Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 76 Next Page
Page Background

ISSN 1314-0345

СКАНИРАЙ С GSM

доц. д-рВаняЦветкова

СПЕЦИАЛЕН

ГОСТ:

Началник на Отделението по алергология

към УМБАЛ "Д-р Г. Странски", гр. Плевен

Хронична уртикария

Състоянието засяга от 0.5 до 1% от общата популация

Автоимунни булозни дерматози

Формират мехури по кожата и видимите лигавици на болните

М Е Д И Ц И Н С КО С П И С А Н И Е З А Л Е К А Р И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

03

2 0 1 8

АПРИЛ

Алергичният ринит често протича с други

коморбидни заболявания: хроничен риносинуит

и назална полипоза, конюнктивит, еозинофилен

отит, еозинофилен езофагит и бронхиална

астма.

АЛЕРГИЧЕН РИНИТ

И КОМОРБИДНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ

ÀËÅÐÃÎËÎÃÈß

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈß

фокус на броя

Цинков дефицит

Той е един от най-застъпените микроелементи в човешкото тяло