 г. е разрешена продажба в България на Сиафен 100 mg/5 ml перорална суспензия 120 ml Ибупрофен.

Сиафен 100 mg/5 ml перорална суспензия Ибупрофен е създаден, за да помага ефективно на децата при настинка, болка и температура.

Сиафен 100 mg/5 ml перорална суспензия Ибупрофен е висококачествено лекарство за деца, което е произведено от най-големия производител на аналгетици в България – Софарма.

Произвежда се в един от най-високотехнологичните фармацевтични заводи, който отговаря на съвременните Европейски изисквания на добрата производствена практика.

Сиафен 100 mg/5 ml бързо, ефективно и продължително понижава високата температура на детето при:

 • Настинка.
 • Грип.
 • Други простудни заболявания.
 • След имунизация.

Действието продължава 8 часа, за да гарантира на болното дете по-продължителен температуропонижаващ и болкоуспокояващ ефект и спокоен нощен сън[13].

Сиафен 100 mg/5 ml бързо и ефективно облекчава възпалението и болката при:

 • Възпалено гърло.
 • Никнене на млечни зъби.
 • Зъбобол.
 • Болки в ушите.
 • Главоболие.
 • Травми и наранявания.

Температуропонижаващото и болкоуспокояващо действие започва до 15 мин. след приема и цели бързо овладяване на температурата и болката[14].


Преимущества на Сиафен суспензия 100 mg/5 ml, 120 ml Ибупрофен пред подобни продукти на база Парацетамол

Сиафен суспензия 100 mg/5 ml, 120 ml Ибупрофен е с дозировка (20 до 30 mg/kg/24’) за разлика от тази на парацетамола, която е (40-60 mg/kg/24’).

Има по-бързо настъпващо и по-продължително температуропонижаващо и болкоуспокояващо действие.

Ефектът започва 15 минути след приема и продължава 8 часа. Осигурява се бързо и продължително повлияване на симптомите и удобство при приложение.

Има по-силно темпратуропонижаващо и болкоуспокояващо действие на 4, 5, 6, 7 и 8-ми час след приема.
По-ефективен е за понижаване на много висока температура (>39.2°С)[13-17].


Преимущества на Сиафен суспензия 100 mg/5 ml, 120 ml Ибупрофен пред подобни продукти на база Ибупрофен


Причини, поради които се препоръчва Сиафен суспензия 100 mg/5 ml, 120 ml Ибупрофен, като лекарствен продукт на избор за лечение на температурата, болката и възпалението в детска възраст:

 • Лекарствен продукт за деца, клинично тестван в България.
 • Не съдържа захар и има течна консистенция с приятен за децата вкус и аромат на плодове.
 • Удобна за дозиране мерителна чашка, която за разлика от дозиращите спринцовки на други подобни продукти, не плаши децата и е лесна за измиване.
 • Препоръки на СЗО за употреба на качествени и достъпни лекарствени средства.
 • Произвежда се от най-големия производител на аналгетици в България – Софарма.
 • 20% по-голямо количество от конкурентните продукти на българския пазар, удобство за лечение на по-големи деца и при продължително лечение[1].
    
     

     
    
    
  kнигопис:
  1.    Lal A, et al. Indian J Pediatr 2000; 67:865-70;
  2.    МТСЗ България НД 2011г.;
  3.    National Institute for Clinical Health and Excellence. May 2007;
  4.    Hay AD, et al. Fam Pract 2005; 22: 367-374;
  5.    Saastamoinen P, et al. Pain 2005;114:364-371;
  6.    Mäntyselkä P, et al. Pain 2001;89:175-180.;
  7.    Elliott TE, et al. Pain Med 2003;4:331-339;
  8.    Kessenich CR. Pain Manag Nurs 2001;2:13-18;
  9.    Burian M, et al. Pharmacol Ther 2005;107:139-154;
  10.    КХП СИАФЕН 100 mg/5 ml перорална суспензия;
  11.    Kessenich CR. Pain Manag Nurs 2001;2:13-18;
  12.    Henry D, et al. BMJ 1996; 312: 1563-1566
  13.    Kelley M.T., Walson P.D., Edge J.H. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children // Clin. Pharmacol. Ther. 1992. 52;
  14.    Sidler J., Frcy B., Raerlochei K. A double-blind comparison of ibuprofen and paracetamol in juvenile pyrexia // Br. J. Clin. Pract 1990. 44 (Suppl. 70).22-5.
  15.    Czaykowski D., Fratarcangelo P., Rosefsky J. Evaluation of the antipyretic efficacy of single dose ibuprofen suspension compared to acetaminophen elixir in febrile children // Pediatr. Res. 1994. 35. Abstr. 829;
  16.    Kelley M.T., Walson P.D., Edge J.H. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children // Clin. Pharmacol. Ther. 1992. 52. 181-9.
  17.    Walson P.D., Galletta G., Braden N.J. et al. Ibuprofen, acetaminophen, and placebo treatment of febrile children // Clin. Pharmacol. Ther. 331989. 46. 9-17.