Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Урологията - дълга история на иновации

виж като PDF
Текст A
Въпреки че първата ендоскопска процедура в медицината е направена върху човешко око, цистоскопията бързо се превръща в манипулацията, доказала най-добре диагностичното и терапевтично влияние на ендоскопията. Първият циркулиращ туморен маркер, придобил най-разпространена употреба в клиничната практика е киселата фосфатаза при простатен карцином. Също така системната терапия при рак е инициирана от откритието на Чарлз Хюгинс за отговора на простатния карцином към кастрация и естрогени.

В днешно време неинвазивните и минималноинвазивните процедури за лечение на бъбречно-каменна болест (БКБ), като екстракорпоралната литотрипсия и перкутанната нефролитотомия, придобиха голяма популярност и бързо бяха приети за лечение на нефролитиазата, въпреки че почти изцяло изместиха отворената хирургия и се конкурират успешно с различните видове ендоскопия на горния уринарен тракт. Експертите ендоуролози успяха да извършат едни от първите лапароскопски процедури извън полето на гинеколозите, включително първата тазова лимфна дисекция, нефректомия и радикална простатектомия. PSA, открит през 70-те години, днес остава един от най-използваните циркулиращи в кръвта маркери в онкологията.

Днес уролозите оценяват ролята на перкутанната аблация на ренални тумори, изследват лапароскопските версии на почти всички урологични процедури и провеждат проучвания за фокалната аблативна терапия на простатен карцином. Някои лекуват инконтиненция чрез инжектиране на автоложни миобласти в уретралния сфинктер. Уролог помогна при откритието на VHL гена, което доведе до разработването на таргетни лекарства, които са забележително ефективни при метастатичния бъбречно-клетъчен карцином. Уролозите са водещи в използването на роботизираните хирургични техники, още повече, че робот-асистираната лапароскопска радикална простатектомия всъщност спасява роботизираната хирургия от ранен провал и забрава.

Все по-разпространеният проблем с еректилната дисфункция днес, за щастие, има все повече решения: медикаменти като фосфодиестераза-5 (PDE5) инхибиторите, средства за трансуретрално и вътрекавернозно приложение, пенилни протези, реваскуларизация, вакуумни устройства, а в някои страни вече се прилага и така наречената PRP (Platelet Rich Plasma) injection терапия.

В последните години се натрупаха повече знания и по отношение на свръхактивния пикочен мехур, който се характеризира с неудържим позив за уриниране, придружен или не с изпускане на урина, чести позиви за уриниране, особено нощем. Лечението на СПМ е консервативно. Основен метод на лечението е приложението на т.нар. антимускаринови препарати. Според Международната асоциация за континентност (ICS) в група „А” се препоръчват следните препарати: Darifenacin, Fesoterodin, Solifenacin, Tolterodin, Trospium chloride, Oxybutinin. Най-широко приложение понастоящем има препаратът Солифенацин.

Други подобрения, добре приети от гилдията включват: трансректалната ултрасонография с възможност за биопсия, както и α-блокерите и инхибиторите на 5α-редуктазата и ендоскопската енуклеация при бенигнена простатна хиперплазия.

Скоро роботизираната хирургия ще включва инструменти, които позволяват подобрена чувствителност и флексибилност, молекулярен анализ на урината ще бъде използван за детекция на рак и генната терапия ще позволява лечение на еректилната дисфункция. PET скенери ще позволят визуализацията на специфични молекули като андрогенния рецептор на простатния карцином, а интраоперативни сонди ще използват оптична или PET-техника в помощ на идентификацията на резекционните граници или малки метастатични депозити в нормални по големина лимфни възли. Антиандрогените, които са ефективни срещу “хормон-рефрактерния” простатен карцином също са в терапевтичния план на бъдещето.

Големи възможности за иновации съществуват в полето на урологията и безопасните, ефикасни и ценово-изгодни процедури ще продължат да бъдат топло приемани.

Източник:
https://www.nature.com/articles/ncpuro1042