Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Онкология. Битката продължава и през XXI век

виж като PDF
Текст A
Израстването в нашите знания по отношение на биологията на рака ни доведе до значим прогрес в превенцията на тези заболявания, ранната им диагностика и лечение. Учените разбраха повече за рака през последните две декади, отколкото през предходните столетия. Това не променя факта, че цялото това научно знание е базирано на научното наследство от нашите предшественици, благодарение на тяхната усилена работа и открития, а ние знаем, че има още много какво да научим. Изследването на рака напредва на толкова много фронтове, че е трудно да се изберат онези, които изпък­ват най-много. Ще се спрем на най-ярките примери.

Таргетни терапии: Колкото повече научаваме за молекулярната биология на рака, толкова повече нови таргети за лекарства биват открити. В края на ХХ век две таргетни лекарства излязоха на сцената на терапията на рака. Първото, от които – Herceptin, насочено срещу HER-2 онкогена и използвано за терапия на 25% от болните от рак на гърдата, експресиращи съответния ген. Второто – Gleevec, таргетиращо генетична мутация BCR-ABL, виновна за различни видове рак, включително хронична миелоидна левкемия и GIST карцином. Заедно с моноклоналните антитела и инхибиторите на малки сигнални пътища, изследователите развиват нови класове молекули като антисенс олигодеоксинуклеотиди и малки интерфериращи РНК. Провеждат се също изследвания за развитие на таргетни лекарства, които са насочени към протеини, резултат от специфични генетични мутации в ракови клетки.

Имунотерапия: През последната декада видяхме сигнификантен скок в ефективността на имунотерапиите за раково болни, които преди това се смятаха за смъртна присъда. Лекарства, насочени към специфични имунни контролни точки, създадоха голямо вълнение, правят се множество клинични проучвания и се превръщат в четвъртото колело в терапията на рака, в добавка към хирургията, химиотерапията и лъчелечението. Merck произведе Keytruda през 2009 г., която се превърна в най-ценното лекарство в медицината на рака. Малко по-късно Bristol-Myers Squibb & Co. дадоха обещаващи резултати със своя принос към имунотерапията – Opdivo. Днес Keytruda се използва за лечение на повече от 10 типа рак.

Повече знания за генетиката на рака: Изследователите търсят генетични мутации, които са причина някои пациенти да отговарят по-добре на определени видове терапия.

Нанотехнологии: Нова технология за производство на екстремно малки частици води до обещаващи образни методи, които могат по-точно да локализират туморите. Това допринася също и за развитието на нови по-специфични пътища за доставка на лекарства до туморните клетки.

Роботизирана хирургия: Този термин се отнася до манипулиране на хирургични инструменти дистанционно от хирург. Роботизираните системи се използват за няколко типа хирургия на рака. Радикалната простатектомия е сред най-често провежданите интервенции. С напредъка на компютърните технологии, някои изследователи очакват бъдещите системи да бъдат способни да премахват туморите по-цялостно и с по-малко травматизъм.

Протеомика: Методите на протеомиката позволяват на учените да определят относителната продукция на стотици и дори хиляди молекули по едно и също време. Знаейки какви протеини се съдържат в клетките, учените биха могли да предвидят много за поведението на определена клетка. При рака това може да помогне за различаването на по-агресивните типове рак от по-малко агресивните, и често може да помогне за предвиждането на това на каква терапия най-добре ще отговори туморът.

Методите на протеомиката се тестват също за провеждане на скрининг за рак. За повечето видове рак, измерването на количеството от определен протеин в кръвта не е най-добрият метод за оценка, но изследователите са оптимистично настроени, че измерването и сравняването на относителното количество на определени видове протеини и откриването на големи количества от едни и по-малко от други може да даде по-точна и полезна информация за терапията на рака и нейните резултати. Протеините (и други видове молекули) се откриват дори в издишания въздух, върху което към момента се провеждат изследвания за по-ранно откриване на рака на белия дроб. Това е вълнуваща сфера за развитие и ранните резултати при изследванията на рака на белия дроб и колоректалния карцином са обещаващи.