Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2016

Специален гост

виж като PDF
Текст A
проф. д-р Борислав Владимиров
Началник на Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”


   

       

Проф. д-р Борислав Владимиров е ръководител на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Научните му интереси са в сферата на гастроинтестиналната диагностична и терапевтична ендоскопия, пептичните заболявания, инфекцията с Helicobacter pylori, туморите и други заболявания на храносмилателната система.

 

   
Проф. Владимиров, вие ръководите клиника с вече 60-годишна история. Какво се случва към днешна дата?

Клиниката по гастроентерология е част от Клиничния център по гастроентерология. Това е бившият Научен институт по гастроентерология и хранене, който е създаден с указ на Народното събрание през 1951 г. Две години по-късно се регистрира и такава асоциация, която съществува и до днес. В областта на гастроентерологията и храненето, като председател и основател на тази дейност, е акад. Ташо Ташев, който е бил и председател на Световната асоциация по хранене и зам.-председател за два мандата.
Тази над 60-годишна история съществува и до днес като структура. Научният институт по гастроентерология и хранене включваше клиника по гастроентерология, клиника по хирургия и клиника по метаболитни болести и хранене, които се разделиха преди 30 години, като храненето излезе от структурата и се обособи като самостоятелно звено, поради обема от работа, който изискваше. Оттогава структурата е регистрирана като клиничен център по гастро­ентерология, включваща две клиники – по хирургия и гастроентерология.

В клиниката по гастроентерология пациентите се консултират и се записват за настаняване, като срокът на чакащите е два месеца напред. Върху всеки орган се работи всичко от А до Я. С малки изключения – ние не трансплантираме, тъй като за тази дейност трябват много пари. Но всички нови методи, които се работят в света, се работят и тук. Техниката, с която работим, е техниката, която се вижда на изложенията през последните години. Преди два месеца бяхме на Европейския конгрес във Виена и апаратурата, която бе представена в изложбените зали от водещите фирми, ние ги имаме в нашите 11 диагностични и оперативни кабинети – говоря за ултразвук и гастроинтестинална ендоскопия на всички нива (горна, средна, долна).
Нашите пациентите се записват и постъпват, след което ги изследваме, лекуваме и контролираме, и така имаме строго изградена структура, като стратегията не се е променила за тези 60 години.


В клиниката водите и активна преподавателска дейност?

Нашата основна задача е да преподаваме, след това да лекуваме, а накрая трябва да имаме и научна продукция. Реално носим три дини под една мишница. И не е лесно, затова бързо се остарява, затова сме вечно уморени и нямаме никакъв личен живот. На никой, който се занимава с медицина, не му е лесно, и затова все по-малко хора искат да правят това. Те искат просто да се научат да работят различните методики и да отидат в чужбина, ако не са добре заплатени. Известно е, че при нас една манипулация ако струва 150 лв., в Европа струва около 1500 лв. и ако тук се случва веднага, защото държавата е малка и всеки намира начин да се добере до някой специалист, то там се чака от 3 до 6 месеца.

Нека бюджетът бъде такъв, че хората да не напускат и да има едно нормално здравеопазване. Елитът на света отива там, където го уважават и оценяват, и дават възможност на мислещия човек да направи така, че благото на света да е благо за всички. Иначе ние нашите кадри във времето ще ги загубим, защото можещи и прекрасни лекари напускат границата на нашата страна. Все пак и ние имаме бит, семейства и задължения, освен наличието на всичко това, което ви казвам – преподаване, лечение, наука.


Вие сте дългогодишен обучителен център с традиции. Какво наложи изпитът да се измести от ИСУЛ?

Тук се провежда единственият основен курс по гастроентерология за цялата страна и тук се провеждаше изпитът допреди една година на всички лекари, тъй като е логично, където се чете основният курс, там да се провежда и изпитът. Лекциите се изнасят от водещи специалисти по патоанатомия, имунология, микробиология, образна диагностика (нуклеарна медицина), онкология (лъче-, химио­терапия). По отношение на вътрешната медицина има обобщителни лекции по гастроентерология, нефрология, гинекология, хирургия, фармакология, метаболизъм и хранене.

