Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Акушерството и гинекология. Женското здраве през XXI век

виж като PDF
Текст A
Научният прогрес през XXI век в молекулярната биология, цитогенетиката, употребата на стволови клетки за лечението на редица патологични състояния, новостите в образната диагностика и хирургичните интервенции позволяват авангарден подход в света на асистираната репродукция, онкологията, гинекологичната хирургия и дори акушерството.

Родена през 70-те години, лапароскопската хирургия сега ни предлага много по-добър топографски подход към лезиите. Хирурзите могат да пощадят повече здрава тъкан, възстановявайки нормалната анатомия, съществена за запазване на фертилитета. Появата на нови видове енергийни източници, в това число: RF, YAG лазер, аргонов лазер, плазмена енергия и т.н., даде нови перспективи за хирургично лечение на заболяванията. Използването на миниинвазивни инструменти за хистероскопия, заедно с развитието на хидросонографията позволява по-добро проучване на маточната кухина, осъществяване на ендометриални биопсии и резекция на интраутеринни лезии. По този начин се намаляват инвазивните и радикални методи за лечение и постоперативния морбидитет.

Най-големите постижения бяха реализирани в клетъчната и молекулярната биология, цитогенетиката и протеомиката. Новите познания в областта на стволовите клетки и тяхното специфично репрограмиране увеличи хоризонтите на генната и клетъчната терапия. Криоконсервирането на овариална тъкан чрез витрификация преди провеждане на лъчелечение или химиотерапия дава нова надежда на засегнатите от онкологично заболяване двойки. С прогреса в полето на инфертилитета и асистираните репродуктивни техники (ART), а именно: интрацитоплазмените сперматозоидни инжекции (ICSI) и витрификацията на ооцити и ембриони, могат да бъдат третирани увеличаващият се брой пациенти.

Ендометриалните ин витро култури водят до идентификация на причините за провал на лечението. Според преимплантационната генетична диагностика (PGD) прогресът в познанията за генетично картиране предлага повече надежда за пациентите и двойките, страдащи от фамилни или наследствени заболявания.

По-доброто познаване на човешкия папилома вирус (HPV) и въвеждането на ваксинациите подпомага редукция на заболеваемостта от рак на маточната шийка, откакто е известно участието му в патогенезата на цервикалната дисплазия, а оттам и на рак. Радикалното лечение на цервикалната дисплазия (хирургично или с лазерна CO2 конизация) предотвратява нейната трансформация в инвазивен цервикален карцином. Употребата на лазер заедно с колпоскопия позволява третирането на лезиите в амбулаторни условия.

Ерадикацията на цервикалния карцином през този век е възможно и убедително, само ако се провеждат активно национални програми при съществуване на добре работеща програма за ваксиниране срещу HPV.

ЯМР, компютърната мамография, 3D ултразвукът и ултразвук водените биопсии на лезиите на гърдата подпомагат за по-доброто диагностициране и така подобряват преживяемостта на тези пациенти. Биопсията на сентинелни аксиларни лимфни възли интраоперативно със замразяващи методи позволява избягването на тоталната аксиларна лимфна резекция. Протоколи като „ONCOTYPE“, базирани на клетъчно фенотипизиране, предвиждат нуждата от химиотерапия. Например Her-2-Neu е използван като маркер за лоша прогноза и индикатор за използването на Herceptin като неоадювантна терапия. Лъчелечението стана по-фокусирано върху туморната маса, избягвайки свръхдозирането на радиация и намалявайки страничните ефекти. Хормоналната терапия е възможна благодарение на имунохимичен анализ на туморните естрогенови и прогестеронови рецептори, предлагащи по-дълъг период без рецидив. В случай на смесени овариални тумори, имунохистохимията позволява точна диагноза.

В полето на контрацепцията беше постигнат голям прогрес, като например с Levonorgestrel интраутеринните устройства, прогестогени четвърто и пето поколение, позволяващи намаляване на етинилестрадиолното дозиране, прогестогенните импланти, вагиналните пръстени и трансдермалните пачове. Така жените имат доста богат избор и контрацепцията може да бъде индивидуално адаптирана.

Акушерството също претърпя забележителен прогрес. От ХХ век пренаталната диагностика на конгениталните малформации и генетични заболявания се прави по-лесно и по-рано, благодарение на прогреса в полето на ултразвука, амниоцентезата, хорионната биопсия (CVS), позволяващи оптимална диагностика с по-малко морбидитет и психически последици.

Много маркери се изучават в момента за по-ранен скрининг на пациенти с предиспозиция към развитие на прееклампсия по време на бременност или предикция на преждевременно раждане, като по този начин предпазват от развитие на ARDS. Прогресът в неонаталната ресусцитация намалява перинаталния морбидитет и морталитет. Детекцията на ДНК на фетуса в майчината кръв с надежда за разкритие на цялостната геномна последователност на фетуса e друго откритие с голямо бъдеще.

Феталната хирургия, използвана при близнак-близнак трансфузионния синдром, третирането на фетални обструкции на пикочния мехур, аортна или пулмонална валвулопластика, атриална септостомия, хирургично лечение на конгенитална диафрагмална херния и лечение на spina bifida вече навлезе в клиничната практика.

С такъв терапевтичен арсенал не трябва да има повече фатални случаи в акушерството и гинекологията. И при акушерството, и в гинекологията оптималното обучение на сестри, акушерки и специализанти е есенциално. В тези полета, специфични симулатори са перфектните пособия, с които да се създават, поддържат и развиват различни умения. Интернет и другите медии са методи за повишаване познанията както на пациентите, така и на лекарите, сестрите и акушерките.

Източници:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4287019/
https://thestacker.com/stories/3706/50-notable-medical-advancements-decade?page=
https://www.newscientist.com/article/2173147-artificial-ovary-could-help-women-conceive-after-chemotherapy/
https://www.medscape.com/features/slideshow/20th-anniversary#page=20
https://www.msn.com/en-us/health/medical/the-biggest-medical-advances-of-the-decade/ss-BBWAxI6#image=19
https://www.rsph.org.uk/our-work/policy/top-20-public-health-achievements-of-the-21st-century.html