Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2021

Неясна кашлица

виж като PDF
Текст A
д-р Нина Шишенкова
УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”, гр. София


След боледуването се задържа суха, честа и мъчителна кашлица. Трудно отделяла храчка. Болната определя кашлицата като ДРАМАТИЧНА.

Насочена към ендокринолог за доказване или отхвърляне болест на щи­товидна жлеза. Нормален ехограф­ски образ на жлезата и нормална пара­клиника. Хормонален и липиден профил в норма. Кашлицата продължила и се усилила.

През месец февруари е насочена към УНГ специалист. При прегледа е установено: зачервена фарингеална стена и липса на патологични промени в носната лигавица и гласните връзки. Проведена е терапия с АХ и АБ. Кашлицата продължила и оставала драматична. Предвид характеристиката на кашлицата и работата ù като касиер, хората бягали от нея и ù правели забележка да се лекува.

Насочена към кардиолог за изключване на кардиологично заболяване пре­д­вид оплакването от аритмия през януари. Направени са: ехокардиологично изследване, ЕКГ, рентген, параклиника ФИД – всички показатели в норма. Сменена кардиологична терапия, но болната продължила да кашля с драматична кашлица. През цялото време била афебрилна и в запазено общо състояние.

През месец март е насочена към але­р­голог за изключване на алергична ге­неза на кашлицата. Няма фамилна атопична анамнеза. Предвид това, че приема АХ кожно-алергично тестуване не е направено.

Изпратена за PCR изследване.

Въз основа на анамнезата на паци­ента и находката при физикалните прегледи.