Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2021

Ковид инфекцията и запазване на кожната бариера

виж като PDF
Текст A
доц. д-р Жана Казанджиева
Катедра "Дерматология и венерология", МУ-София


Инфекцията с корона вирус пос­тави пред дерматолозите необичайни проблеми. Поради високата контагиозност на вируса дезинфекцията на ръцете и хигиенните мерки станаха задължителни[1]. Според изискванията измиването със сапун и вода трябва да трае не по-малко от 20 секунди. По отношение на дезинфектантите се препоръчват продукти, които съдържат най-малко 70% алкохол.

Хигиенните мерки са безспорно навременни и правилни, но не може да се отрече фактът, че честото миене на ръцете води до увреждане на кожната бариера. В последната една година станахме свидетели на необичайно висока честота на иритативните и алергични контактни дерматити във всички възрастови групи.
На практика за нарушаването на кожната бариера са отговорни няколко фактора: чест и продължителен контакт с вода, използване на неподходящи измивни средства – сапуни и детергенти с високо рН, които променят кожния микробиом, честа употреба на „мокри“ кърпички за дезинфекция, навикът да не се подсушават ръцете след измиване, липсата на правилно поведение за превенция на кожата – не се прилага подходящ емолиентен крем веднага след измиване.

Всички изброени фактори водят до редица патофизиологични процеси, като нарушаване на епидермалната бариера, увреждане на кератиноцитите, отделяне на проинфламаторни цитокини, активиране на имунната система на кожата и поява на забавен тип алергични реакции по типа на алергичен контактен дерматит.

Първите признаци за увреда на епидермалната бариера се изразяват в прекомерна сухота на кожата.

Появата на контактен дерматит е често следствие от нарушената кожна бариера. Иритативният и алергичен контактен дерматит имат специфична клинична изява по време на ковид пандемията. Класическата екзема на ръцете[2] обикновено е разположена в областта на дланите. „Ковид“ екземата се отличава с различна локализация – дерматитните промени са разположени по гърба на дланите, проксималните интерфалангиални стави и интерфалангиалните пространства. Диагнос­­тиката на този вид екзема включва и епикутанно тестуване със стандартна и специализирана „ковид“ серия, която обхваща най-честите алергени при дезинфектантите и ръкавиците.

Развитието на тежка кожна ксероза е особено характерно за пациенти с атопичен дерматит, при които се развива т.нар. атопична екзема на ръцете. Атопията е основният рисков фактор за развитие на хронична екзема на ръцете при пациенти под 30 год. Засегнати са предимно жените, като екземните промени са локализирани по върховете на пръстите на ръцете и често обхващат и ноктите[3]. Често се наблюдава хиперкератоза, рагади и лихеноидни промени, като са засегнати и други области от тялото – шия, флексорни повърхности, гръб на ходилото. Емолиентната грижа е задължителна част от терапията.

Ковид пандемията и хигиенните мерки, свързани с нея, засегнаха особено силно и пациентите с различни форми ихтиоза. Качеството на живот при тези пациенти е силно нарушено[4]. При тях прилагането на санитарни антиковид мерки за кожата е изключително болезнено поради високия алкохолен процент в разтворите за дезинфекция. При ихтиоза и необходимост от използване на дезинфектант се препоръчва нанасяне на плътен слой подходящ емолиентен крем над използвания дезинфектантен разтвор, както и подновяването му многократно през деня. Един от съветите за пациентите с ихтиоза е преди лягане да се нанесе хидратиращ и релипидиращ крем и отгоре да се поставят чисти памучни ръкавици, с които пациентът да преспи.

В ковид ерата се наблюдават и редица по-особени и редки диагнози, свързани с честото измиване на ръцете: аквагенна сирингиална кератодерма[5], т.нар. „зимен сърбеж“, дължащ се на контакт с вода, както и контактна уртикария и контактен уртикариален дерматит[6].