Сега, благодарение на някои движения и течения, изпитът се раздели и една част се изнесе от катедрата.
В миналото всички професори по гастроентерология от медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора и ВМА бяха включени в тези комисии и като председателстващи. Години наред всеки четвъртък научното дружество по гастроентерология провеждаше срещи в Катедрата, а веднъж месечно от различните гастроентерологични клиники от страната се обсъждаха интересни случаи и се резюмираха международни научни срещи. След промяната започнаха да се наместват финансови структури в различни направления и всеки стана велик и тази история започна да се разбива.

И когато говорим за университетска структура, точно тези структури, които са навън и ги даваме за пример и търсим начин да уважат нашите научни трудове, те се изграждат с традиция и ценз. Говорим с възхищение за медицинските университети по света с история от 100, 200 или 500 години, но си заличаваме собствената историята, вместо да я окрупняваме, вместо около тази структура, да се роят хора и да сме единни, ние гледаме да сме вождове и да създаваме нещо ново някъде. Пожелавам безаварийно пътуване на тези хора, но не е начинът да се руши нещо вече съградено.


Желаете ли да отправите някакво послание към колегите си?

Нека всички да си гледаме работата на ниво, така че пациентите да са доволни и да живеят по-дълго. Това може да стане само с непрекъснато трудолюбие и надграждане на това, което сме чели и го прилагаме като лечебна схема. Аз все пак съм лекар с над 30 години трудов стаж и виждам каква революционна промяна настъпва във всеки орган (говоря за нашата специалност гастроентерология). Само когато ние завършвахме медицина, не говорихме нито за хепатит А, нито Б, а само за остър и хроничен хепатит. А сега вече имаме 100% лечение за хепатит С. При 170 млн. заразени, ако ние не ги лекуваме, само за няколко години 50% от тях ще бъдат с рак, а другите ще разпространяват заболяването в целия свят.

Или пък лечението на киселинно обусловените заболявания, или на възпалителните заболявания на червата с биологично лечение, това са нови формули и хората живеят – над 40% от болните, след 4-тата година са почти излекувани (на 95%). Това са революционни методи за лечение, зад които стоят много хора, извършват се международни проучвания, в които участваме и ние и сме част от този процес. Пожелавам на всеки един човек да се докосне до такава медицина, на която и да е точка на планетата, за да е полезен. n

В нашата страна ние започнахме да създаваме такива структури от хора, които не са публикували повече от 2-3 статии в елитни български списания, да не говорим за международни, и ги направихме професори и доценти по най-лесния начин, и им дадохме възможност да управляват поради разни партийни украси. Аз не искам да слагам ред в държавата, защото никой не може да сложи на това нещо ред. Това е въпрос на възпитание, последователност и нещата са така завъртяни вече, че няма промяна. Ние говорим с възхищение за медицинските университети по света с история от 100, 200 или 500 години, и първият, който е от 10-11 век в Болоня, но си заличаваме собствената историята, вместо да я окрупняваме, вместо около тази структура, да се роят хора и да сме единни, ние гледаме да сме вождове и да събираме клоакьори около нас и да създаваме нова структура някъде. Пожелавам безаварийно пътуване и плаване на тези хора, но не е начинът да се руши нещо вече съградено.


Послание:

Всички да си гледаме работата на ниво, че пациентите да са доволни и да живеят по-дълго. Това може да стане само с непрекъснато трудолюбие и надграждане на това, което сме чели и го прилагаме като лечебна схема. Аз все пак съм лекар с над 30 години трудов стаж и виждам каква революционна промяна настъпва във всеки орган (говоря за нашата специалност гастроентерология). Само когато ние завършвахме медицина, не говорихме нито за хепатит А, нито Б, а само за остър и хроничен хепатит. А сега вече имаме 100% лечение за хепатит С. При 170 млн. заразени, ако ние не ги лекуваме, само за няколко години 50% от тях ще бъдат с рак, а другите ще разпространяват заболяването в целия свят.

Или лечението на киселинно обусловените заболявания, или на възпалителните заболявания на червата с биологично лечение, това са нови формули и хората живеят - над 40% от тях след 4-тата година са почти излекувани (95%).

Това са революционни методи за лечение, зад които стоят много хора, извършват се международни проучвания, в които участваме и ние и сме част от този процес. Пожелавам на всеки един човек да се докосне до такава медицина, на която и да е точка на планетата, за да е полезен.