Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Психиатрия. Векът на психичното здраве

виж като PDF
Текст A
Днес светът се сблъсква с различни катастрофи: тероризъм, войни, глобално затопляне, болести. С технологиите, предлагащи ни необхватни възможности за по-добра грижа за болните, включително и психично болните, ние сме по-близо от всякога до намирането на Светия Граал на психиатрията и превъзмогването на плашещите предизвикателства.

От зараждането на човешката цивилизация, човекът се е сблъсквал с психични заболявания. Отношението към душевните болести е било най-разнообразно, ръководено от превалиращите вярвания и настоящи разбирания за тяхната етиология. Те варирали от използване на талисмани и древни терапии до изгаряне на пациентите живи. С новите технологии, икономическото и социално развитие на човешкия вид, хуманитарният подход към менталните заболявания е видим.

Днес предизвикателствата са много. В дефиницията си за здраве СЗО поставя знак за равенство между физическото, менталното и социалното благополучие. Последните две и до днес остават неглижирани. Дори сред медицинската общественост, психиатрията е подценявана специалност. Преобладаващата неяснота в концепцията за психично заболяване и недостатъчното наблягане върху дисциплината през студентските години води до последващи слаби познания в тази област. Всичко това резултира до трудно достигане до навременна диагноза.

Глобално социалният стрес и огромният брой човешки жертви по време на войни, терористични актове, икономически кризи трябва да бъдат разглеждани от перспективата за съхраняване на менталното здраве. Успешната реинтеграция на пациент сред останалата част от обществото и стремежът към деинституционализация са настоящи и бъдещи предизвикателства.

Едни от най-засягащите ни, особено по време на пандемията, заболявания, са тревожните разстройства. Съществуват различни стратегии за справяне със ситуацията, като най-общо се разделят на немедикаментозни и медикаментозни. Най-подходящо е тяхното комбиниране. От медикаментозните средства най-широко използвани са: бензодиазепинови транквилизатори (Alprazolam, Bromazepam, Diazepam, Clonazepam, Lorazepam), антидепресантите (SSRI, SNRI), Pregabalin и Quetiapine.

Полето на психиатрията страда от недоимък на изследователски фондове и инициативи и е бедно на научни доказателства.

Напредъкът в информационните и комуникационните технологии вероятно ще доведе до бъдещо развитие в полето на психиатрията. С дистанционни консултации и изследвания в реално време ще бъде възможно да се помогне за разпространение на осведомеността и намаляване на наложената стигма. С идентифицирането на генетични, структурни, биохимични и аномалии на развитието на нервната система при психиатрични пациенти и способността за разчитане на сложни данни с по-добри статистически инструменти и анализиращ софтуер, ние очакваме да можем да повдигнем завесата на неяснотата, засенчваща психиатрията от векове. В светлината на последните открития вярваме, че социалните и психологическите фактори за здравето ще стават все по-актуални.

Оказва се, че някои от вече познатите на психиатрията медикаменти биха могли да бъдат ефективни при други заболявания от вече познатите ни. Силни клинични доказателства, показват, че литият продължава да бъде най-добрата терапия за превенция на биполярно разстройство. Clozapine може да бъде представен като терапия за резистентна на лечение шизофрения, а Lamotrigine се оказва първото ефективно лекарство за профилактика на биполярно разстройство от 1980 г. насам.

В близко бъдеще надеждите са отправени към разработване на дизайнерски лекарства, по-подходящи за фармакогенетичните, както и за социалнопрофесионалните изисквания на пациентите. Както благодарение на наличието на съвременни доказателства и лечение, болести като чумата са дестигматизирани, ние вярваме, че психичните разстройства ще последват този пример чрез общи усилия.

Източници:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4173253/
https://thestacker.com/stories/3706/50-notable-medical-advancements-decade?page=2
https://thestacker.com/stories/3706/50-notable-medical-advancements-decade?page=4
https://www.syberscribe.com.au/blog/19-mind-blowing-medical-advances-in-the-past-8-years/
https://www.medscape.com/features/slideshow/20th-anniversary#page=6
http://www.syberscribe.com.au/blog/19-mind-blowing-medical-advances-in-the-past-8-years/