Дерматологичните проблеми, възникващи при ковид пандемията са обратими и лечими. Необходимо е обаче стриктно спазване на редица мерки. В рамките на 12-тата Национална кампания, проведена от Секцията по дерматоалергология към Българско дерматологично дружество бяха предложени следните терапевтични мерки[7]: умерена температура на водата при миене на ръцете; подходящо измивно средство с физиологично pH (4.4-5.5); грижливо изплакване и стриктно подсушаване на ръцете; употреба на точен размер ръкавици и нанасяне на подхранващ емолиентен крем.

Подхранващият продукт трябва да бъде със силен хидратиращ ефект, за да реставрира увредената от антиковид мерките кожна бариера и да може да се прилага многократно дневно за дълъг период от време[8].

DEXERYL® крем е медицинско изделие, препоръчано като защитен терапевтичен продукт за сим­птомите на сухата кожа (ксероза), особено при различни кожни заболявания като атопичен дерматит и ихтиоза[9,10], както и за лечение на уремична ксероза[11], лечение на диабетно стъпало[12], сенилна ксероза[13] и успокояване на сърбежа, свързан с сухота на кожата при изброените патологии.

По време на ковид пандемия е задължително използването на подобен вид защитни емолиентни кремове с оглед укрепване на кожната бариера и предотвратяване развитието на иритативен и алергичен контактен дерматит. n

книгопис:

 1. Beiu C, Mihai M, Popa L, et al. Frequent Hand Washing for COVID-19 Prevention Can Cause Hand Dermatitis: Management Tips. Cureus. 2020;12(4):e7506.
 2. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Герговска М, и сътр. Екзема на ръцете – Национален консенсус за диагностика и лечение на Българското дерматологично дружество (секция по дерматоалергология). Дерматол и венерол. 2014; 52(1):72-80.
 3. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, и сътр. Българска бяла книга по дерматология: Атопичен дерматит – съвременни данни за етиопатогенезата, клиниката, диагностиката и терапията. Дерматол и венерол. 2019; 58(1):21-33.
 4. Герговска М, Казанджиева Ж, Господинов Д. Качество на живот при пациенти с хронична екзема на ръцете. Дерматол и венерол. 2018; 57(2):11-18.
 5. Kazandjieva J, Tsankov N, Darlenski R. Aquagenic syringeal keratoderma from extensive water immersion during the COVID-19 pandemic outbreak. Skinmed 2020;18(2):123-124.
 6. Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Prevention and Occupational Hazards for The Skin During COVID-19 Pandemic. Clin Dermatol 2020.
 7. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожата и грижата за нея по време на пандемията с Covid-19. Практ. педиатрия 2020; 4: 30-32.
 8. Казанджиева Ж, Дърленски емолиентни Р, Цанков Н. Алгоритъм за терапевтично поведение при пациенти с екзема на ръцете в условията на пандемията COVID 19. Дерматол и венерол. 2019;58(4):24-27.
 9. Boralevi F, Saint Aroman M, Delarue A, et al. Long-term emollient therapy improves xerosis in children with atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014; 28(11): 1456-62.
 10. Blanchet-Bardon C, Tadini G, Machado Matos M, et al. Association of glycerol and paraffin in the treatment of ichthyosis in children: an international, multicentric, randomized, controlled, double-blind study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012; 26(8):1014-9.
 11. Balaskas E, Szepietowski J, Bessis D, et al. Randomized, double-blind study with glycerol and paraffin in uremic xerosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6(4): 748-52.
 12. Martini J, Huertas C, Turlier V, et al. Efficacy of an emollient cream in the treatment of xerosis in diabetic foot: a double-blind, randomized, vehicle controlled clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017. DOI: 10.1111/jdv.14095.
 13. Cristaudo A, Francesconi, AmbrifI M, et al. Efficacy of an emollient dermoprotective cream in the treatment of elderly skin affected by xerosis. G Ital Dermatol Venereol. 2015; 150:297-302.