Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2019

Хепатопротекция със сироп Хепанат при деца с пневмония, приемащи антибиотици и антипиретици

виж като PDF
Текст A
доц. д-р С. Велизарова
Детска клиника СБАЛББ „Св. София”, гр. София


Пневмонията е възпаление на белите дробове и е водеща причина за заболеваемост и смъртност в света.

Приблизително 150 милиона деца боледуват от пневмония за една календарна година, като 10-20 милиона от тях се хоспитализират. В началото инфекцията се изявява като инфекция на носоглътката. В повечето случаи началните симптоми са повишена секреция в областта на носоглътката, задния фаринкс и евентуално оток и болка на фаринкса и на ларинкса. Това са може би 90% от всички стартови инфекции в детската възраст. Борбата в този момент е насочена към успокояване на симптоматиката и хипотезата е, че тези инфекции са вирусни, тъй като над 90% от инфекциите са вирусни и за тях няма нужда да се употребява антибиотик.

Достатъчна е симптоматичната терапия. В следващата фаза на развитие на заболяването е много важно да имаме адекватен родител срещу нас, който да дава добра информация за състоянието на детето (по часове, през нощта, през деня) и по това ние да съдим за развитието на инфекцията. Ако след 48 часа част от симптомите се успокояват, няма трайно повишена температура, детето би могло да се остави само на тази симптоматична терапия и да се добавят малко муколитици, ако кашлицата продължава да се засилва. Ако обаче признаците на дихателна недостатъчност се появят, ако фебрилитетът персистира повече от две денонощия, тогава влизаме в хипотезата на активиране, на леко спадане на повърхностната защита и на общата защита от вирусната инфекция и пробив в дихателната система на микробна инфекция. Тогава е наложително да се включи антибиотик и при данни за тежка инфекция детето да се хоспитализира.

При всички деца в началото на лечението освен антибиотична терапия се прилагат и антипиретици. Всички те малко или много засягат чернодробната функция макар и транзиторно.

Препаратът Хепанат е природен продукт, изработен от билки от Западна Азия, които имат добър хепатопротективен ефект и нямат противопоказания за приложение при деца. Целта на нашето проучване бе да се изследва хепатопротективният ефект на природен продукт Хепанат, сиропна форма, във възрастовия диапазон 1-17.9 год., дозиране – спрямо указанията на фирмата производител.

Критерии за включване – деца, хоспитализирани за болнично лечение в клиниката с изследвани изходни чернодробни ензими (ASAT, ALAT, GGT), на лечение с антибиотик и/или антипиретик (Paracetamol, Ibuprofen).


Методика

Приложението на Хепанат е за период от 10 дни, спрямо препоръките за дозиране, ежедневно, двукратно дневно, на гладно и е паралелно с останалите прилагани терапевтични средства. След приключването на профилактичния 10-дневен курс с Хепанат, следва контролно изследване на посочените чернодробни ензими и сравнението им с изходните резултати.

Бяха изследвани 33 деца, лекувани в Клиниката по детски болести при МБАЛББ „Света София”, за периода февруари–май 2019 г. Всички деца бяха с диагноза пневмония, която бе диагностицирана физикално и рентгенологично.

Лабораторните изследвания при всички деца показваха данни за умерен до силен остър възпалителен процес.

Началото на заболяването при всички деца протича с висока температура, налагаща антипиретици. Лечението в клиниката бе с приложение на антибиотици от групите на цефалоспорини, полусинтетични пеницилини и ампицилин с квинолонова киселина.

Нормите на лабораторията, в която бяха изследвани чернодробните ензими бяха: ASAT – 35 mmol/l, ALAT – 45 mmol/l, GGTP – 11-50 mmol/l.


Резултати и обсъждане

Изследваните деца бяха правилно разпределени по пол – 17 момчета и 16 момичета. Най-малкото дете бе на 1-годишна възраст, най-голямото на 15 години. Средната възраст на изследваните деца бе 6 години.

В началото на изследването 54.5% от децата имаха завишен ASAT, децата с завишен ALAT бяха 18.1%. Всички изследвани деца бяха с нормални стойност на GGTP, който е най-не­специфичният показател за промяна в чернодробната функция.

От направените изследвания се вижда, че чернодробен ензим ASAT, свързан с увреждане стената на чернодробната клетка е доста по-увеличен от ALAT, който се свързва с увреждане на самата чернодробна клетка. При токсично въздействие, в резултат на антипиретици и антибиотици, както в нашия случай, имаме по-скоро токсично, транзиторно увреждане на клетъчната стена.

След 10-дневно приложение на Хепанат в дози, посочени от производителя, при децата с повишен ASAT спаднаха 2 пъти (27.2%), а само едно дете бе с повишен ALAT (Фиг. 1).

Фигура 1: Относителна стойност на чернодробните ензими в началото и в края на приложението на Хепанат

  
При нито едно от изследваните деца не наблюдавахме странични реакции от приложението на билковия препарат.

Децата харесаха вкуса на Хепанат и го приемаха без затруднения.


Изводи

  • Билковият препарат Хепанат има добър хепатопротективен ефект при деца с остри възпалителни заболявания на белите дробове.
  • При изследването се установи двойно намаляване на ASAT след приложение на сироп Хепанат.
  • Не се наблюдаваха никакви странични ефекти, дори и при най-малките деца. Нашият най-малък пациент беше на 1 година.
  • Хепанат сироп е с добри органолептични качества и се приема охотно от децата.
  • От направеното изследване се установява, че Хепанат има хепатопротективен ефект върху чернодробната клетка, особено при възпалителни заболявания, свързани с приложение на антипиретици и антибиотици, нарушаващи чернодробната функция.