Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2021

Клиничен опит с натокиназа при лечение на пациенти със стерилитет и повтарящи се спонтанни аборти

виж като PDF
Текст A
д-р Александър Кунев
Ин Витро Медицински център д-р Кунев, гр. Русе


Натокиназа е хранителна добавка, която е създадена в подкрепа дейността на сърдечно-съдовата система. Този продукт е специален ензим, който е извлечен от натто – традиционна японска храна, получена чрез ферментация на негенно модифицирани соеви зърна. Натокиназата ефективно съдейства за подобряване на кръвообращението, подпомага функционалното състояние на кръвоносните съдове. Установено е, че натокиназата е ензим, който подкрепя фибринолитичните функции на организма.

Това го прави изключително ефективно средство, което допринася за здравето на сърдечно-съдовата система. В Ин Витро Медицински център д-р Кунев прилагаме натокиназа от 2019 г. За този период от почти две години през нашия център са преминали 90 бременни с доказана тромбофилия. Повечето от тях са с един или повече спонтанни аборт и вторичен стерилитет.

Тромбофилиите се определят като патологични състояния, характеризиращи се с прекомерна тенденция към хиперкоагулация, които възникват в резултат на наследствено и/или придобито предразположение и се основават на промени в коагулационния баланс. Репродуктивните неуспехи се дължат основно на стерилитет (невъзможно забременяване), инфертилитет (невъзможност за износването на жизнеспособен плод, независимо от гестационната възраст) и неуспешни АРТ процедури (асистирани репродуктивни техники) поради липса на имплантация на ембриони след трансфер.

От двойките със стерилитет сме изключили тези с мъжки фактор и тубарен фактор. Чисто стати­стически, до 80% от спонтанните аборти стават в първи триместър, а след това рязко спадат като честота. 25% от ембрионите не се имплантират и отпадат до 7-14 ден след концепция. Едва 30% от всички бременности достигат до раждане. Хабитуални аборти имат 2-5% от всички жени. Фокусирахме се върху трите основни причини за инфертилитет и повтарящи се репродуктивни загуби. Те са основно три вида.

Първият вид е вродена форма на тромбофилия, при която изследвах­ме основно Фактор V Lieden, про­тромбинова мутация G20210A, PAI-1 4G/5G, мутация А 1298С, мутация С677Т MTHFR. Тромбофилията фактор V Leiden е най-често срещаната вродена тромбофилия, засягаща основно хората с европейски корени. При първите четири мутации прилагахме суплементация с нискомолекулен хепарин и НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) ка­то аспирин или добавки с натокиназа или др. При наличие на последната мутация добавяхме мега дози фолиева киселина от 5 до 10 табл. дневно.

При втория вид, свързан с патологичен клетъчен имунитет, се реги­стрират високи нива или активност на NK (Natural Killers) клетки. Неправилната регулацията на NК клетките в периферната кръв и ендометриума се свързва с репродуктивна имунопатология като повтарящи се спонтанни аборти, стерилитет и неуспешни ин витро процедури. Терапевтичният ни подход се състоеше в инфузия на разтвори на 30 дни и добавяне на 1 капсула дневно натокиназа.

Третият вид е АФЛС (антифосфолипиден синдром), който се изразява патогенетично в наличието на автоантитела срещу анионните фосфолипиди на мембраните на ендотела, както и срещу някои фактори на кръвосъсирването, водещи до тромбоцитопения и тромбози на трофо­бластните съдове. Диагностицира се клинично на база анамнеза за артериални или венозни тромбози, загуби на плода и тромбоцитопения и лабораторно чрез панел антифосфолипидни антитела – антикардиолипин: IgG, IgM; лупусен антикоагулант и анти-2-glycoprotein-I (2-GPI).

Терапевтичният подход включваше вливания на имуновенин и схеми с нискомолекулен хепарин и натокиназа. При всички пациентки с тромбофилия и антифосфолипиден синдром се започна терапия с нискомолекулярен хепарин в доза 0.3-0.4 подкожно. Първоначално всеки ден или през ден, като се редуваше с натокиназа по една капсула дневно. Контролът на хемостазата се правеше на 15-20 дни или при нужда, като основно следяхме нивата на фибиноген да не спадат под 2 g/l, тромбоцитите под 140 и INR да е между 0.9 и 1.2. Основен риск от разреждане на кръвта с нискомолекулен хепарин е рискът от предозиране и кървене, но в същото време възниква нужда в дните между апликациите на нискомолекулен хепарин кръвта да се поддържа разредена и именно тук се включва успешно приложението на натокиназа.

На всички наши пациентки след асистирани репродуктивни техники (вътрематочни инсеминации) задължително включваме за 14-дневен срок Гестаген през устата и натокиназа по една капсула дневно до деня на теста. След инвитро процедура и ембриотрансфер пък го редувахме през ден с нискомолекулен хепарин до 14 ден и кръвния тест за бременност. От 90 бременни жени с живо раждане завършиха 86 жени, а 4 от бременностите бяха неуспешни и се дължаха на генетични фактори – хромозомни аномалии, две със синдром на Даун, една със синдром на Търнър и една с полиплоидия. Четирите бременности бяха прекъснати по медицински показания. Основно предимство на натокиназа пред сходни продукти е щадене на стомаха, лесна поносимост, достъпна цена и отлични резултати.