Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Ендокринология. Колкото повече иновации, толкова повече здраве

виж като PDF
Текст A
Една от областите, в които ендокринологията бележи най-големия си напредък през последните 20 години и която в някои страни се превърна в отделна наука, е диабетологията. Грижата за болните от диабет премина през огромно море от промяна с поемането на съвсем нова линия на развитие с по-добри лекарства, нови, доставящи инсулин системи (като инсулиновата помпа) и продължителното глюкозно мониториране. Преди 20 години беше съвсем нормална гледка пред кабинета на ендокринолога да седят хора с ампутирани крака, придружавани от кучета водачи или носещи бели бастуни. Днес това е изключително рядко срещано. Прогнозата за по-добър начин на живот без инвалидизиращите усложнения от преди години вече е реалност.

Лечението на болните от неинсулинозависим захарен диабет днес представлява океан от разнообразие с различни класове медикаменти, най-новите от които са: DPP-4 инхибиторите, GLP-1 агонистите, SGLT-2 инхибиторите.

GLP-1 (Liraglutide, Dulaglutide) агонистите работят чрез копиране или наподобяване на функциите на естествените инкретини в тялото, което намалява пост­прандиалната кръвна захар. Тези функции включват: стимулиране освобождаването на инсулин от панкреаса след нахранване, инхибиране отделянето на глюкагон от панкреаса, намаляване на глюкозната абсорбция чрез забавяне изпразването на стомаха, което създава и усещане за повече ситост.

DPP-4 инхибиторите (Sitagliptin, Vidagliptin, Linagliptin, Saxagliptin) работят, чрез блокиране на инкретините. По този начин помагат за регулацията на кръвната захар.
Най-новият клас медикаменти е SGLT-2 инхибиторите (Canagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin). Те работят чрез предотвратяване на бъбречната реабсорбция на глюкоза обратно в кръвта. Това помага на бъбреците да намаляват кръвната глюкоза, като излишната се отделя от тялото с урината.

Може би най-голяма революция беше създаването на т.нар. ”изкуствен панкреас”, който промени изцяло живота на болните от инсулинозависим захарен диабет.
Medtronic’s MiniMed 670G измeрва количеството глюкоза в кръвта на всеки пет минути, използвайки сензор. Познато като изкуствен панкреас, устройството също така доставя инсулин чрез помпа, закрепена върху корема, определяйки дозата в зависимост от разчитанията на сензора.

MiniMed е одобрен от FDA през 2016 г. Очаква се сигнификантно да намали риска от хипогликемия и да направи живота на хората със захарен диабет по-лесен, като не им се налага мануално да мерят с глюкомер кръвната глюкоза през целия ден.

MiniMed 670G може да намали или да спре отделянето на инсулин, ако усети, че глюкозата е ниска, или да се увеличи, когато отчете, че е висока. Сензорът притежава датчик, поставен подкожно на корема или горната част на ръката, който мери нивото на глюкозата в тъканната течност. Тези стойности се изпращат безжично към инсулинова помпа и се показват на екрана й. След това помпата доставя определена доза инсулин чрез инфузионен сет.

Освен че предупреждава пациента, че нивото на глюкоза потенциално достига опасно високи или ниски стойности, потребителят може да използва информацията от MiniMed 670G, за да помогне за задаването на шаблон на глюкозни нива, който да се използва за поддържане на глюкозата в безопасни граници.
Това беше първият “изкуствен панкреас”, одобрен през 2016 г. Технологията му се е подобрила още повече от тогава, като продължава да се усъвършенства за създаване на още по-голям комфорт на болните от ИЗЗД.

По всичко личи, че прогресът в тази вече отделна наука едва сега започва. Какви изненади ни очакват в бъдеще, само времето ще покаже.


Източници:
https://www.medscape.com/features/slideshow/20th-anniversary#page=13
https://www.syberscribe.com.au/blog/19-mind-blowing-medical-advances-in-the-past-8-years/
https://www.diabetes.co.uk/