Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Хематология. Напредък в хематологичната фармакотерапия през XXI век

виж като PDF
Текст A
През последната четвърт на ХХ век и първите 20 години на XXI век се наблюдава феноменално развитие в хематологичната фармакотерапия, състояща се в индивидуално направени химиотерапевтични агенти, богат набор от моноклонални антитела, епигенетични модификатори, растежни фактори за левкоцити, тромбоцити и еритроцити, по-нови инхибитори на тромбина, по-безопасни протеинови молекули, получени от плазма, рекомбинантни молекули, имуномодулатори, ензимна заместителна терапия. Цялото това множество даде огромен брой клинично използваеми молекули в ръцете на съвременните хематолози за ефективно лечение на досега нелечими нарушения.

Развитието на хематологичната фармакотерапия беше доста бавно през първата половина на ХХ век. През последната четвърт на ХХ век някои важни открития промениха изцяло арената на хематологичната фармакотерапия за много нелечими разстройства. Тези открития бяха: разработване на множество антиметаболити и цитотоксични лекарства, огромен напредък в кръвните продукти и поддържащата терапия, позволяващи по-интензивно използване на цитотоксични лекарства самостоятелно или в комбинация, разработване на алгоритми за превантивно антимикробно лечение при имуносупресирани пациенти, рекомбинантни протеини и по-добро разбиране на основните процеси на клетъчно делене, диференциация, растеж, миграция и клетъчна смърт. Повече от 100 различни клетъчни биохимични пътища заедно с идентифициране на безброй адхезионни молекули проправиха пътя за развитие на различните таргетни терапии, растежни фактори и т.н.

Хематологичната фармакотерапия напредва рязко през последните 3 десетилетия. Само с шепа минерали и витамини хематологът от миналото трябва да се е чувствал безпомощен за много състояния, за които малко се знаеше и малко можеше да се направи. Днес хематологът разполага с лекарства и съединения, които могат да се използват при различни условия. Разбирането на основните процеси в клетката и безпрецедентния напредък в молекулярната биология, комбинаторната химия, проектирането на лекарства и биоинформатиката проправят пътя за революция в хематологичната терапията в следващите години.

Източник:
http://www.syberscribe.com.au/blog/19-mind-blowing-medical-advances-in-the-past-8-years/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3002060/