Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Редки болести. Страх от непознатото, подправен с любопитство

виж като PDF
Текст A
Редките заболявания са едно от най-сложните в научно отношение здравни предизвикателства на нашето време. В момента има 7000 известни редки заболявания, половината от които засягат деца. За съжаление, редките заболявания често са трудни за диагностициране и в много случаи са налични малко или никакви възможности за лечение.
Разработването на лекарства за борба с тези заболявания е предизвикателство. Пропуските в знанията за причините и клиничната прогресия на дадено рядко заболяване затрудняват определянето на най-добрата стратегия за терапия на състоянието. Въпреки многото научни препятствия в разработването на лекарства за лечение на редки болести, американските изследователи на биофармацевтични продукти се възползват от нови технологии и нарастващото научно разбиране за много редки болести за разработване на новаторски терапии през последните десет години. Законът за лекарствата сираци, приет за първи път през 1983 г., се оказа от съществено значение за този напредък и продължава да предоставя важни стимули за изследванията и разработването на иновативни методи за лечение на редки заболявания. Много от тези лекарства трансформират лечението на заболявания, при които преди това са съществували малко или никакви възможности за лечение. И все пак, въпреки този забележителен напредък, само 5% от редките заболявания днес имат налични възможности за лечение.

Подобренията са най-вече при лечението на хронична миелогенна левкемия, хронична лимфоцитна левкемия, белодробна артериална хипертония, наследствен ангиоедем и муковисцидозата.

Продължаващият напредък в лечението на ХМЛ предлага близо до нормалната продължителност на живота на пациентите. През XXI век лечението на ХМЛ беше драматично трансформирано от нов клас лекарства, известни като тирозин киназни инхибитори (TKIs). Imatinib е първият TKI, одобрен от FDA през 2001 г. След въвеждането на му, 5-годишната преживяемост почти се е утроила. Днес е наличен арсенал от допълнителни целеви терапии за пациенти с ХМЛ, много от които са особено ефективни в случаи, когато мутациите може да направят imatinib неефективен. Тези TKI от второ и трето поколение включват dazatinib, nilotinib, bozutanib и ponatinib. През 2012 г. FDA одобри ново, първокласно лечение, наречено Omacetaxine mepesuccinate, което беше прието за лечение на възрастни пациенти с хронична или ускорена фаза на ХМЛ, с резистентност и/или непоносимост към два или повече TKI. Днес пациентите с ХМЛ водят почти нормален начин на живот, до голяма степен благодарение на по-доброто разбиране на биологичната основа на това заболяване и продължаващото разработване на целенасочени терапии за неговото лечение.

Пациентите с ХЛЛ се борят за борба с инфекциите. В исторически план химиотерапията е била преобладаващото лечение на първа линия за ХЛЛ. Въпреки че химиотерапията е ефективна за много пациенти, тя може да доведе до различни странични ефекти, включително потискане на имунната система, включително при пациенти с ХЛЛ, които вече са с нарушена такава. През последните 20 години за пациентите с ХЛЛ са достъпни голямо разнообразие от възможности за лечение. Едно от първите големи постижения се случи през 2010 г., когато FDA одобри нов курс на комбинирано лечение, за който беше доказано, че много пациенти са в ремисия в продължение на няколко години. Режимът, известен под съкращението FCR, включва използването на два химио­терапевтични агента (Fludarabine и Cyclophosphamide) в комбинация с rituximab, mAb, който се свързва с повърхността на раковите клетки, което улеснява имунната система на пациента да идентифицира клетките и да ги атакува. Две перорални лекарства, наречени BCR инхибитори на пътя, са одобрени през 2014 г. и са показали дълготрайна ремисия за пациенти с минимални странични ефекти – ibrutinib, насочен към тирозин киназата на Bruton, и idelalisib, действащ чрез инхибиране на различна част от BCR пътя. Пациентите със CLL днес най-накрая имат възможности за лечение, които са лишени от рисковете на имуносупресията, присъщи на химио-базираната терапия, като по този начин осигуряват подобрена преживяемост и по-добро качество на живот.

През последните години бяхме свидетели на огромни подобрения за пациентите с ПАХ. Въз основа на по-ранни постижения, изследователите научиха, че пациентите с ПАХ имат изобилие от ендотелин-1 (ET-1), пептид, който кара кръвоносните съдове да се свиват. Клас лекарства, наречени ендотелин-рецепторни антагонисти (ERAs), отбеляза важен напредък в лечението на ПАХ чрез намаляване на производството на ET-1 и ограничаване свиването на кръвоносните съдове. Ambrisentan, одобрен през 2007 г., е ERA, прилаган инжекционно. Продължаващите изследвания и разработки доведоха до одобряването на перорален ERA, Macitentan, през 2013 г., за който беше доказано, че забавя прогресията на заболяването и намалява заболеваемостта от ПАХ.

Последните постижения атакуват както симптомите, така и първопричината за муковисцидозата и променят живота на пациентите. През 2009 г. първата одобрена от FDA панкреатична ензимна заместителна терапия (PERT) стана достъпна за пациенти с МВ, за да помогне за смилането и усвояването на храната. Въпреки че PERT е бил използван от пациенти преди 2009 г., това одобрение отбелязва първото лечение, оценено от FDA. От 2009 г. насам са одобрени пет допълнителни терапии за заместване на панкреатични ензими за CF в различни формулировки, предоставящи набор от възможности за приложение за пациенти с МВ. През 2010 г. FDA одобри и първия инхалационен антибиотик за CF от повече от десетилетие за лечение на инфекция на дихателните пътища, предлагайки допълнителна, по-удобна система за доставка. Одобрението на Ivacaftor през 2012 г. последва много десетилетия на изследвания, целящи да идентифицират мутациите в гена CFTR, който причинява CF. Това персонализирано лекарство е от клас лекарства, известни като CFTR модулатори, и действа като улеснява правилния поток на соли и вода във и извън клетките, покриващи дихателните пътища, което води до подобрена белодробна функция.

През последните години видяхме забележителен напредък в борбата с редките заболявания. Напредъкът показва многобройните ползи, които новите лекарства осигуряват на пациенти с редки заболявания през XXI век.

Източник:
https://www.phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/REP78/PhRMA-Decade-of-Innovation-Rare-Diseases4.pdf